УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Асистент

Департман за историју и теорију архитектуре и уметности

Број кабинета: 233

Ужа научна област:
историја, теорија и естетика архитектуре и визуелних уметности и обнова градитељског наслеђа 

Области истраживања:
историја и теорија архитектуре; проучавање и обнова градитељског наслеђа

 

Ена Такач је завршила основне академске студије архитектуре на Архитектонском факултету у Београду (2014) и стекла звање мастер инжињера архитектуре (2016). Тренутно похађа трећу годину докторских академских студија на Архитектонском факултету у Београду са истраживачким фокусом на историји архитектуре и заштити градитељског наслеђа. Учествовала је на међународним радионицама и конференцијама где је стекла практична и теоријска знања о развоју принципа очувања градитељског наслеђа. Члан је неколико стручних институција: ICOMOS Србија и Друштва за естетику архитектуре и визуелних уметности Србије.

https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Taka%C4%8D%2C+Ena