УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • др Дејан Васовић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
 • др Лидија Ђокић

  By Архитектонски факултет_Уредник on 06/09/2013
  Департман за архитектонске технологије Број кабинета: 304 Ужа научна област: технологија грађења, инсталације и менаџмент Области истраживања: осветљење у архитектури; инсталације у архитектури Лидија Ђокић (1964) је, након завршених студија на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету (1988), магистрирала на Архитектонском факултету Универзитета Јужне Калифорније (University of Southern California, School of Architecture) у Лос Анђелесу (1991) и докторирала на Архитектонском факултету […]
 • др Љиљана Ђукановић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за архитектонске технологије Број кабинета: 215 Ужа научна област: архитектонске конструкције, материјали и физика зграда Области истраживања: технологије грађења, енергетска ефикасност у архитектури, комфор у становању Љиљана Ђукановић (1963) завршила је студије на Архитектонском факултету Универзитета у Београду (1989), где је магистрирала (2008, са темом: Фасадне облоге од опекарских елемената у условима савремене градње и енергетске рационализације и докторилала […]
 • др Бранислав Жегарац

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за архитектонске технологије Број кабинета: 215 Ужа научна област: архитектонске конструкције, материјали и физика зграда Области истраживања: архитектонске конструкције, архитектонско и урбанистичко пројектовање, иновативне технологије и грађевински материјали Бранислав Жегарац (1957) је након завршених студија на Архитектонском факултету Универзитета у Београду (1980), специјализирао (1983), магистрирао (1985) и докторирао (1989) на Архитектонском факултету Универзитета у Београду. У периоду од 1983. […]
 • др Бојана Зековић

  By Архитектонски факултет_Уредник on 17/03/2015
  Департман за архитектонске технологије Број кабинета: 243 Ужа научна област: архитектонске конструкције, материјали и физика зграда Области истраживања: биоклиматска и енергетски ефикасна архитектура, принципи и сертификација одрживе изградње Бојана Зековић (1987), дипломирала је на Архитектонском факултету у Београду (2010). Током студирања стипендиста Фондације за развој научног и уметничког подмлатка и Фонда за младе таленте. Током студија учествује и награђивана на […]
 • Исидора Илић, маст. инж. арх.

  By Архитектонски факултет_Уредник on 12/04/2019
 • др Јелена Ивановић-Шекуларац

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за архитектонске технологије Број кабинета: 350 Ужа научна област: aрхитектонске конструкције, материјали и физика зграда Области истраживања: aрхитектонске конструкције; примена дрвета у савременој архитектури Јелена Ивановић-Шекуларац (1966) дипломирала је на Архитектонском факултету Универзитета у Београду (1990). Проглашена је за студента генерације београдског Универзитета школске 1989/90. године. Београдски Универзитет награђује је наградом из фонда Сестре Булајић за најбољи дипломски рад […]
 • др Душан Игњатовић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за Архитектонске технологије Број кабинета: 243 Ужа научна област: архитектонске конструкције, материјали и физика зграда Области истраживања: енергетска ефикасност згрда, термографија у архитектури, зелена и биоклиматска архитектура  Душан Игњатовић (1969) је завршио Архитектонски факултет Универзитета у Београду 1996 као студент генерације. Доцент на Архитектонском факултету Универзитета у Београду ,гостујући професор на Факултету Техничких Наука у Косовској Митровици. Раније гостујући професор […]
 • Андреј Јосифовски, маст.инж.арх.

  By Архитектонски факултет_Уредник on 01/10/2015
  Департман за архитектонске технологије Број кабинета: 215 Ужа научна област: архитектонске конструкције, материјали и физика зграда Области истраживања: испитивање архитектонских конструкција недеструктивним методама Андреј Јосифовски (1990) је, након завршених основних студија на Архитектонском факултету Универзитета у Београду (2012), завршио мастер академске студије на истом факултету (2014), а тренутно је студент докторских академских студија. Као сарадник у настави радио је четири […]
 • др Татјана Јуренић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за архитектонске технологије Број кабинета: 304 Ужа научна област: технологија грађења, инсталације и менаџмент Области истраживања: технологија извођења објеката; управљање техничком документацијом и пројектима у архитектури; калкулације и процене трошкова грађења, инвестиционе студије; управљање, одржавање и обнова архитектонских објеката Др Татјана Јуренић (1968) је након дипломирања на Архитектонском факултету у Београду (1995), на истом факултету завршила постдипломске студије и […]
 • Ана Контић

  By Архитектонски факултет on 05/03/2018
  Департман за архитектонске технологије
 • Дамјанa Лојаничић, маст.инж.арх.

