УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • Александра Суботић

  By Архитектонски факултет on 05/09/2023
 • Милијана Живковић, маст.инж.арх

  By Архитектонски факултет on 02/02/2023
 • Митровић Ђорђе, маст.инж.арх

  By Архитектонски факултет on 02/02/2023
 • Живковић Ирина

  By Архитектонски факултет on 20/01/2023
 • Тијана Жишић, маст.инж.арх

  By Архитектонски факултет on 18/01/2023
 • Бојана Левић, маст.инж.арх

  By Архитектонски факултет on 18/01/2023
 • Ђорђе Булајић, маст.инж.арх

  By Архитектонски факултет on 18/01/2023
 • Никола Милетић, маст.инж.арх

  By Архитектонски факултет on 19/11/2021
  Никола Милетић Асистент Департман за архитектонске технологије Број кабинета: 243 Ужа научна област: Архитектонске конструкције, материјали и физика зграда. Области истраживања: Енергетска ефикасност зграда, зелена и биоклиматска архитектура Никола Милетић (1994) завршио је Основне (2016) и Мастер (2018) академске студије на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету. Од 2018. године је студент Докторских академских студија и бави се истраживањем на […]
 • Вања Спасеновић, маст.инж.арх.

  By Архитектонски факултет_Уредник on 26/08/2021
  Департман за архитектуру Број кабинета: 252 ужа научна област: архитектонско пројектовање област истраживања: савремене теорије архитектуре;  мапирање, перцепција и доживљај урбаног простора Вања Спасеновић рођена је 1994. године у Београду. На Архитектонском факултету Универзитета у Београду дипломирала је 2018. године, где исте године уписује и докторске академске студије. Своју професионалну каријеру Вања Спасеновић започиње током студија кроз учешће у архитектонско-урбанистичким конкурсима, […]
 • Мирјана Бараћ, маст.инж.арх

  By Архитектонски факултет_Уредник on 02/12/2019
 • Исидора Илић, маст. инж. арх.

  By Архитектонски факултет_Уредник on 12/04/2019
  Департман за архитектонске технологије Број кабинета: 348 Ужа научна област: архитектонско конструктерство и конструктивни системи Области истраживања: реципрочне конструкције, узајамноносеће конструкције, геометријска конфигурација кратких штапова Исидора Илић (1994), Основне академске студије завршава на Архитектонском факултету Универзитета у Београду (2016), након чега уписује мастер академске студије на истом факултету, на смеру Архитектура, модулу Архитектонско конструктерство. Мастер тезу и Мастер завршни рад брани 2018. […]
 • Сава Кнежевић, дипл. лик. умет.

  By Архитектонски факултет_Уредник on 12/04/2019
 • др Бошко Дробњак

  By Архитектонски факултет_Уредник on 12/04/2019
  Департман за историју и теорију архитектуре и уметности Број кабинета: 231 ужа научна област: историја, теорија и естетика архитектуре и визуелних уметности и обнова градитељског наслеђа област истраживања: теорија и естетика архитектуре и уметности, авангардни покрети у архитектури  Бошко Дробњак (Београд, 1988) докторирао је на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету са темом „Авангардне архитектонске праксе: експеримент као естетичка и политичка категорија“ (2023). На Архитектонском […]
 • Никола Поповић, маст.инж.арх.

  By Архитектонски факултет_Уредник on 22/11/2018
  Департман за архитектуру Број кабинета: 349а Ужа научна област: Геометрија архитектонске форме Области истраживања: Архитектонска геометријa Никола Поповић (1994), завршио је Основне академске студије на Архитектонском факултету Универзитета у Београду (2016), након чега завршава Мастер академске студије на истом факултету, смер: Архитектура, модул: Архитектонске технологије (2018). Тренутно је на докторским академским студијама где се бави истраживањима на теме архитектонске геометрије и геометрије […]
 • Дамјанa Недељковић, маст.инж.арх.

  By Архитектонски факултет_Уредник on 22/11/2018
  Департман за архитектонске технологије Број кабинета: 304 Ужа научна област: технологија грађења, инсталације и менаџмент Области истраживања: реконструкција објеката; вишекритеријумски модели у процесу пренамене објеката Дамјана Недељковић (рођ. Лојаничић, 1992) завршила је Основне (2014) и Мастер (2016) академске студије на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету. Током студија, била је стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Фонда за младе таленте […]
 • Јована Бугарски, маст.инж.арх.

  By Архитектонски факултет on 15/08/2018
  https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Bugarski%2C+Jovana
 • Александра Угриновић, маст.инж.арх.

  By Архитектонски факултет on 15/08/2018
  Департман за архитектонске технологије Број кабинета: 250 Ужа научна област: архитектонске конструкције, материјали и физика зграда Области истраживања: архитектонске конструкције, савремени материјали и технологијe у презентацији културног наслеђа, климатске промене и културно наслеђе, oдржива архитектура Александра Угриновић (1992) завршила је Основне академске студије (2014) и Мастер академске студије – Архитектура, усмерење Архитектонске технологије – Архитектонске конструкције, материјали и физика зграда […]
 • Снежана Златковић, маст.инж.арх.

  By Архитектонски факултет on 29/05/2018
  https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Zlatkovi%C4%87%2C+Sne%C5%BEana
 • Јелена Илић Гајић, маст.инж.арх.

  By Архитектонски факултет on 29/05/2018
 • Ена Такач, маст.инж.арх.

  By Архитектонски факултет on 29/05/2018
  Департман за историју и теорију архитектуре и уметности Број кабинета: 233 Ужа научна област: историја, теорија и естетика архитектуре и визуелних уметности и обнова градитељског наслеђа  Области истраживања: историја и теорија архитектуре; проучавање и обнова градитељског наслеђа   Ена Такач је завршила основне академске студије архитектуре на Архитектонском факултету у Београду (2014) и стекла звање мастер инжињера архитектуре (2016). Тренутно похађа трећу […]