УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ II ГОДИНЕ МАС АРХИТЕКТУРА 2015/16 (25.09.2015)
Спискови студената и распоред сала за МАСА-23030 Изборни предмет 3 – А

број шифра Мастер академске студије Архитектура 2015/16
II година – 3. семестар
ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ ЗА СВЕ МОДУЛЕ
(Модул – А, У, АТ, АК)
19 МАСА-23030

Изборни предмет 3 – АРХИТЕКТУРА

Предмети изборног блока:
1. МАСА-23030-01: Места доколице у савременом граду: отворени јавни градски простори
2. МАСА-23030-02: Простори спектакла
3. МАСА-23030-03: Урбани објекти
4. МАСА-23030-04: Употреба наслеђа у савременој архитектури
5. МАСА-23030-05: Простори спектакла – до сцене са сцене
6. МАСА-23030-06: Стамбена архитектура у Србији у 19. и почетком 20. века
7. МАСА-23030-07: Истраживање кроз пројекат
8. МАСА-23030-08: Дигитална анимација 3

Листа изборних предмета:

201516_MASA-23030-01-MESTA-DOKOLICE-U-SAVREMENOM-GRADU_o

Fear and Loathing in Las Vegas | © Ralph Steadman

МАСА-23030-01: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 – АРХИТЕКТУРА:
МЕСТА ДОКОЛИЦЕ У САВРЕМЕНОМ ГРАДУ: ОТВОРЕНИ ЈАВНИ ГРАДСКИ ПРОСТОРИ

Наставник:
др Драгана Васиљевић Томић, ванредни професор

Студенти раде на пројектантском задатку који је настао из актуелне проблематике трансформације и развоја јавног градског простора. Основни циљ наставе је стицање непоходних знања и вештина за самосталан рад на сложеном пројектантском задатку. Рад на студију ће бити усмерен према мултидисциплинарном истраживању пројектантског проблема. Истраживање на пројектном задатку у току семестра има за циљ развијање критичког односа према условима пројектантског рада.
Просторни оквир овогодишњег рада јесу локације приоритетне за развој централне зоне Београда одабране од стране Града Београда, а у сарадњи са ЈКП Градским зеленилом.

КУРИКУЛУМ: МЕСТА ДОКОЛИЦЕ У САВРЕМЕНОМ ГРАДУ: ОТВОРЕНИ ЈАВНИ ГРАДСКИ ПРОСТОРИ ФОРМУЛАР: МЕСТА ДОКОЛИЦЕ У САВРЕМЕНОМ ГРАДУ: ОТВОРЕНИ ЈАВНИ ГРАДСКИ ПРОСТОРИ

201516_MASA-23030-03-URBANI-OBJEKTI_o

Извор илустрације: http://www.officekgdvs.com/

МАСА-23030-03: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 – АРХИТЕКТУРА:
УРБАНИ ОБЈЕКТИ

Наставник:
арх. Александру Вуја, ванредни професор

Основни циљ наставе је разумевање феномена организације и структуре простора у контексту савремене архитектонске праксе и актуелних теоријских истраживања. Овог семестра се садржај изборног предмета разматра и из угла ширих, урбаних околности који утичу на архитектонску праксу.

КУРИКУЛУМ: УРБАНИ ОБЈЕКТИ ФОРМУЛАР: УРБАНИ ОБЈЕКТИ

201415_M8.3_IP_I.Raskovic_ilustracija_o

Untitled (Stairs), 2001 | Аутор: Rachel Whiteread

МАСА-23030-04: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 – АРХИТЕКТУРА:
УПОТРЕБА НАСЛЕЂА У САВРЕМЕНОЈ АРХИТЕКТУРИ

Наставник:
арх. Иван Рашковић, ванредни професор

Разумевање појма традиције кроз релативизацију њене темпоралности – однос прошлог, садашњег и будућег; елаборација успостављања најшире схваћене обичајности као последице културолошких, друштвених феномена и њиховог утицаја на организовани простор; сагледавање комуниколошких аспеката архитектуре кроз различите облике контекста са посебним нагласком на разумевању и разбијању предрасуда и стереопипа везаних за наслеђе као и парадигматских механизама који се преко њих испољавају. Развијање критичког односа према свакој врсти узора.
Савладана знања дефинишу феномен традиције и супстанцу наслеђа као градиво савремене архитектуре, а њихов однос као метод могуће оријентације у данашњим пројектантским процесима.

