УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

М1. Опште наставне области – друштвено-хуманистичке науке

М1.1. Историја и теорија урбанизма

М2. Опште наставне области – уметност

М2.1. Историја и теорија архитектуре

М3. Опште наставне области – техничко-технолошке науке

М3.1. Савремене технологије у пројектовању и грађењу

М4. Пројекат 1

М4.1. Студио
М4.1.1. Пројектовање и реализација стамбених и пословних објеката намењених тржишту
М4.1.2. Креирање склопова и амбијената у природном окружењу
М4.1.3. ПРОСТОРИ ИГРЕ уметност у контексту савременог живота града
М4.1.4. UrbanLAB_Редизајн урбане целине на Врачару
М4.1.5. И на небу и на земљи. Друштвена стварност данашње Србије и њени просторни изрази
М4.1.6. РЕ-ВИЗИЈА ПРЕСТОНИЦЕ – Стари град Цетиње
М4.1.7. Алтернативно становање нови приступи пројектовању и материјализацији објеката
М4.1.8. Поетика нашег простора – пројекат архитектонског факултета/ савремено тумачење едукације и културе
М4.1.9. Обликовни и функционални дизајн денивелације
М4.1.10. Културни Центар у Кичевској улици
М4.1.11. Instant City 2 : нови мост, нови град
М4.1.12. UrbanLAB_Редизајн урбане целине на Врачару
М4.1.13. re-CONTEXT, формирање новог архитектонског израза Булевара Краља Александра на примерима локација Депо и Орао
М4.1.14. Апартмански комплекс – конаци
М4.1.15. Инкубатор: истраживачки центар на Звездари
М4.1.16. Управна зграда КБЦ Звездара – реконструкција и доградња поткровља
М4.1.17. Основна школа у блоку 63, Нови Београд

М4.2. Семинар 1 – Животна средина
М4.2.1. Животна средина и архитектура
М4.2.2. Креирање и обликовање у природном окружењу

М4.3. Семинар 2 – Становање
М4.3.1. Становање

М4.4. Семинар 3 – Јавни простори и садржаји
М4.4.1. Јавни простори и садржаји

М4.5. Семинар 4 – Обнова и реконструкција

М4.6. Семинар 5 – Технологија и реализација
М4.6.1. Технологија и реализација
М4.6.2. Заштита објеката од атмосферске воде

М5. Пројекат 1 – усмерење 1 (А, У, АТ)

М5А. Архитектура

М5А.1. Студио
М5А.1.1. ПРЕДЕО ИГРЕ: Уметност у контексту савременог урбаног пејзажа
М5А.1.2. Метропол Отворени системи – архитектура јавних простора града
М5А.1.3. БЕОГРАДСКИ ДИСКОНТИНУИТЕТИ Отворени системи – архитектура јавних простора града – линија КАЛЕМЕГДАН – СЛАВИЈА
М5А.1.4. Реформатирање програмских елемената – урбана компресија
М5А.1.5. Национални* културни центар
М5А.1.6. ТРАГАЊЕ ЗА ИДЕНТИТЕТОМ – Омаж делу Богдана Богдановића
М5А.1.7. Пијаца-Трг-Култура, формирање новог архитектонског израза Булевара Краља Александра: „Цветкова пијаца“
М5А.1.8. Три жеље
М5А.1.9. КРЕИРАЊЕ АТМОСФЕРЕ – Архитектура јавних простора града – Простор тангенцијалног / саставног дела Трга Републике
М5А.1.10. Good City Form

М5А.2. Семинари
М5А.2.1. Комуникације и град – трансформације јавних простора града
М5А.2.2. Пројектовање ентеријера
М5А.2.3. Архитектура саобраћајних путничких терминала – исходишта и пројекције
М5А.2.4. Простори спектакла – до сцене са сцене
М5А.2.5. Музеји
М5А.2.6. Архитектура у руралним подручјима

М5У. Урбанизам

М5У.1. Студио
М5У.1.1. Пристаниште са шеталиштем у Доњем Милановцу
М5У.1.2. „Град 3. миленијума“
М5У.1.3. Урбанистички пројекат / Док са променадом и марином / Доњи Милановац

