УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
број шифра______ Интегрисане основне и мастер академске студије архитектуре 2018/19
V година – 9. семестар
СТУДИО 07 – АРХИТЕКТУРА
84 ИАСА-59063

СТУДИО М07А – Радионица

Циљ предмета

Основни циљ је развијање стицање практичног искустава и развијање креативности. Искуство концентрисаних пројектантских радионица као облика стручне праксе пружа могућност студентима да развију способности брзог и ефикасног доношења пројектантских одлука. Програм радионица доприноси и стицању додатних знања о практичним процедурама, у мери у којој оне врше утицај на квалитет архитектонског пројекта.

Листа изборних пројеката:

201819_MASA-A23013-01-STUDIO-M03A-RADIONICA-VUJOVIC_o

Luna Park © James Gulliver Hancock

СТУДИО М07А – РАДИОНИЦА – 01:
ЦРТЕЖ КАО КРИТИЧКИ АЛАТ ИСТРАЖИВАЊА

Наставник:
мр Милан Вујовић, редовни професор

Основни циљ радионице је да студенти испитају територију ефемерног спектакла кроз цртеж као критички алат истраживања и тиме успоставе основне параметре за реконцептуализацију ЛУНА-парка.

Истраживање кроз цртеж се спроводи кроз различите технике, у односу на интересовања студента и специфичност пројекта. Тежиште је усмерено ка испитивању појма ефемерности кроз цртеж, како би се остварила специфичност сваког пројекта, али истовремено и добила што свеобухватнија анализа теме. Резултат радионице представља скуп цртежа студента, који може да се сагледава и као преглед критичког мишљења о теми кроз цртеж.

КУРИКУЛУМ: ЦРТЕЖ КАО КРИТИЧКИ АЛАТ ИСТРАЖИВАЊА

201516_MASA_A23013_STUDIO_M03A_RADIONICA_LAZOVIC_o

Issey Miyake – Just Because. | Извор: http://testpressing.org/2012/09/just-because-033-issey-miyake/

СТУДИО М07А – РАДИОНИЦА – 02:
СЛИКЕ У ОКУ – МУЛТИМЕДИЈИ И АРХИТЕКТУРА

Наставник:
арх. Зоран Лазовић, редовни професор

Креативно представити артефакт културе са мастер студио пројекта у предвиђеном контексту, и/или у једном новом контексту – метаграду. Потребно је створити убедљиве слике и/или видео анимације уклопљене у изабрани контекст и/или више различитих контекста. Пожељно је створити сазнања и искуство о важности динамичног, ефектног, интерактивног, мултимедијалног представљања идеја, концепта и самог пројекта, и указивања на посебне вредности рада на креативан, оригиналан, сажет, естетски, духовит и драмски начин.

КУРИКУЛУМ: СЛИКЕ У ОКУ – МУЛТИМЕДИЈИ И АРХИТЕКТУРА

201819_MASA-A23013-01-STUDIO-M03A-RADIONICA-LOJANICA_o

longiy – _ROG.RTS_, Cyberpunk character artwork | Извор илустрације: From Up North

СТУДИО М07А – РАДИОНИЦА – 03:
ПРЕЗЕНТАЦИЈА У АРХИТЕКТУРИ

Наставник:
арх. Владимир Лојаница, редовни професор

Циљ радионице је увежбавање презентационих способности као једног од неизоставних алата неопходних за успешну архитектонску праксу данас. Током трајања радионице студенти ће бити подстицани да кроз теоријски и практичан рад стичу знања о широким могућностима презентације архитектонских пројеката, али и да развију критички став према сопственом архитектонском остварењу. Кроз рад на једном мултимедијалном прилогу презентоваће се специфична просторна ситуација, чија ће тема и просторни оквир бити тангентно везани за рад на студио пројекту М03А.

КУРИКУЛУМ: ПРЕЗЕНТАЦИЈА У АРХИТЕКТУРИ

201819_MASA-A23013-01-STUDIO-M03A-RADIONICA-MILJKOVIC_o

Кула од песка, август 2018. Кулу моделовао: Милош Стојковић | Фото © Весна Добричић

СТУДИО М07А – РАДИОНИЦА – 04:
КАКО СЕ ГРАДИ КУЛА ОД ПЕСКА

Наставник:
арх. Дејан Миљковић, редовни професор

Радионица „Како се гради Кула од песка” истражујује и нуди апстраховане и интуитивне начине промишљања градње/прављења/моделовања једног објекта (струткуре) која формално и по теми, припада елементу воде, а кроз обликовање изабраног материјала. У току радионице истраживаће се појавност и манифестације воде у процесима архитектонског промишљања. Циљ је упознавање студената са комплексним односима волумена, структура и функција, израдом физичког модела, у циљу савладавања специфичних приступа решавању савремених пројектантских проблема акватектуре, a кроз фотографију модела и фото-есеј као производa истраживања рада на пројекту и семинару.

