УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, БЕОГРАД
  • en
  • sr

ICA 2019 Београд – 21. међународни конгрес за естетику
Могући светови савремене естетике: естетика између историје, географије и медија
22 – 26. јул 2019, Београд, Србија

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет, Друштво за естетику архитектуре и визуелне уметности Србије (ДЕАВУС) и Међународна асоцијација за естетику (IAA) са задовољством објављују позив за радове на 21. Међународном конгресу за естетику (ICA).

21. међународни конгрес за естетику ICA 2019 Београд одржаће се од 22. до 26. јула 2019. године у амфитеатру Универзитета у Београду – Архитектонског факултета. Тема конгреса је “Могући светови савремене естетике: естетика између историје, географије и медија”.

Желели бисмо да позовемо све истраживаче и научнике заинтересоване за ову тему да учествују у конгресу са радом.

Тема Конгреса

Могући светови савремене естетике: естетика између историје, географије и медија.

Сесије:

01. Aesthetics between philosophy and the humanities
02. Geopolitical aesthetics and philosophy of culture
03. Condition of contemporary continental-European aesthetics
04. Condition of contemporary Anglo-American aesthetics
05. Condition of contemporary Asian aesthetics
06. Condition of contemporary African aesthetics
07. Condition of contemporary South-American aesthetics
08. History of aesthetics and current revisions: Kant and Hegel today
09. Aesthetics of global and local digital networks
10. Aesthetics of media and post-media practices
11. Relationship of public and private sphere in aesthetics
12. Contemporary aesthetics of music
13. Contemporary aesthetics of visual arts
14. Contemporary aesthetics of cultural and activist practices
15. Philosophy and Aesthetics of Architecture
16. Is there an East European Aesthetics?

Концепт Конгреса

Естетика се данас указује као једна од битних филозофских, научних и теоријских дисциплина интерпретирања сложености појавности савременог света. Данас се пре говори о могућим световима или могућим режимима естетике него о јединственој и конзистентној научној, филозофској или теоријској дисциплини. Суочење естетике са сложеностима чулне, осећајне, афективне, концептуалне и дискурзивне појавности савременог света – друштва, културе, уметности, технологије и политике – открива се у односу на историју естетике, географски различите естетичке системе и, свакако, хибридне медијске технологије приказивања, заступања и комуниакције савремених облика живота.

Циљ је београдског конгреса – 21st ICA : BELGRADE – да у живом дијалогу естетичара, филозофа, теоретичара уметности, теоретичара архитектуре, теоретичара културе, теоретичара медија, уметника, медијских стваралаца, архитеката, културалних активиста и истраживача у пољима хунанистике и друштвених наука, мапира савременост различитих естетичлких пракси – тачније да мапира могуће светове савремене естетике у Европи, Азији, Севернојн и Јужној Америци, Африци и Аустралији. Циљ је показати, тумачити и мапираати јединство и разлике естетичког мишљења, говора, истраживања и подучавања на нашој заједничкој планети. Циљ нам је да подстакнемо естетички дијалог у оним деловима света који до данас нису били укључени у рад ИАА. Глобални дијалог, разумевање ис арадња су оно за чиме трагамо… Миодраг Шуваковић

Научни одбор

Мишко Шуваковић (Србија)
Владимир Мако (Србија)
Алеш Ерјавец (Словенија)
Марина Гржинић (Словенија)
Tyrus Miller (САД)
Александар Игњатовић (Србија)
Владимир Стевановић (Србија)
Curtis Carter (САД)
Драган Проле (Србија)
Владан Ђокић (Србија)
Gao Jianping (Кина)
Georgia Apostolopoulou (Грчка)
Санела Николић (Србија)
Андрија Филиповић (Србија)

Организациони тим

Наташа Јанковић
Андреа Раичевић
Владимир Стевановић
Марко Николић
Јелена Ристић-Трајковић
Верица Крстић

Контакт конгреса

Контакт адреса конгреса је ica2019@arh.bg.ac.rs

Важни датими

01. Предаја апстракта: 01. септембар 2018.
02. Рана регистрација: 01. новембар 2018.
03. Предаја текстова: 28. фебруар 2019.
04. Пре-регистрација: 30. март 2019.
05. Регистрација на конгресу: 22 – 26. јул 2019.

Инструкције за плаћање

Инструкције за плаћање из Србије
Управа за Трезор РС
Жиро рачун: 840-1436666-34
Позив на број: 97 83-752628

Инструкције за плаћање из иностранства

Payment transfer information
University of Belgrade, Faculty of Architecture
Beneficiary
Institution: Faculty of Architecture, University of Belgrade
Address: Bulevar kralja Aleksandra 73/II
ZIP Code: 11000 City: Belgrade Country: Serbia

Payment instruction form
Bank name: Narodna Banka Srbije
Bank address: Nemanjina 17, 11000 Beograd, SRBIJA
Account Name/Beneficiary: Devizni racun Republike Srbije – RS Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
IBAN code RS35840000000006479049
SWIFT: NBSRRSBGXXX

Котизације

Категорије Рана регистрација
01. новембар 2018.
Пре-Регистрација
30. март 2019.
Регистрација на конгресу
22-26. јул 2019.
Чланови IAA _________€200 _________€300 _________€350
Остали _________€250 _________€350 _________€400
Студенти и студенти докторанти _________€100 _________€120 _________€140

Организација Конгреса

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
Друштво за естетику архитектуре и визуелне уметности Србије (ДЕАВУС)* и
Међународна асоцијација за естетику (IAA)

af_logo_white
deavus_logo
IAA_logo

* Друштво за естетику архитектуре и визуелне уметности Србије (ДЕАВУС) је основано 2012. године и представља се академској публици кроз четири тематска блока у Српском архитектонском часопису (САЈ):

SAJ-2012-02_front_page

SAJ-2014-1_front_page

SAJ_cover_2015-1

SAJ_cover_2015-1