М5У.2. Семинар 1 – Урбани дизајн
М5У.3. Семинар 2 – Просторна композиција
М5У.4. Семинар 3 – Истраживање локације
М5У.5. Семинар 4 – Моделовање урбаних система

М5АТ. Архитектонске технологије

М5АТ.1. Студио
М5АТ.1.1. Енергетски ефикасан пословни објекат у градском ткиву Београда
М5АТ.1.2. Пројектовање у области конструктивних система – метаморфоза простора применом објеката великих распона
М5АТ.1.3. Пројекат стамбеног објекта у Београду
М5АТ.1.4. „СЛАМВИЛ“ – развој концепта еколошког становања високог стандарда и велике густине на терену „железничког одсека“ у Земуну
М5АТ.1.5. Спортско – пословни центар

М5АТ.2. Семинари
М5АТ.2.1. Савремене фасаде и кровови
М5АТ.2.2. Анализа конструкција применом методе коначних елемената
М5АТ.2.3. Оптимизација у избору и пројектовању конструктивних система
М5АТ.2.4. Пројектовање конструкција архитектонских објеката методом коначних елемената
М5АТ.2.5. Прорачун конструкција у сеизмичким зонама
М5АТ.2.6. Пројектовање архитектонских конструкција
М5АТ.2.7. Спортски објекти – стање и перспективе

М6. Пројекат 2 – усмерење 2 (А, У, АТ)

М6А. Архитектура

М6А.1. Студио
М6А.1.1. Архитектура и покрет: балетска школа у Булевару војводе Мишића
М6А.1.2. Осе културе – станице креативних индустрија – архитектура у покрету
М6А.1.3. Културни туризам: туристички центар на застићеном простору споменика природе Ресавска пећина
М6А.1.4. Павиљон архитектуре – Музеј савремене уметности
М6А.1.5. Креативне индустрије и образовање – Средња уметничка школа
М6А.1.6. Контекстуални хибриди културе/уметности
М6А.1.7. На трагу архитектуре – Центар за форензичка истраживања
М6А.1.8. Народни музеј – реновација Војног музеја и изградња анекса на Калемегдану
М6А.1.9. Анархитектура / Архиколаж – нови градски епицентар
М6А.1.10. Вештачка природност / Urban nature
М6А.1.11. Београдски форум / Центар Креативне Индустрије

М6А.2. Семинари
М6А.2.1. Архитектура у контексту
М6А.2.2. Нови простори културе
М6А.2.3. Здравствени објекти

М6У. Урбанизам

М6У.1. Студио
М6У.1.1. Стратегија просторног развоја подручја природне целине у приобаљу Дунава и Тамиша
М6У.1.2. Концепт остварљиве визије

М6У.2. Семинар 1 – Просторни и одрживи развој
М6У.3. Семинар 2 – Методе и технике планирања
М6У.4. Семинар 3 – Урбана економија
М6У.5. Семинар 4 – Планирање социјалног развоја

М6АТ. Архитектонске технологије

М6АТ.1. Студио
М6АТ.1.1. Обнова зграда – унапређење просторних, функционалних, обликовних и енергетских перформанси
М6АТ.1.2. Пројектовање високог објекта
М6АТ.1.3. Изложбени павиљон
М6АТ.1.4. „СЛАМВИЛ“ – развој концепта еколошког становања високог стандарда и велике густине на терену „железничког одсека“ у Земуну

М6АТ.2. Семинари
М6АТ.2.1. Осветљење у арихектури
М6АТ.2.2. Конструктивни системи високих објеката
М6АТ.2.3. Технологија извођења високих објеката
М6АТ.2.4. Технологије обнове зграда

