УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
број шифра Мастер академске студије Архитектура 2014/15
I година – 1. семестар
ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ ЗА СВЕ МОДУЛЕ
(Модул – А, У, АТ, АК)
03 МАСА-11030

Изборни предмет 1 – АРХИТЕКТУРА

Предмети изборног блока:
1. МАСА-11030-01: Спорт и простор
2. МАСА-11030-02: Напуштени простори у савременом граду
3. МАСА-11030-03: Хумана екологија – простор и здравље
4. МАСА-11030-04: Пројектовање у руралним подручјима 2
5. МАСА-11030-05: Уметникова књига
6. МАСА-11030-06: Енглески за архитекте 2
7. МАСА-11030-07: Параметарско пројектовање

Листа изборних предмета:

MASA-11030-01-SPORT-I-PROSTOR_o

МАСА-11030-01: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 – А:
СПОРТ И ПРОСТОР

Наставник:
арх. Игор Рајковић, доцент

Предмет представља увод у комплексну феноменологију спорта. Циљ предмета је тумачење спорта као специфичног процеса и активности која се упражњава професионално и рекреативно. Кроз серију предавања отвара се питање колико је је архитектонска ликовност условљена спортом као специфичним процесом, а колико је слободна у својој изражајности.

КУРИКУЛУМ: СПОРТ И ПРОСТОР ФОРМУЛАР: СПОРТ И ПРОСТОР

MASA-11030-02-NAPUSTENI-PROSTORI-U-SAVREMENOM-GRADU_o

Фото: Ана Никезић

МАСА-11030-02: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 – А:
НАПУШТЕНИ ПРОСТОРИ У САВРЕМЕНОМ ГРАДУ: ОТВОРЕНИ ЈАВНИ ПРОСТОРИ

Наставник:
др Ана Никезић, доцент

Основни циљ је разумевање сложености феномена напуштених простора у граду, те испитивање потенцијала њихове трансформације. Напуштени простори се посматрају у оквиру савремене свакодневице. Ове године тематски оквир је ЕкоПарк Едукације, а просторни оквир је ужа централна зона Београда (круг двојке).

КУРИКУЛУМ: НАПУШТЕНИ ПРОСТОРИ У САВРЕМЕНОМ ГРАДУ: ОТВОРЕНИ ЈАВНИ ПРОСТОРИ ФОРМУЛАР: НАПУШТЕНИ ПРОСТОРИ У САВРЕМЕНОМ ГРАДУ: ОТВОРЕНИ ЈАВНИ ПРОСТОРИ
MASA-11030-03-HUMANA-EKOLOGIJA-PROSTOR-I-ZDRAVLJE_o
Фото: др Ружица Божовић Стаменовић

МАСА-11030-03: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 – А:
ХУМАНА ЕКОЛОГИЈА – ПРОСТОР И ЗДРАВЉЕ

Наставник:
др Ружица Божовић Стаменовић, ванредни професор

Основни циљ предмета је да се студенти упуте на правилно разумевање релација и интеракција простора, контекста и здравља.  Фокус  је на базичним темама које дефинишу здраве просторе и на упознавању са методама њиховог критичког истраживања и креативног унапређивања. Курикулум је део програма награђеног са Berkely Prize.

КУРИКУЛУМ: ХУМАНА ЕКОЛОГИЈА – ПРОСТОР И ЗДРАВЉЕ ФОРМУЛАР: ХУМАНА ЕКОЛОГИЈА – ПРОСТОР И ЗДРАВЉЕ

kurs_thumb_1 copy

МАСА-11030-04: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 – А:
ПРОЈЕКТОВАЊЕ У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА 2

Наставник:
др Милорад Рибар, редовни професор

Основни циљ наставе је стицање теоретског и практичног знања студената у области пројектовања различитих врста пољопривредних објеката. Настава је конципирана тако да унапреди способности студената у савладавању урбанистичких и архитектонских проблема, имајући у виду специфичност различитих окружења, просторних ситуација и технолошких захтева ове врте објеката.

Развијање сналажљивости студената у приступу решавања посебних проблема пројектовања. Студенти се подстичу да третирају реалне просторе, пројектују на конкретним моделима и у стварним ситуацијама.

КУРИКУЛУМ: ПРОЈЕКТОВАЊЕ У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА 2 ФОРМУЛАР: ПРОЈЕКТОВАЊЕ У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА 2

kurs_thumb_1 copy

МАСА-11030-05: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 – А:
УМЕТНИКОВА КЊИГА

Наставник:

КУРИКУЛУМ: УМЕТНИКОВА КЊИГА ФОРМУЛАР: УМЕТНИКОВА КЊИГА

kurs_thumb_1 copy

МАСА-11030-06: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 – А:
ЕНГЛЕСКИ ЗА АРХИТЕКТЕ 2

Наставник:

КУРИКУЛУМ: ЕНГЛЕСКИ ЗА АРХИТЕКТЕ 2 ФОРМУЛАР: ЕНГЛЕСКИ ЗА АРХИТЕКТЕ 2

MASA-11030-07-PARAMETARSKO-MODELOVANJE_o

Аутор: Марко Главинић

МАСА-11030-07: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 – А:
ПАРАМЕТАРСКО МОДЕЛОВАЊЕ

Наставник:
др Љиљана Петрушевски, редовни професор

Параметарско моделовање комплексне архитектонске геометрије. Графички алгоритамски едитор. Scripting.

КУРИКУЛУМ: ПАРАМЕТАРСКО МОДЕЛОВАЊЕ ФОРМУЛАР: ПАРАМЕТАРСКО МОДЕЛОВАЊЕ