УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Конкурс: пријављивање у оквиру Erasmus+ интер-институционалног споразума са Универзитетом Рома Тре из Италије

Erasmus_mapa-Evrope

Европски програм ERASMUS+ KA1 – пројекти размене студената и наставног и ненаставног особља високошколских институција

ERASMUS+ KA1 пројекти се називају и пројекти за међународну кредитну мобилност и засновани су на принципима академских размена успостављеним у ранијим фазама програма Европске уније.


Позив за пријављивање у оквиру интер-институционалног споразума са Универзитетом Рома Тре из Италије

У оквиру програма Erasmus+, КА1, Универзитет у Београду потписао је Интер-институционални споразум са Универзитетом Рома Тре из Италије. За академску 2016/17, односно за јесен текуће године, планирано је укупно 6 мобилности студената основних студија и 18 мобилности студената мастер студија Универзитета у Београду. Период боравка за студенте је 6 месеци. Споразум предвиђа и мобилност укупно 6 професора Универзитета у Београду на период од по 5 дана.

Процес селекције у којем учествују студенти и наставно особље са 10 одабраних факултета Универзитета у Београду обавља се посредством online платформе Универзитета у Београду – MOBION (mobion.bg.ac.rs).

Коначну селекцију учесника у програму мобилности врши Универзитет Рома Тре по пријему потпуне документације.

Рок за регистрацију путем MOBION платформе: 19. јун 2016.
Рок за достављање номинација факултета: 27. јун 2016.
Универзитет у Београду доставља номинације Универзитету Рома Тре: крајем јуна 2016
Спровођење студентске мобилности: током јесењег семестра школске 2016/17 године

За студенте

ОПШТИ УСЛОВ ЗА СВЕ КАНДИДАТЕ: просечна оцена у току студија 8,5 и виша

Кандидати за мобилност у оквиру основних студија архитектуре информацију о распореду наставе за 2016/17 годину могу наћи на следећем линку: http://architettura.uniroma3.it/?page_id=370
Детаљан списак предмета по годинама и семестрима се налази у овом документу.

Кандидати за мобилност у оквиру мастер студија архитектуре и урбанизма информацију о распореду наставе за 2016/17 годину могу наћи на следећeм линку:
мастер архитектура – http://architettura.uniroma3.it/?page_id=372;
мастер урбанизам – http://architettura.uniroma3.it/?page_id=374
Детаљан списак предмета по годинама и семестрима се налази у овом документу.

Опште информације о Департману за архитектуру Универзитета Рома Тре можете наћи овде: http://architettura.uniroma3.it/en/

Неопходна документација за online регистрацију путем MOBION платформе (студенти):

1. Transcript of Records (препис свих оцена из досадашњег циклуса студирања, издаје Студентска служба АФ, документ мора бити преведен на енглески језик и оверен код судског тумача, скениран и приложен уз online пријаву)

2. Diploma and diploma supplement of previously obtained degrees (уверење о дипломирању, издаје Студентска служба АФ, документ мора бити преведен на енглески језик и оверен код судског тумача, скениран и приложен уз online пријаву)

3. Learning Agreement (Уговор о мобилности, документ се преузима на овом линку http://mobion.bg.ac.rs/howtoapply/requireddocuments, студент га попуњава са свим назначеним подацима о студијском програму за који аплицира у иностранству као и са подацима о студијском програму који похађа у назначеној школској години на матичном факултету;

Важно:
1) ЕСПБ координатор АФ, проф. Владимир Лојаница, проверава подударност програма и одобрава мобилност у складу са критеријумима признавања ЕСПБ кредита;
+
2) попуњен, одштампан, потписан, печатиран и заведен формулар од стране студента и Продекана за наставу се скенира и прилаже уз online пријаву (3 примерка) – 1 копија остаје у архиви факултета, 1 копија се доставља Студентској служби и 1 копија остаје студенту да је приложи уз online пријаву)
Овде можете преузети упутство за попуњавање уговора о мобилности:

Упутство за попуњавање уговора о мобилности

4. Recommendation Letter (писмо препоруке једног или више професора са матичног факултета – писано на енглеском језику)

5. Motivation Letter (мотивационо писмо студента – писано на енглеском језику)

6. Confirmation of Enrolment (уверење о упису, издаје Студентска служба АФ, документ мора бити преведен на енглески језик и оверен код судског тумача, скениран и приложен уз онлине пријаву)

7. Language Certificate (уверење о нивоу знања страног језика – у оквиру овог споразума се очекује ниво Б1 енглеског језика за студенте који се документује сертификатом курса језичких школа или сертификатом положених међународно признатих испита IELTS / TOEFL / CAMBRIDGE FCE, CAE, CPE… скениран документ се прилаже уз online апликацију)

8. Copy of Passport (скениран пасош)

9. CV

10. ФОТО

За сва додатна питања можете се обратити Ружици Павлић, Координаторки за акредитацију, међународне уговоре и студентску мобилност, ruca@arh.bg.ac.rs / телефон +381 11 3218767.

За наставно особље

Неопходна документација за online регистрацију путем MOBION платформе (наставно особље):

1. Mobility Agreement for Teaching (Уговор о мобилности, документ се преузима са следећег линка http://mobion.bg.ac.rs/howtoapply/requireddocuments из секције OUTGOING; уговор мора бити одобрен и потписан од стране проректора Универзитета у Београду а декан АФ својим иницијалима потврђује уговор у пољу поред потписа наставника који је учесник мобилности; попуње, потписан и скениран документ се прилаже уз online апликацију)

2. Invitation Letter (позивно писмо са универзитета Рома Тре)

3. Proof of Employment (потврда о запослености, издаје је Општа служба АФ на меморандуму факултета, документ мора бити преведен на енглески језик и оверен код судског тумача, скениран и окачен уз online пријаву)

4. Copy of Passport (скениран пасош)

5. CV

6. ФОТО

За сва додатна питања можете се обратити Ружици Павлић, Координаторки за акредитацију, међународне уговоре и студентску мобилност, ruca@arh.bg.ac.rs / телефон +381 11 3218767.

Апликације са непотпуном документацијом неће бити разматране.