М7. Пројектантска радионица

М7.1. Радионица 1
М7.1.1. Public Facilities – Design and Management
М7.1.2. Пројекат и материјализација ентеријера купатила у стану
М7.1.3. Град исПод беоГрада
М7.1.4. Trimo Urban Crash: „Трибина живота“
М7.1.5. Time to Change Paradigm: Re-Shift Eficiency
М7.1.6. Промоција и маркетинг урбаног развоја у природном окружењу
М7.1.7. Друга Венеција (L’altra Venezia)
М7.1.8. Постконтекст – истраживање потенцијала колективног становања на Врачару
М7.1.9. Блок 39
М7.1.10. Адаптабилне просторне конфигурације
М7.1.11. Trimo Urban Crash: „Трибина живота“
М7.1.12. Макетарница – Моделарница
М7.1.13. Strategic Design Briefing – Како препознати и разумети потребе корисника?
М7.1.14. Прорачун конструкције објекта основне школе у Новом Београду методом коначних елемената
М7.1.15. Реконструкција јавних простора и објеката на Цетињу
М7.1.16. Меморија сећања у делима Богдана Богдановића / студијско путовање

М7.2. Радионица 2
М7.2.1. „Град трећег миленијума“
М7.2.2. Критичко читање архитектонске праксе – „ДЕКОДИРАЊЕ“ – студијско путовање Копенхаген
М7.2.3. Р е к о н т е к с т у а л и з а ц и ј а тргова Лисабона
М7.2.4. Belgrade Bugs
М7.2.5. Урбана акупунктура
М7.2.6. Човек као чинилац архитектонске композиције
М7.2.7. Поглед кроз прозор
М7.2.8. ПоКазалиште
М7.2.9. Италија кроз појмове: појмовна и графичка презентација урбаних феномена градова Италије
М7.2.10. Студијско путовање у Копенхаген
М7.2.11. Модуларна Кућа – Модул као као основна структурна јединица у пројектовању
М7.2.12. Облак
М7.2.13. КРЕИРАЊЕ АТМОСФЕРЕ – Студијско путовање, Копенхаген/Лисабон

М7.3. Радионица 3
М7.3.1. Сценарио остварљивости визије – агенда, акциони план, режија, продукција
М7.3.2. Мала форма – Осматрачница за посматраче птица
М7.3.3. Конкурс: MIKSER Young Balkan Designers
М7.3.4. Контекстуални хибриди културе / уметности / медија
М7.3.5. Нови градски изложбени простор
М7.3.6. FAIL, Приватизације и преношења
М7.3.7. Савладавање технике SWOT анализе у процесу урбанистичког планирања
М7.3.8. Коњи Светог Марка
М7.3.9. TRIMO URBAN CRASH 2011 – међународни студентски конкурс
М7.3.10. Нови простори културе / студијско путовање Грац
М7.3.11. Дневни и ноћни изглед објекта
М7.3.12. TRIMO URBAN CRASH 2011
М7.3.13. Кафе сплав
М7.3.14. MIKSER Young Balkan Designers – међународни студентски конкурс
М7.3.15. Архитектура и форензика
М7.3.16. Визуелни идентитет објекта
М7.3.17. Incomplete Dream of Belgrade Continuity
М7.3.18. Ефемерне структуре на Савском приобаљу

М8. Изборни модул (студијско подручје)

М8.1. Изборни предмет 1
М8.1.1. Дигитална анимација – курс 1
М8.1.2. Рекреативни садржаји / С_авремени П_ројектантски А_спекти – курс 3
М8.1.3. small / urban relax
М8.1.4. Енглески за архитекте
М8.1.5. Основе симболичке и естетске комуникације у архитектури
М8.1.6. Архитектура и национални идентитет
М8.1.7. The Artist’s Book (уметникова књига)
М8.1.8. Уметност у јавним градским просторима – Public Art and Public Space –  Богдан Богдановић –
ГРАД И СМРТ
М8.1.9. Пројектовање у руралним подручјима 1
М8.1.10. Менаџмент урбане структуре
М8.1.11. Савремена архитектура: Модернизам у Србији
М8.1.12. Архитектонско решење и конструктивна санација Видин капије у оквиру комплекса Београдске тврђаве на Калемегдану
М8.1.13. Урбани менаџмент
М8.1.14. Заштита објеката од атмосферске воде

