УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
број шифра Мастер академске студије Архитектура 2015/16
II година – 3. семестар
МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
АТ24 МАСА-АТ23013

СТУДИО М03АТ – Пројекат

Листа изборних пројеката:

201516_MASA_AT23013_STUDIO_M03AT_SEMINAR-2_NENADOVIC_o

Renzo Piano – The Menil Collection, Хјустон, Тексас | Фото © Arup

СТУДИО М03АТ – СЕМИНАР 2 – 01:
ИНТЕГРИСАНО ПРОЈЕКТОВАЊЕ КОНСТРУКЦИЈА

Наставник:
др Александра Ненадовић, доцент

Циљ наставе у оквиру семинара је упознавање студената са концептом пројектовања конструкција и конструктивних материјала у оквиру интегрисаног приступа пројектовању и вредновању зграда, у функцији остварења еколошког квалитета који је у складу са препорукама за одрживи развој грађења. Студенти се упознају са процесом пројектовања конструкција у коме се концепти вреднују кроз агрегацију чињеничних и вредносних судова, у складу са интегрисаним критеријумима, односно квантитативним и квалитативним индикаторима еколошког квалитета зграда.

КУРИКУЛУМ: ИНТЕГРИСАНО ПРОЈЕКТОВАЊЕ КОНСТРУКЦИЈА ФОРМУЛАР: ИНТЕГРИСАНО ПРОЈЕКТОВАЊЕ КОНСТРУКЦИЈА