УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
Client: Модул 12 - Архитектонске конструкције, физика и инсталације Date: 12/10/2013 Кључне речи:

Модул 12 – Архитектонске конструкције, физика и инсталације

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ 12 – Архитектонске конструкције, физика и инсталације:  Курс 12.1. – Архитектонске конструкције 2

ГОДИНА СТУДИЈА:
II година – 3. семестар Основних академских студија – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 3 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:
Предавања: четвртак, 11:15-13:00 часова.
Вежбе: четвртак, 13:15-16:00 часова.

 • прва група вежби: 13:15-14:00 часова
 • друга група вежби: 14:15-15:00 часова
 • трећа група вежби: 15:15-16:00 часова

ТЕРМИН ПРЕДАЈЕ ПРОЈЕКТА (колоквијуми):

 1. Пројекат а.б. конструкције – 28.10.2013.
 2. Пројекат челичне конструкције – 18.11.2013.
 3. Пројекат детаља фасаде а.б. зграде – 09.12.2013.
 4. Пројекат детаља фасаде и преграда челичне зграде – 16.01.2014.

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА:
Испит се одржава према терминском плану одржавања испита.

НАСТАВНИЦИ:
др Александра Крстић-Фурунџић, редовни професор
др Александар Рајчић, доцент
мр Будимир Судимац, доцент

САРАДНИЦИ У НАСТАВИ:
мр Будимир Судимац, доцент (2 x 1 час вежби)
арх. Татјана Косић, асистент (3 x 1 час вежби)
др Јасна Чикић Товаровић, асистент (3 x 1 час вежби)
арх. Урош Весић, асистент (3 x 1 час вежби)

БРОЈ КАБИНЕТА: 250 и 350

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):

ТЕЛЕФОНИ: +381 11 3218750 и +381 11 3218778

ЕМАИЛ:
akrstic@arh.bg.ac.rs
rajcic@ arh.bg.ac.rs
sudimac@ arh.bg.ac.rs

ИЗВОДИ СА НАСТАВЕ СЕ НАЛАЗЕ НА АРХ.ПОРТАЛ-У

Упутство

САДРЖАЈ НАСТАВЕ
Кроз предавања и вежбе студенти се упознају са савременим принципима и методама пројектовања материјализације објеката са армирано бетонском носећом конструкцијом ливеном на лицу места и челичном носећом конструкцијом. Студенти се упућују у логику пројектовања различитих могућности материјализације фасада у погледу врсте материјала и технике грађења, као и лаких монтажно- демонтажних зидова и спуштених плафона. Студенти се упознају са садржајем техничке документације. Знања стечена на овом предмету се примењују на Студијском пројекту 2 – архитектонске конструкције.

ТЕРМИНСКИ ПЛАН НАСТАВЕ
Обавезни предмет, одржава се једном недељно: два часа предавања и једaн час вежби.
Настава траје 15 радних недеља у школи и 3 радна дана код куће, рачунајући и испит.
За овај курс предвиђена су 4 радна сата недељно (3 сата рада у школи и 1 сат рада код куће).
Три радна дана предвиђена су за рад код куће и испит (24 сата).

 1. Предаја првог пројекта (колоквијума) – а.б. конструкције – 28.10.2013.
 2. Предаја другог пројекта (колоквијума) – челичне конструкције – 18.11.2013.
 3. Предаја трећег пројекта (колоквијума) – детаљ фасаде а.б. зграде – 09.12.2013.
 4. Предаја четвртог пројекта (колоквијума) – детаљ фасаде и преграда челичне зграде – 16.01.2014.

Испит – према терминском плану одржавања испита

СТУДИЈСКА ПРАВИЛА
Предмет воде три наставника.
План рада на предмету одређују наставници.
Највише 50 поена предвиђено је за оцењивање током 15 радних недеља у школи.
У школи се раде 4 пројекта, при чему се први вреднује са 15, други са 10, трећи са 10 и четврти са 15 поена.

Интерактивни портфолио ОАСА 2013/14 курсева - II година

Све информације у вези са ОАСА 2013/14 курсевима – II година:

Филтер