УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Изложба мастер завршних радова 2015/16 у галерији Аула | Фото: М.Булатовић

У аули Архитектонског факултета отворена је, већ традиционално сваке јесени, изложба завршних мастер радова 2015/16. Изложени студентски радови, одабрани од стране менторских комисија, представљају најуспешније дипломске пројекте припадајућих студио пројеката Мастер академских студија Архитектура 2015/2016 (Модули: Архитектура, Урбанизам, Архитектонско конструктерство, Архитектонске технологије).

Завршни део студијског програма Мастер академских студија Архитектура састоји се из три целине: Мастер тезе, Мастер пројекта и Мастер завршног рада. Радом на тези, пројекту и завршном раду, кроз процес формулације, конципирања и развоја пројекта, студент самостално повезује сва стечена знања и вештине, влада процесом истраживања, концептуализације, пројектовања и материјализације сложених архитектонско-урбанистичких целина.

Мастер теза представља самостално истраживање, које подразумева истраживање контекста и обраду свих специфичних аспеката задатка, успостављање програмске структуре и тезе пројекта, јасно дефинсање пројектног задатака и теме пројекта на основу којих се може приступити изради пројекта уз увид у савремене тенденције у архитектури, као и критички  однос према локалном окружењу и контексту уопште.

201516_MASA-A24022_Master_projekat_izlozba_31

201516_MASA-A24022_Master_projekat_izlozba_24

Изложба мастер завршних радова 2015/16 у галерији Аула | Фото: М.Булатовић

Мастер пројекат представља рад са јасно препознатљивим истраживачким компонентом: истраживање кроз дефинисање основних питања истраживања кроз пројекат, истраживање и развијање пројектантских метода сагласних тези као аналитичких и генеричких студија у простору са јавном провером концепта.

Завршни Мастер рад заокружује синтезни мастер студио пројекат у ком студент на самосталном завршном раду показаје степен савладаних знања и вештина са Мастер студијског програма, као одговора на предходно постављену тезу. Састоји се из јавно изложених графичких прилога, модела завршног пројекта и мастер свеске која обухвата три јасне целине: тезу, истраживање кроз пројекат са аналитичким и генеричким студијама и образложењем синтезног концепта и завршног пројекта.

201516_MASA-A24022_Master_projekat_izlozba_20

201516_MASA-A24022_Master_projekat_izlozba_16

201516_MASA-A24022_Master_projekat_izlozba_30

Изложба мастер завршних радова 2015/16 у галерији Аула | Фото: М.Булатовић

Посебан значај овогодишњој изложби додат је прославом јубилеја школе која обележава 170 година високошколског образовања у области архитектуре.

Изложба ће бити отворена до краја октобра.

Учесници изложба мастер завршних радова 2015/16 у галерији Аула су: Александра Џуверовић (проф. др Лидија Ђокић, ментор) + Дамјана Лојаничић (в.проф. арх. Борислав Петровић, ментор) + Милош Стојковић (проф. Дејан Миљковић, ментор) + Јован Стаменић (в. проф. арх. Милан Ђурић, ментор) + Слободан Јевтић (в.проф. арх. Александру Вуја, ментор) + Сара Шпановић (проф. арх. Владимир Лојаница, ментор) + Марија Павловић (в.проф.др Ненад Шекуларац, ментор) + Милош Ушљебрка (проф. арх. Зоран Лазовић, ментор) + Јелена Илић (в.проф. арх. Весна Цагић Милошевић, ментор) + Олга Савић (доц. др Ђорђе Стојановић, ментор) + Александра Алексић (доц. др Будимир Судимац, ментор) + Милош Јелисавчић (доц. др Александар Рајчић, ментор) + Александра Недељковић (проф. др Владан Ђокић, ментор) + Александра Угриновић (проф. др Бранислав Жегарац, ментор) + Немања Ристић (проф. др Миодраг Несторовић, ментор) + Јована Милојковић (проф. др Ева Ваништа Лазаревић, ментор) + Јована Зорић (в.проф. др Драгана Васиљевић Томић, ментор) + Јована Филић (в. проф. арх. Дејан Милетић, ментор) + Ивана Петровић (в. проф. арх. Иван Рашковић, ментор) + Лука Китановић (доц. арх Небојша Фотирић, ментор) + Тијана Симикић (проф. арх. Миодраг Мирковић, ментор) + Јована Јелисавац (в.проф. мр Милан Вујовић, ментор).

Уколико желите да погледате све изложене макете, молимо вас погледајте наш фотоаблум на Flickr-у: https://flic.kr/s/aHskLdv7T7

Све одабране мастер завршене радове можете погледати у нашој вести – веб изложби:
Веб изложба: МАС Архитектура – Мастер завршни рад 2015/16


Повезани текстови:
Веб изложба: МАС Архитектура – Мастер завршни рад 2015/16
Представљени студентски радови на изложби У1НА1 2015/16
Одржане изложба и презентација завршних радова студената Мастер академских студија Интегрални урбанизам у Панчеву
Изложба: ОАСА-12011 и ИАСА-12011 Простор и облик
Отварање изложбе у МПУ: Ре_акција на избегличку кризу: Студенти Архитектонског факултета за избеглице
Одржана изложба: Фиренца-Београд-Френца, Косанчићев венац 1941-2015
Одржана изложба: Курс 9. Студио пројекат 2 – Архитектонске конструкције 2014/15
Изложба изабраних Мастер пројеката: Курс М9.2 2013/14
Процес РИБА валидације наших студијских програма је успешно окончан!


Веб изложба: Мастер Студио М02 – Пројекат 2015/16
Веб изложба: Ре_акција на избегличку кризу: Студенти Архитектонског факултета за избеглице
Веб изложба: Мастер Студио М01 – Пројекат 2015/16
Веб изложба: ОАСА-23060 – Студио 01А – Породично становање
Веб изложба: Модул М9 – Мастер пројекат 2014/15
Веб изложба: Мастер Студио М01 – Пројекат 2014/15
Веб изложба: Мастер Студио М02 – Пројекат 2014/15