М8.2. Изборни предмет 2
М8.2.1. Фотографија
М8.2.2. Енглески за архитекте 2
М8.2.3. Архитектура у Србији у 19. и 20. веку
М8.2.4. Могућности савремене презентације и ревитализације индустријске архитектуре у Србији
М8.2.5. Пројектовање пољопривредних објеката
М8.2.6. Објекти трговине – Тржни центри и њихова (р)еволуција
М8.2.7. Савремена архитектура: токови послератног модернизма
М8.2.8. Дигитална анимација – курс 2
М8.2.9. RE_BIRTH – нови живот старих здања
М8.2.10. Рекреативни садржаји / С_авремени П_ројектантски А_спекти – курс 4
М8.2.11. Град у глобализацији – трансформације, архитектура, значења
М8.2.12. Религија Култура Архитектура
М8.2.13. Реализација архитектонских објеката: актуелни проблеми, примена савремених технологија и грађевинских материјала
М8.2.14. Значај познавања перцептивних процеса у архитектури
М8.2.15. Параметарско моделовање архитектонске форме
М8.2.16. Урбана природа
М8.2.17. Филозофија пројектовања. Тумачења најважнијих текстова и дијалога архитеката
М8.2.18. Анализа архитектонске Форме – Небодер
М8.2.19. Архитектура чула

М8.3. Изборни предмет 3
М8.3.1. Креативно писање
М8.3.2. Дигитална анимација – курс 3
М8.3.3. Средњовековни градови у Србији – могућности савремене презентације
М8.3.4. Текстура градских простора
М8.3.5. Градски трг – трансформација јавних градских простора у Београду
М8.3.6. Портфолио
М8.3.7. Осветљење у архитектури
М8.3.8. Дрвене структуре
М8.3.9. Зелена архитектура – LEED GA

М9. Мастер пројекат

М9.1. Методологија израде тезе

М9.2. Пројекат
М9.2.1. Мрежа спортских центара у Београду
М9.2.2. Истраживање и пројекат доградње и реконструкције Галерије савремене уметности Смедерево
М9.2.3. БЕОГРАД: НОВА ОБЈЕКТИВНОСТ / НОВИ ОПТИМИЗАМ АРХИТЕКТУРЕ
М9.2.4. Седам традиција
М9.2.5. Реконструкција централне зоне Жабљака
М9.2.6. Архитектонски идентитети – Амбасада у Београду, Нови Београд, блок 11а
М9.2.7. Пословни објекти савремених номада – изазови савремених технологија и материјала
М9.2.8. БЕОГРАД ГРАД КУЛТУРЕ – Истраживање објеката културе, уметности, образовања
М9.2.9. Архитектонски TABOO-и Београда – потенцијали на маргинама
М9.2.10. Incomplete Dream Of Belgrade Continuity
М9.2.11. Е3-ТОПИА
М9.2.12. Регенерација приобаља Београд _ Савска страна обале према старом језгру
М9.2.13. Нови градски епицентар – мултифункционални градски простор, објекат спектакла
М9.2.14. Дизајнирање креативног града
М9.2.15. PORTA VOLTA MILANO: простор мулти-културе / EXPO 2015
М9.2.16. PORTA VOLTA MILANO: простор мулти-културе / EXPO 2015
М9.2.17. Наутички центар
М9.2.18. Студентски конкурс: Ансамбл мултикултурног центра, Орловско насеље Београд
М9.2.19. Студентски конкурс: Ансамбл мултикултурног центра, Орловско насеље Београд
М9.2.20. Студентски конкурс: Ансамбл мултикултурног центра, Орловско насеље Београд
М9.2.21. All Inclusive H2O Volos
М9.2.22. All Inclusive New Land Beograd
М9.2.23. (1) Простор спектакла – простор савремених медија (2) Здравствени објекти
М9.2.24. НОВИ УРБАНИ ТОПОС – Хотел и комплементарни садржаји на подручју комплекса старе фабрике „БЕКО“
М9.2.25. Позориште у Београду
М9.2.26. Природњачки музеј – Ушће
М9.2.27. Корисни (вишенаменски) садржаји – станишта на путевима туризма Србије
М9.2.28. Савски амфитеатар – нови идентитет Београда
М9.2.29. САМОДОВОЉНИГРАД – будућност становања