УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ II ГОДИНЕ МАС АРХИТЕКТУРА 2016/17
Спискови студената, распоред сала и термини за МАСА-23030 Изборни предмет 3 – АРХИТЕКТУРА

број шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2016/17
II година – 3. семестар
ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ ЗА СВЕ МОДУЛЕ
(Модул – А, У, АТ, АК)
19 МАСА-23030

Изборни предмет 3 – АРХИТЕКТУРА

Предмети изборног блока:
1. МАСА-23030-01: Места доколице у савременом граду: отворени јавни градски простори
2. МАСА-23030-02: Простори спектакла
3. МАСА-23030-03: Урбани објекти
4. МАСА-23030-04: Употреба наслеђа у савременој архитектури
5. МАСА-23030-05: Простори спектакла: до сцене са сцене
6. МАСА-23030-06: Стамбена архитектура у Србији у 19. и почетком 20. века
7. МАСА-23030-07: Истраживање кроз пројекат
8. МАСА-23030-08: Дигитална анимација 3

Листа изборних предмета:

201617_MASA-23030-01-MESTA-DOKOLICE-U-SAVREMENOM-GRADU

Rufino Tamayo (1899–1991), Moon Face (Cara de Luna), 1964, Printed by Kenneth Tyler (b. 1931), Lithograph | © D.R. Rufino Tamayo, Herederos, Mexico, 2009, Fundacion Olga y Rufino Tamayo, A.C.; Amon Carter Museum, Fort Worth, Texas, Gift of Ruth Carter Stevenson

МАСА-23030-01: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 – АРХИТЕКТУРА:
МЕСТА ДОКОЛИЦЕ У САВРЕМЕНОМ ГРАДУ: ОТВОРЕНИ ЈАВНИ ГРАДСКИ ПРОСТОРИ

Наставник:
др Драгана Васиљевић Томић, ванредни професор

Разумевање сложености феномена напуштених  јавних простора у граду, те испитивање потенцијала њихове трансформације. Напуштени  јавни простори посматрају се са урбанистичког, архитектонског, културно-историјског и друштвено-економског становишта, а потенцијал њихове трансформације кроз оквир савремене свакодневице.

Ове године тематски оквир је ЕКО ПЛАТФОРМА, посматрана као урбани генератор напуштених простора града. Просторни оквир овогодишњег задатка је РАТНО ОСТРВО.

КУРИКУЛУМ: МЕСТА ДОКОЛИЦЕ У САВРЕМЕНОМ ГРАДУ: ОТВОРЕНИ ЈАВНИ ГРАДСКИ ПРОСТОРИ

201516_MASA-23030-03-URBANI-OBJEKTI_o

BORDER GARDEN, Mexico , 2005 International competition, 1st prize, i.c.w. Wonne Ickx | © OFFICE

МАСА-23030-03: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 – АРХИТЕКТУРА:
УРБАНИ ОБЈЕКТИ

Наставник:
арх. Александру Вуја, ванредни професор

Основни циљ наставе је разумевање феномена организације и структуре простора у контексту савремене архитектонске праксе и актуелних теоријских истраживања. Овог семестра се садржај изборног предмета разматра и из угла ширих, урбаних околности који утичу на архитектонску праксу.

КУРИКУЛУМ: УРБАНИ ОБЈЕКТИ

201617_MASA-23030-04-UPOTREBA-NASLEDJA-U-SAVREMENOJ-ARH

МАСА-23030-04: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 – АРХИТЕКТУРА:
УПОТРЕБА НАСЛЕЂА У САВРЕМЕНОЈ АРХИТЕКТУРИ

Наставник:
арх. Иван Рашковић, ванредни професор

Разумевање појма традиције кроз релативизацију њене темпоралности; елаборација успостављања најшире схваћене обичајности као последице културолошких, друштвених феномена и њиховог утицаја на организовани простор; сагледавање комуниколошких аспеката архитектуре кроз различите облике контекста са посебним нагласком на разумевању и разбијању предрасуда и стереопипа везаних за наслеђе као и парадигматских механизама који се преко њих испољавају. Развијање критичког односа према свакој врсти узора.

