УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Асистент

Департман за архитектонске технологије

Број кабинета: 348

Ужа научна област:
Архитектонско конструктерство и конструктивни системи

Области истраживања:
Структурална заштита наслеђа, наука о материјалима, примена кречних малтера

Ана Контић (1993), је завршила Oсновне (2014), а потом и Mастер академске студије (2017) на Архитектонском факултету Универзитета у Београду. Од октобра 2017. године похађа Докторске академске студије на истом Факултету.

Поље истраживања усмерено је на испитивање, санацију и ојачање историјских грађевина, посебно у пољу примењених малтера. Аутор је више радова у области заштите наслеђа, објављених у националним и међународним научним часописима и конференцијама.

У току 2021-2022 похађа специјалистички програм Структурална анализа историјских грађевина на Грађевинском факултету Универитета Мињо у Португалији, где се бави експерименталним испитивањем носивости кречних малтера са додатком адитива.

https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Konti%C4%87%2C+Ana