УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Пријемни и упис 2023: Обавештење за наставак студија и прелаз студената са других факултета – УПИС БЕЗ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

AF - prijemni ispit - baner - OASA I IASA - PRIJEMNI I UPIS

На основу члана 96. став 2 Универзитета у Београду (”Гласник УБ”, бр 201/18, 207/19, 213/20, 214/20, 217/20, 230/21, 232/22, 233/22, 236/22, 241/22, 243/22, 244/22, 244/23 и 145/23) и члана 40. став 1. и  члана 78. Статута Универзитета у Београду – Архитектонског факултета (“Сл. билтен АФ”, бр. 134/23 – пречишћен текст), а у вези са Одлуком 01-723/2-7.2 од 29.05.2023. године Архитектонски факултет у Београду, обавештава кандидате који су предали документа за прелаз и наставак студија следеће: 

 

Продужава се рок за допуну документације до 26.09.2023. године до 12,00 сати. 

За додатне информације обратити се Студентској служби Архитектонског факултета у Београду на е-маил адресу: studentskasluzba@arh.bg.ac.rs