УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Курсеви МАСУ М4.2. – Мастер теза и МАСУ М4.3. – Мастер пројекат | Радионица 2

Радионице

Предмети:
Курс МАСУ М4.2. – Мастер теза 2014/15
Курс МАСУ М4.3. – Мастер пројекат 2014/15

Наставници:
др Марија Маруна, ванредни професор
др Ксенија Лаловић, ванредни професор
др Данијела Миловановић Родић, доцент
др Ратка Чолић, доцент

Радионица 1:

Упознавање са ситуацијом у општини Обреновац у току и након мајских поплава 2014. године у функцији израде Мастер тезе на студијском програму Мастер Интегрални урбанизам на Архитектонском факултету Универзитета у Београду у оквиру теме “Отпорни градови: управљање ризиком од катастрофа/Resilient Cities: Disaster Risk Management

Прва радионица у функцији израде Мастер тезе одржана је у понедељак 02.03.2015. у сали 228 Архитектонског факултета од 17 – 19 часова. На радионици су учествовали, поред студената и наставника Архитектонског факултета, и Весна Ђоковић, дипл.инж.арх., Начелник Одељења за урбанизам и комунално-грађевинске послове из Општине Обреновац и Драган Блажић, помоћник председника градске општине Обреновац који су информисали студенте о ситуацији у току мајских полава 2014. године, али и мерама које су предузете за оправак живота у граду.

Заједнички тематски оквир рада у изради Мастер тезе и пројекта за све студенте Мастер студија Интегрални урбанизам је “Отпорни градови: управљање ризиком од катастрофа/Resilient Cities: Disaster Risk Management“, који се ове године реализује у сарадњи са Техничким факултетом из Берлина, мастер програмом Урбани менаџмент, уз подршку GIZ/AMBERO-ICON пројекта “Унапређење управљања земљиштем у Србији”, а на студији случаја општине Обреновац, у партнерству са општином Обреновац. У складу са UNSIDR приступом управљању ризиком од катастрофа који представља методолошки оквир рада, теме мастер теза су: Институционални оквир, Финанисирање и ресурси, Процена ризика, Заштита инфраструктуре, унапређење и отпорност, Заштита виталних функција: образовање и здравствена заштита, Грађевинска регулатива и урбанистичко планирање, Обука и подизање свести јавности, Заштита животне средине и јачање еко система, Ефективна приправност, рано обавештавање и одговор, и Опоравак и обнова заједнице.

2015_MASU_M3_2_02_workshop_o
Курсеви МАСУ М4.2. – Мастер теза и МАСУ М4.3. – Мастер пројекат | Радионица 1
2015_MASU_M3_2_01_workshop_o
Курсеви МАСУ М4.2. – Мастер теза и МАСУ М4.3. – Мастер пројекат | Радионица 1
2015_MASU_M3_2_03_workshop_o
Курсеви МАСУ М4.2. – Мастер теза и МАСУ М4.3. – Мастер пројекат | Радионица 1

Радионица 2:

Презентација и дискусија резултата рада на изради Мастер тезе на студијском програму Мастер Интегрални урбанизам на Архитектонском факултету Универзитета у Београду у оквиру теме “Отпорни градови: управљање ризиком од катастрофа/Resilient Cities: Disaster Risk Management”

Друга радионица у фунцији израде Мастер тезе одржана је у четвртак 26.03.2015. у Свечаној сали Архитектонског факултета у 11 часова. На радионици су презентовани и дискутовани резултати досадашњег рада на изради теза. Поред студената и ментора, у раду радионице су учествовали и чланови консултантског тима којег чине представници општине Обреновац и референтних научних и стручних инстутиција из области урбанизма:
1. мр Зоран Радосављевић, д.п.п., Шеф одсека за припрему урбанистичких планова у оквиру Сектора за урбанизам и становање, Министарство грађевинарства и урбанизма Србије
2. Драгослав Павловић, дипл.инж.арх., Сектор за стратешко планирање, Урбанистички Завод Београда
3. Мирко Миладиновић, дипл.инж.арх., потпредседник Скупштине инжењерске коморе Србије
4. Милан Радовановић, дипл.грађ.инж., директор Завода за хидрогеологију и изучавање режима подземних вода, Институт за водопривреду Јарослав Черни
5. Весна Ђоковић, дипл.инж.арх., Начелник Одељења за урбанизам и комунално-грађевинске послове, Општина Обреновац
6. Драган Блажић, Помоћник председника градске општине Обреновац
7. др Јасна Петрић, д.п.п., виши научни сарадник у Центру за просторни развој и животну средину Института за архитектуру и урбанизам Србије
8. др Саша Милијић, д.п.п., виши научни сарадник у Центру за просторни развој и животну средину и директор Института за архитектуру и урбанизам Србије
9. др Никола Крунић, д.и.п.а., научни сарадник у Центру за просторни развој и животну средину Института за архитектуру и урбанизам Србије
10. др Тијана Црнчевић, д.и.п.а., самостални истраживач, виши научни сарадник у Центру за просторни развој и животну средину Института за архитектуру и урбанизам Србије
11. др Миодраг Вујошевић, дипл.ек., научни саветник у Центру за просторни развој и животну средину Института за архитектуру и урбанизам Србије

Студијски пројекат је заснован на UNSIDR приступу управљања ризиком од катастрофа (UNSIDR извештај: Како градове учинити отпорнијим?). Основа за свеобухватни приступ је разматрање и истраживање 10 главних тема: Институционални оквир, Финанисирање и ресурси, Процена ризика, Заштита инфраструктуре, унапређење и отпорност, Заштита виталних функција: образовање и здравствена заштита, Грађевинска регулатива и урбанистичко планирање, Обука и подизање свести јавности, Заштита животне средине и јачање еко система, Ефективна приправност, рано обавештавање и одговор, и Опоравак и обнова заједнице.


Презентација резултата заједничкoг студентског рада Београд/Берлин предвиђена је за 28. април, трећа радионица у функцији израде Мастер пројекта планирана је за крај маја, док ће Изложба и одбрана завршних радова Мастер програма Интегрални урбанизам бити одржана почетком јула 2015. на Архитектонском факултету.

2015_MASU_M3_2_06_workshop_o
Курсеви МАСУ М4.2. – Мастер теза и МАСУ М4.3. – Мастер пројекат | Радионица 2
2015_MASU_M3_2_04_workshop_o
Курсеви МАСУ М4.2. – Мастер теза и МАСУ М4.3. – Мастер пројекат | Радионица 2