  By Архитектонски факултет_Уредник on 22/11/2018
 • Невена Лукић

  By Архитектонски факултет on 02/11/2017
 • арх. Драган Марчетић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за архитектонске технологије Број кабинета: 215 Ужа научна област: архитектонске конструкције, материјали и физика зграда Области истраживања: архитектонско и урбанистичко пројектовање; архитектонске конструкције и материјали Драган Марчетић (1969) је, након завршених студија на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету (1997) уписао докторске академске студије на истом факултету (2007) и налази се пред пријавом докторске дисертације. Ауторски професионални рад на изради […]
 • Никола Мацут

  By Архитектонски факултет_Уредник on 01/10/2015
  Департман за архитектонске технологије Број кабинета: 350 Ужа научна област: архитектонске конструкције, материјали и физика зграда Области истраживања: архитектонске конструкције, материјали и физика зграда, реконструкција и санација стамбених објеката Никола Мацут (Београд, 1989), након завршених Основних академских студија и Мастер академских студија на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету, уписао је Докторске академске студије (2013). Тренутно похађа трећу годину и […]
 • др Јелена Милошевић

  By Архитектонски факултет_Уредник on 17/03/2015
  Департман за архитектонске технологије Број кабинета: 348а Ужа научна област: архитектонско конструктерство Области истраживања: конструктивни системи и просторне структуре Јелена Милошевић (1981) је дипломирала (2006) и уписала докторске студије научног карактера (2009) на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету. Запослена је на Архитектонском факултету у звању истраживач-приправник (2011-2014), истраживач-сарадник (од 2014) и асистент (од 2015). Учествовала је као сарадник у […]
 • др Александра Ненадовић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за архитектонске технологије Број кабинета: 346 Ужа научна област: архитектонско конструктерство Области истраживања: пројектовање конструкција, одрживо архитектонско конструктерство, архитектонско пројектовање Александра Ненадовић (1971) дипломира 1996. године на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету, где похађа и последипломске студије, на курсу Конструктивни системи у архитектури и магистрира (2004) са темом Прилог анализи понашања кабловских купола тенсегрити типа, а затим и […]
 • др Радојко Обрадовић

  By Архитектонски факултет on 11/01/2016
  Департман за архитектонске технологије
 • др Ружа Окрајнов Бајић

  By Архитектонски факултет on 13/10/2013
  Департман за Архитектонске технологије Број кабинета: 247 Ужа научна област: архитектонско конструктерство Области истраживања: армиранобетонске конструкције, технологија бетона, самозбијајући бетони, бетони високих перформанси Ружа Окрајнов–Бајић је дипломирала на Грађевинском факултету Универзитета у Београду 1985. године, на одсеку за Бетонске конструкције. На истом факултету је магистрирала 1992. и докторирала 2009. године. На Архитектонском факултету је запослена у звању асистента приправника 1986. године […]
 • Дарко Павићевић, маст.инж.арх.

  By Архитектонски факултет_Уредник on 01/10/2015
  Департман за архитектонске технологије Број кабинета: 347а Ужа научна област: архитектонско конструктерство Области истраживања: архитектонско конструктерство Дарко Павићевић, рођен је у Горњем Милановцу 1991. године, где завршава основно образовање, средњу грађевинску школу завршава у Чачку, на одсеку Грађевинарство и геодезија. На Архитектонском факултету Универзитета у Београду завршава основне академске студије са просечном оценом 9,15, као и мастер академске студије (смер: […]