УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Избор наставника и сарадника

06/10/2016

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет,
ул. Булевар краља Александра 73/II,

обавештава све заинтересоване да се Реферат Комисије за избор наставника за ужу научну, односно уметничку област: Визуелне комуникације и архитектонска графика, ставља на увид јавности.

Комисија предлаже да се мр Душан Станисављевић, дипл.инж.арх, изабере у звање ванредног професора, на Департману за архитектуру, за наведену област. Реферат Комисије се налази у просторијама библиотеке Факултета (II спрат, соба 210) и доступан је јавности петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

Изложба стручно-уметничких остварења кандидата мр Душана Станисављевића, дипл.инж.арх, биће отворена у понедељак, 10. октобра 2016. године, у 19.00 часова, у просторијама Архитектонског факултета, Галерија GrAФ (III спрат) и трајаће до 16. октобра 2016. године.