УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Publikacija_Odrzi_grad_01_opt

Представљамо Вам публикацију “Одржи град: дизајн и одрживи развој за паметније и еколошки здраве заједнице”, у издању Архитектонског факултета у Београду, аутора асис. др Татјане Мрђеновић и ванр.проф. др Александре Ђукић. Ово издање награђено је другом наградом у категорији “Публикације” 25. Међународног Салона урбанизма, одржаног од 08. до 12. новембра 2016. године у Сремској Митровици.

“Монографија ‘Дизајн и одрживи развој за паметније и еколошки здраве заједнице’ разматра дизајн као процес у којем је могуће дејствовати у добу одрживог развоја са циљем интеграције разноврсности у уметничкој и креативној арени толеранције према различитостима. Данас урбанистичко-архитектонска струка има улогу омогућавања позитивних и еколошких промена на начин подизања капацитета интересних страна и дизајнирања процеса партиципације ка паметнијим решењима за здравије заједнице.

Еколошка парадигма се разматра у екоцентричној и антропоцентричној позицији у чијем се ‘златном пресеку’ спајају културне тековине, природа, друштвено-економске и институционалне премисе. Изражена актуелност теме у домаћој средини односи се на увођење и дефинисање локално применљивих еколошких принципа грађења и управљања простором, са нагласком на интегралност свих сектора одрживости.

Наслов монографије одражава њену структуру и садржај. Она обилује драгоценим примерима из праксе урбаних политика и стратегија, урбаног планирања и дизајна, управљања отпадом, енергетске ефикасности архитектонских објеката који се дискутују савременим теоријско-концептуалним парадигмама, животном веку зграде у циљу оцене економске ефикасности и исплативости улагања у различите варијанте примене активних соларних система.

Целине које је структуирају обрађују релације између урбаног дизајна, урбане регенерације, управљања отпадом, локалних иницијатива као и примене дизајна у енергетској ефикасности објеката. Стога она на холистичан начин обрађује изазове дизајна у примени еколошких принципа у грађењу и управљању простором.”

Из Предговора публикације – др Татјана Мрђеновић и др Александра Ђукић, уреднице монографије

Odrzi-grad_AF_Mrdjenovic_Djukic_katalogSU

“…Дело доноси низ експлицитних научних резултата који се односе на процесе урбане регенерације, различитих просторних нивоа, систематизујући досадашње теоријске приступе, и дајући искораке у односу на релацију са савременим приступима дизајну за еколошки здраве и паметније заједнице који и у домаћем контексту попримају префикс интегрални. Истраживање користи референтне домаће и иностране изворе као и задовољавајући број аутоцитата који сврставају ову монографију у истакнуте националног значаја. Са великим задовољством препоручујем књигу академској и стручној јавности као и студентима различитих нивоа студија који имају вере у континуитет промена у процесима дизајнирања-моделовања урбаних система и регенерације…”
проф. др Миодраг Ралевић, Архитектонски факултет у Београду

“…Монографија ‘Одржи град: Дизајн и одрживи развој за паметније и еколошки здраве заједнице’ има карактер научне монографије. Резултати истраживања презентирани у монографији представљају систематзован теоријсо-методолошки материјал, посебно актуелан и са аспекта његове практичне примене. Монографија представља значајан допринос разумевању применљивих еколошких принципа грађења и управљања простором, са нагласком на интегралност свих сектора одрживости…”
др Мила Пуцар, научи саветник, Институт за архитектуру и урбанизам Србије – ИАУС

“…Ово дело са пуно јаких аргумената заслужује да се правовремено упути будућим стручњацима, архитектама, урбанистима и планерима и истраживачима урбанолошких тема, којима ће монографија уредника др Татјане Мрђеновић и др Александре Ђукић са групом аутора обезбедити начелан истраживачки подстицај и добро усмеравање кроз њихове методолошке дилеме и празнине у принципима интегралног дизајна и одрживог развој за паметније и еколошки здраве заједнице…”
проф. др Ружица Богдановић

Publikacija_Odrzi_grad_07_opt

Publikacija_Odrzi_grad_08_opt

НАСЛОВ: Одржи град: дизајн и одрживи развој за паметније и еколошки здраве заједнице
УРЕДНИЦИ: др Татјана Мрђеновић, проф. др Александра Ђукић
ИЗДАВАЧ: Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
АУТОРИ: др Татјана Мрђеновић, диа; др Александра Ђукић, диа, и група аутора (проф. др Александра Крстић-Фурунџић; Татјана Косић, диа; мр Марија Грујић, диг; Јелена Петровић, М.Арх; Маја Николић, М.Арх; Благица Петричевић, М.Арх; Милош Николић, М.Арх; Катарина Петровић, М.Арх; Кристина Петковић, М.Арх)
ГОДИНА: 2015.
ЈЕЗИК: српски
ДИМЕНЗИЈЕ: 21x21cm
СТРАНИЦА: 290
ТИРАЖ: 300
ISBN: 978-86-7924-157-3
ПОВЕЗ: Мек повез