КУРИКУЛУМ: УПОТРЕБА НАСЛЕЂА У САВРЕМЕНОЈ АРХИТЕКТУРИ

201617_MASA-23030-05-PROSTORI-SPEKTAKLA-DO-SCENE-SA-SCENE

Polyark 4/Fun Palace Futures

МАСА-23030-05: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 – АРХИТЕКТУРА:
ПРОСТОРИ СПЕКТАКЛА: ДО СЦЕНЕ СА СЦЕНЕ

Наставници:
мр Бранко Павић, редовни професор
арх. Дејан Миљковић, редовни професор

Ове године, предмет До сцене са сцене је део међународног пројекта ”Polyark 4/Fun Palace Futures project”, који је развијен од стране RIBA организације. Овај пројекат представља тренутно највећу светску виртуелну школу архитектуре, у којој учествује више од тридесет факултета са свих континената. Пројекат је заснован на виртуелној сарадњи и размени информација.

Процес и резултати рада на овом пројекту ће бити приказани и публиковани на посебном веб сајту и пратећем блогу, као и у завршној публикацији.

КУРИКУЛУМ: ПРОСТОРИ СПЕКТАКЛА: ДО СЦЕНЕ СА СЦЕНЕ

201516_MASA-23030-06-STAMBENA-ARH-U-SRBIJI-U-XIX-I-POC-XX-VEKA_o

Палата Н. Спасића у Кнез Михаиловој улици, бр. 33 | Фото © Мирјана Ротер Благојевић

МАСА-23030-06: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 – АРХИТЕКТУРА:
СТАМБЕНА АРХИТЕКТУРА У СРБИЈИ У 19. И ПОЧЕТКОМ 20. ВЕКА

Наставник:
др Мирјана Ротер Благојевић, ванредни професор

Циљ предмета је да се студенти упознају са трансформацијом стамбене архитектуре у Србији током 19. и почетком 20. века, из традиционалног у модерни концепт. Кроз предавања даје се основни увид у процесе развоја стамбеног концепта, кроз тумачење друштвених, економских и културних утицаја из непосредног и ширег окружења, као и утицаја убрзаног урбаног развоја насеља и промене структуре становника. Кроз наставу се анализирају опште и специфичне карактеристике појединих видова и типова стамбених зграда – једнопородичних и вишепородичних; стамбених и пословно-стамбених; у граду и на периферији и сл. Прати се утицај развоја законодавства и образовања на становање. Анализом карактеристичних примера се издвајају основни принципи формирања стамбених склопова, као и њиховог обликовања.

КУРИКУЛУМ: СТАМБЕНА АРХИТЕКТУРА У СРБИЈИ У 19. И ПОЧЕТКОМ 20. ВЕКА

201617_MASA-23030-07-ISTRAZIVANJE-KROZ-PROJEKAT

Архитектонско-урбанистичком решење за уређење Трга Славија | Аутор: 4од7 Архитектура

МАСА-23030-07: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 – АРХИТЕКТУРА:
ИСТРАЖИВАЊЕ КРОЗ ПРОЈЕКАТ

Наставник:
др Ђорђе Стојановић, доцент

Студенти ће бити упознати са концептом „Хибридних техничких система“, поља деловања које повезује низ дисциплина и истраживачких области као што су мехатроника, роботика, аутоматско управљање и дигитална фабрикација, и видовима примене оваквих система у савременој архитектонској пракси и истраживачком раду.

У првом делу семестра анализирамо низ примера архитектонских пројеката и истраживања са јасном израженом улогом Интегрисаних техничких система. У другом делу семестра, стечено знања примењујемо у изради прототипског модела модела који обухвата архитектонско решење као и потпуно функционалан интегрисани технички систем.

КУРИКУЛУМ: ИСТРАЖИВАЊЕ КРОЗ ПРОЈЕКАТ