УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
број шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2018/19
I година – 2. семестар

МОДУЛ АРХИТЕКТУРА
А15 МАСА-А12012

СТУДИО М02А – Семинар

Циљ предмета

Основе рада на курсевима Мастер академских студија постављене су кроз равнотежу избора Студија М01-А (М05), М02-А и М03-А (М07) који покривају различитост савременог и иновативног приступа материји архитектонско-урбанистичког пројектовања.

Рад у студију окружен је широким стручним интересовањима архитектуре, урбанизма и технологија као и сазнањима других научних дисциплина. Сва средства се удружују како би се формирала сложена интелектуална целина која апсорбује разумевање потреба савременог друштва. Обрадом све сложенијих архитектонских задатака подстиче се интегрално размишљање кроз практичан и теоријиски одговор студената на комплексност урбаног окружења.

Листа изборних пројеката:

MASA-A12011-01--STUDIO-M02A-PROJEKAT_Zoran-ABADIC_opt

Зоран Абадић / фотомонтажа

СТУДИО М02А – СЕМИНАР:
СТВАРНА ЛОКАЦИЈА – ИМАГИНАРНА СИТУАЦИЈА

Наставник:
мр Зоран Абадић, доцент

Под стварном локацијом се мисли на нешто што је постојало и што данас у елементима или целости још постоји.

Под имагинарном ситуацијом се мисли на нешто што никада није постојало, а могло би.

У односу на град и друштво, кроз тумачење стварног, истражити потенцијал имагинарног као нове ситуације стварне локације.

КУРИКУЛУМ: СТВАРНА ЛОКАЦИЈА – ИМАГИНАРНА СИТУАЦИЈА

201819_MASA-A12012-01-STUDIO-M02A-SEMINAR-VIDENOVIC_opt

Фото (извор): “ТЕШЊАР кроз три века” – Завод за заштиту споменика културе Ваљево, 2008.

СТУДИО М02А – СЕМИНАР:
МЕРА ГРАДА

Наставник:
др Александар Виденовић, ванредни професор

Упознавање студената са потребом квалитетног сагледавања, опсежне анализе и поштовања контекста у интервенисању у конкретном простору и времену, односно уважавања сложености и слојевитости генезе непосредног окружења у коме се пројектује.

Изражени амбијентални конфликти, затечена структура, различита времена формирања постојеће физичке структуре, топографија терена, смењивање просторних утисака, преовлађујућа атмосфера окружења, функција и њена оправданост, остаци претходних идеологија у простору, архитектура под делимичном амбијенталном и споменичком заштитом – само су неки од аспеката који се у озбиљној мери морају уважавати при планирању и пројектовању нових садржаја.

КУРИКУЛУМ: МЕРА ГРАДА

СТУДИО М02А – СЕМИНАР:
ДИЈАГРАМ И КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈА АРХИТЕКТОНСКЕ ИДЕЈЕ

Наставник:
арх. Александру Вуја, ванредни професор

Дијаграм је поједностављена и структурирана визуелна репрезентација концепата, идеја, конструкција, односа, статистичких података, анатомије итд. коришћена на свим пољима људске делатности да би сликом појаснила неку тему. Архитектонски дијаграм је област примене знања о концептуализацији идеје где се поставком дијаграмске програмске целине студенти уводе у просторно-програмске концепте и моделе и њихово превођење у интеракцији идеје и реализације идеје.

КУРИКУЛУМ: ДИЈАГРАМ И КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈА АРХИТЕКТОНСКЕ ИДЕЈЕ

201819_MASA-A12011-01-STUDIO-M02A-PROJEKAT-DJURIC_opt

Lissa Bockrath, Fracture, oil on canvas, 48”x48”. Image ©Lissa Bockrath

СТУДИО М02А – СЕМИНАР:
LA MAIN À LA PÂTE – откривање света

Наставник:
арх. Милан Ђурић, ванредни професор

Истраживање интеграција, (де)фрагментација и трансормација архитектонског простора кроз теоријске и експерименталне моделе има за циљ да развије истовремено уметничке и филозофске критичке апарате, као и да се резултатти истраживања директно примене на пројектантске методе и прогласе естетички принципи дизајн процеса.

КУРИКУЛУМ: LA MAIN À LA PÂTE – откривање света

201819_MASA-A12012-01-STUDIO-M02A-SEMINAR-MAKSIMOVIC_opt

Dominique Perrault Architecture: Berlin Velodrome and Swimmingpool

СТУДИО М02А – СЕМИНАР:
ПРОГРАМ И ФОРМА – СТУДИЈЕ СЛУЧАЈА

Наставник:
др Милан Максимовић, доцент

Општи циљ семинара је упознавање са методологијом просторне, програмске и обликовне анализе у архитектури. У посебном погледу, циљ је испитивање различитих функционалних и обликовних концепција како би се извела искуства примењива на пројекту који се ради у оквиру предмета Студио М02 – Пројекат.

КУРИКУЛУМ: ПРОГРАМ И ФОРМА – СТУДИЈЕ СЛУЧАЈА

201415_MASA-A12012-07-M02A_o

Цртеж: Игор Рајковић

СТУДИО М02А – СЕМИНАР:
СКЕЧБУК – нацртане мисли

Наставник:
арх. Игор Рајковић, ванредни професор

Победити белину папира.
Свакодневно, на истом месту се могу забележити, нацртати, филтрирати и промишљати информације које касније могу бити корисне током израде пројекта. Такође, скечбук бележи наше емоције и емоције околине. Скечбук прати пројекат, али и пројекат прати скечбук.

КУРИКУЛУМ: СКЕЧБУК – нацртане мисли

201819_MASA-A12011-01-STUDIO-M02A-PROJEKAT-FOTIRIC_opt

СТУДИО М02А – СЕМИНАР:
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК – СИМУЛАЦИЈА

Наставник:
арх. Небојша Фотирић, ванредни професор

Циљ семинара је креирање симулације пројектног задатка као неопходног елемента у процесу пројектовања. Кроз истраживање специфичних архитектонских принципа, у односу на савремене друштвене појаве у граду, студенти стичу знања која им омогућавају стручну и одрживу предност приликом пројектовања комплексних архитектонских структура.

КУРИКУЛУМ: ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК – СИМУЛАЦИЈА

СТУДИО М02А – СЕМИНАР:
БИТНОСТИ

Наставник:
арх. Весна Цагић Милошевић, ванредни професор

Тежишна оријентација семинара је да студентима омогући шира знања о сложеним принципима пројектовања кроз анализу и разумевање утицајних фактора у избору пројектанског приступа и процесу доношења одлука током пројектантаског процеса.

Студио – Семинар у односу на Студио-Пројекат постављен је као истраживачки и теоријски део рада спроведен кроз различите методе и приступе аналитици која претходи и прати рад на изради архитектонско-урбанистичког пројекта, а материјализују се кроз елаборат чији је исход одређен карактером програма на предмету Студио М02А – пројекат _КРЕИРАЊЕ АТМОСФЕРЕ, Дорћол.

КУРИКУЛУМ: БИТНОСТИ