УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Поводом међународног научног скупа: “Metro-milieu: рурална економија као релациони јаз између различитих размера стамбеног простора” (23-26.05.2019), Архитеконски факултет у Београду организује интердисциплинарну радионицу усмерену на програмирање предеоне екологије ка успостављању нове модерности Београда.

Промене природних услова у оквиру предела и разноликост у природи као одраз друштвених, културних и економских околности, условљавају развој нових еколошких стратегија ка успостављању (1) интегралног истраживања предеоних образаца и (2) развоја морфологије града у будућности. Предмет радионице је истраживање односа урбаног и руралног предела, као и трансформације природног у културни предео.

Циљ радионице је мапирање синергије стамбених образаца и предеоне екологије Београда кроз повезаност, хијерархију и фрагментацију.

Кроз наведене перспективе, учесници радионице развијају генеративне алате за успостављање равнотеже, оптимизације и хармоније између еколошких процеса и стамбених образаца у процесу планирања и дизајна предеоне структуре.

Детаљније информације о задатку и очекиваним резултатима студенти ће чути на уводном предавању које је заказано за понедељак, 25. марта 2019. године, у 12.00 часова у амфитеатру Архитектонског факутета.

Радионица је интердисциплинарна и отворена је за студенте свих студијских програма и различитих нивоа студија. Студентима МАСА Архитектонског факултета – Универзитета у Београду учешће у радионици може бити признато уместо обавезне радионице уз Студио (1 ЕСПБ) или, док сви студенти стичу право на додатне кредите за ваннаставне активности (2 ЕСПБ). Радионица ће се одвијати на српском језику.

Резултати студентског рада постигнути током радионице биће вредновани од стране критичара (селекционе комисије за изложбу), а најбољи радови изложени на Metro-milieu: (alter)Rurality Симпозијуму од 23. до 26. маја 2019. године на Архитектонском факултету у Београду.

Агенда

Понедељак_25.03.2019.
у 12:00, амфитеатар
Увод у радионицу
Самостални рад
Понедељак_01.04.2019.
у 12:00, сала 254
PechaKucha 20×20
Мапирање импулса нове модерности
Субота_06.04.2019.
+ Недеља_07.04.2019.

сала 254
Радионица
23.05 – 26.05. 2019.
УБ – АФ
Изложба и презентација радова у оквиру симпозијума “Metro-milieu: рурална економија као релациони јаз између различитих размера стамбеног простора” (23-26.05.2019),

Пријава

Рок за пријаву: недеља 24.03.2019. године.

Радионица је интердисциплинарна и отворена је за студенте свих студијских програма и различитих нивоа студија, чија су интересовања и истраживачке области компатибилне задатом тематском оквиру (студенти архитектуре, дизајна, урбанизма, просторног планирања, географије, социологије итд.).

Учешће на радионици је бесплатно за студенте Универзитета у Београду – Архитектонског факултета. Пријаве за радионицу су могуће индивидуално, у пару или групно (до 5 чланова). Питања и пријаве слати на: alekmil@arh.bg.ac.rs

НАПОМЕНА:
• Студентима МАСА Архитектонског факултета у Београду учешће у радионици може бити признато уместо обавезне радионице уз Студио (1 ЕСПБ) или,
• Сви студенти учесници Архитектонског факултета у Београду стичу право на додатне кредите за ваннаставне активности. (2 ЕСПБ)

Организација

Организација и реализација радионице:
• Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
ARENA (Architectural Research Network)

Организација радионице: др Анђелка Бнин-Бнинкски, асистент (УБ – АФ + АРЕНА)
Аутори радионице: др Ана Никезић, ванредни професор (УБ – АФ) + Александра Миловановић, истраживач приправник (УБ – АФ)
• Сарадници (Тутори): Јелена Радосављевић, асистент (УБ – АФ) + Александра Ђорђевић, асистент (УБ – АФ)
• Критичари (селекциона комисија за изложбу): др Јелена Ристић Трајковић, доцент (УБ – АФ) + др Данијела Миловановић Родић, доцент (УБ – АФ) + др Милица Милојевић, доцент (УБ – АФ) + др Бојана Зековић, асистент (УБ – АФ)


Детаљне информације о радионици можете наћи овде:

Брошура радионице: “Among Scales”