УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Избор у звање ванредног професора: др Ивана Ракоњац, маст.инж.арх.

Избор наставника и сарадника

20/4/2024

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

Ул. Булевар краља Александра 73/II,

обавештава све заинтересоване да се  Реферат бр. 02-11/1-12 од 19.04.2024.г. и Сажетак реферата бр. 02-11/1-12.1 од 19.04.2024.г. Комисије  за избор наставника за ужу научну област:  Архитектонско пројектовање стављају на увид јавности. Комисија предлаже да се др Ивана Ракоњац, маст.инж.арх., изабере у звање ванредног професора, на Департману за архитектуру,  за наведену област. Реферат бр. 02-11/1-12 од 19.04.2024.г. и Сажетак реферата бр. 02-11/1-12.1 од 19.04.2024.г. налазе се на веб-страници Факултета  www.arh.bg.ac.rs и доступни су  јавности петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

Сажетак Комисијe за избор у звање ванредног професора:др Ивана Ракоњац, маст.инж.арх.

Реферат Комисијe за избор у звање ванредног професора:др Ивана Ракоњац, маст.инж.арх.