КУРИКУЛУМ: УПОТРЕБА НАСЛЕЂА У САВРЕМЕНОЈ АРХИТЕКТУРИ ФОРМУЛАР: УПОТРЕБА НАСЛЕЂА У САВРЕМЕНОЈ АРХИТЕКТУРИ
201516_MASA-23030-06-STAMBENA-ARH-U-SRBIJI-U-XIX-I-POC-XX-VEKA_o
Палата Н. Спасића у Кнез Михаиловој улици, бр. 33 | Фото © Мирјана Ротер Благојевић

МАСА-23030-06: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 – АРХИТЕКТУРА:
СТАМБЕНА АРХИТЕКТУРА У СРБИЈИ У 19. И ПОЧЕТКОМ 20. ВЕКА

Наставник:
др Мирјана Ротер Благојевић, ванредни професор

Циљ предмета је да се студенти упознају са трансформацијом стамбене архитектуре у Србији током 19. и почетком 20. века, из традиционалног у модерни концепт. Кроз предавања даје се основни увид у процесе развоја стамбеног концепта, кроз тумачење друштвених, економских и културних утицаја из непосредног и ширег окружења, као и утицаја убрзаног урбаног развоја насеља и промене структуре становника. Кроз наставу се анализирају опште и специфичне карактеристике појединих видова и типова стамбених зграда – једнопородичних и вишепородичних; стамбених и пословно-стамбених; у граду и на периферији и сл. Прати се утицај развоја законодавства и образовања на становање. Анализом карактеристичних примера се издвајају основни принципи формирања стамбених склопова, као и њиховог обликовања.

КУРИКУЛУМ: СТАМБЕНА АРХИТЕКТУРА У СРБИЈИ У 19. И ПОЧЕТКОМ 20. ВЕКА ФОРМУЛАР: СТАМБЕНА АРХИТЕКТУРА У СРБИЈИ У 19. И ПОЧЕТКОМ 20. ВЕКА
201516_MASA-23030-07-ISTRAZIVANJE-KROZ-PROJEKAT_o
Архитектонско-урбанистичком решење за уређење Трга Славија | Аутор: 4од7 Архитектура

МАСА-23030-07: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 – АРХИТЕКТУРА:
ИСТРАЖИВАЊЕ КРОЗ ПРОЈЕКАТ

Наставник:
др Ђорђе Стојановић, доцент

Студенти ће бити упознати са концептом „Интегрисаних техничких система“, поља деловања које повезује низ дисциплина и истраживачких области као што су мехатроника, роботика, аутоматско управљање и дигитална фабрикација, и видовима примене оваквих система у савременој архитектонској пракси и истраживачком раду.

У првом делу семестра истражујемо и анализирамо низ примера архитектонских пројеката и истраживања са јасном израженом улогом Интегрисаних техничких система. У другом делу семестра, стечено знања примењујемо у изради архитектонског решења за уређење сегмента јавног простора града.

КУРИКУЛУМ: ИСТРАЖИВАЊЕ КРОЗ ПРОЈЕКАТ ФОРМУЛАР: ИСТРАЖИВАЊЕ КРОЗ ПРОЈЕКАТ

201516_MASA-23030-08-DIGITALNA-ANIMACIJA-3_o

Испитни рад, Дигитална анимација, 2008. год. | Аутор: Наташа Станаћев

МАСА-23030-08: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3 – АРХИТЕКТУРА:
ДИГИТАЛНА АНИМАЦИЈА 3

Наставник:
мр Бранко Павић, редовни професор

На предмету Дигитална анимација – курс 3, изучавају се концепти рада у 3D апликацијама за карактер анимацију, применом деформера и релација. Студенти се обучавају за целокупни процес продукције кратке анимиране форме, од идеје, почетних скица, карактер дизајна и карактер анимације до постпродукције и финалног производа.

КУРИКУЛУМ: ДИГИТАЛНА АНИМАЦИЈА 3 ФОРМУЛАР: ДИГИТАЛНА АНИМАЦИЈА 3