КУРИКУЛУМ: КАКО СЕ ГРАДИ КУЛА ОД ПЕСКА

201718_MASA-A23011-01-STUDIO-M03A-PROJEKAT-PETROVIC_o

Фото © Бојан Васојевић

СТУДИО М07А – РАДИОНИЦА – 05:
ГРАДСКА ГАЛЕРИЈА – КУЛТУРОЛОШКИ ПРЕСЕК АМБИЈЕНТА

Наставник:
арх. Борислав Петровић, редовни професор

Циљ радионице је увођење, иначе неформалних, начина подучавања студената о апликативним могућностима архитектонског пројектовања кроз конкурсне праксе, у наставни програм студија архитектуре. Полазници мастер програма имају прилику да се подробније упознају са формирањем потребних претходних ставова, као и процесом израде елабората једног архитектонско-урбанистичког конкурса.

Смисао овако постављене радионице јесте да нагласи значај “институције” конкурса у образовању и надовеже се на позитивна искуства која су студенти генерацијама стварали у компетитивној сфери струке.

КУРИКУЛУМ: ГРАДСКА ГАЛЕРИЈА – КУЛТУРОЛОШКИ ПРЕСЕК АМБИЈЕНТА

kurs_thumb_grey

СТУДИО М07А – РАДИОНИЦА – 06:

Наставник:
др Драгана Васиљевић Томић, ванредни професор

КУРИКУЛУМ: –

201819_MASA-A23013-01-STUDIO-M03A-RADIONICA-VOJVODIC_o

Fabian Franciszkiewicz – Climatic Oasis #464 | Извор илустрације: KooZA/rch

СТУДИО М07А – РАДИОНИЦА – 07:
ЦЕНТАР КУЛТУРЕ: КОМУНИКАЦИЈА ПРОЈЕКТОМ

Наставник:
арх. Горан Војводић, ванредни професор

Циљ радионице представља унапређење самосталног истраживачког рада студента кроз развој графичког изражавања у области архитектуре и презентовања архитектонског дела. Тежиште задатка представља осмишљавање концепта графичке презентације где се кроз ограничени број елемената афирмише идеја пројекта.

КУРИКУЛУМ: ЦЕНТАР КУЛТУРЕ: КОМУНИКАЦИЈА ПРОЈЕКТОМ

201819_MASA-A23011-01-STUDIO-M03A-PROJEKAT-VUJA_o

Комеморативни лого поводом 30 година јавног простора El Peine del Viento у Сан Себастијану, Шпанија | © Eduardo Chillida

СТУДИО М07А – РАДИОНИЦА – 08:
АРХИТЕКТОНСКИ МОДЕЛ

Наставник:
арх. Александру Вуја, ванредни професор

Циљ наставе је упознавање студената са архитектонским моделом као средством истраживања пројектантске идеје. Теоријска настава излаже начине коришћења модела у пројектантском процесу кроз преглед типова и приступа изради архитектонских модела као физичке презентације пројектантске идеје.

КУРИКУЛУМ: АРХИТЕКТОНСКИ МОДЕЛ

201819_MUAD-11040-02-ARHITEKTONSKO-DELO_o

Насловна страница књиге: Watkin, Christopher. French Philosophy Today: New Figures of the Human in Badiou, Meillassoux, Malabou, Serres and Latour. Edinburgh University Press, 2016.

СТУДИО М07А – РАДИОНИЦА – 09:
“THE ACTION-IMAGE THE LARGE FORM”

Наставник:
арх. Милан Ђурић, ванредни професор

Кроз теоријску настава у оквиру семинара студентима се нуди филозофски али и технолошко-естетски оквир за истраживање пројектантског процеса кроз различит преглед типова и приступа у изради (пост)структуралних архитектонских модела кроз филмске медијуме, технологије и естетике.

Практична настава се састоји производње форме кратког филма на потезу од акције односно ангажовања (engagement) до настајања архитектонског имиџа, слике или информације.

КУРИКУЛУМ: “THE ACTION-IMAGE THE LARGE FORM”

201819_MASA-A23013-01-STUDIO-M03A-RADIONICA-MILETIC_o

Annual AA School and UCL Bartlett Graduation Show 2014, Лондон, 2014. | Фото © Architecture for Future

СТУДИО М07А – РАДИОНИЦА – 10:
КОНЦЕПТ / МОДЕЛ / ТЕКСТ

Наставник:
арх. Дејан Милетић, ванредни професор

Кроз израду архитектонских модела и писање текста дефинисати јасан однос према концепту конкретног пројектантског задатка.

КУРИКУЛУМ: КОНЦЕПТ / МОДЕЛ / ТЕКСТ