УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: МАСУ - I година - 2. семестар Date: 20/09/2014 Кључне речи: ,
PATIO_o
Patio

МАСУ – I година – 2. семестар

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МАСУ – I година – 2. семестар: Курс МАСУ М2.7. – Изборни предмет 2

ГОДИНА СТУДИЈА:
I година – 2. семестар Мастер академских студија Интегрални урбанизам – 2014/15.

БРОЈ КРЕДИТА: 4 ЕСПБ

СТАТУС ПРЕДМЕТА:
Обавезан

УСЛОВ:
Нема услов

НАСТАВНИЦИ:
др Лидија Ђокић, редовни професор
др Александра Ђукић, ванредни професор
др Владимир Михајлов, доцент
др Ратка Чолић, доцент

САРАДНИК У НАСТАВИ:

БРОЈ КАБИНЕТА:

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):

ТЕЛЕФОН: +381 11

ЕМАИЛ:

201415_MASA-12040-08_o

Курс МАСУ М2.7. – Изборни предмет 2:
ГРАДСКИ ЕКСПЕРИМЕНТ

Наставник:
др Владимир Михајлов, доцент

Посматрајући град као експеримент in vivo, долазимо до закључка да много варијабли утиче на његов крајњи резултат, и да он често има крајње неизвестан исход. Међутим, без обзира на то што је вештачке (in vitrо) услове у граду готово немогуће симулирати, постоје извесне правилности и релације, “хемијске” реакције које се могу претпоставити у живом екперименту званом град. Прва група претпоставки односи се на везе између физичког и друштвено економског феномена. Друга група је у вези са планирањем, пројектовањем и регулативом у простору, са нагласком на разумевању различитих интереса, знања и логике делања учесника актера. Трећу групу претпоставки обухватају законитости / теорије развијене у оквиру различитих наука: филозофије, социологије, психологије, географије, економије, екологије. Коначно, четврта група обухвата визионарске замисли, утопије и идеалне моделе у оквиру којих су развијене бројне занимљиве идеје које су трансформисале научни и политички поглед на градове и њихову структуру.

КУРИКУЛУМ: ГРАДСКИ ЕКСПЕРИМЕНТ

Курс МАСУ М2.7. – Изборни предмет 2:
МАСТЕРПЛАН ОСВЕТЉЕЊА

Наставник:
др Лидија Ђокић, редовни професор

Циљ предмета је сагледавање значаја утицаја осветљеног урбаног простора, као и односа између целине и детаља. Анализа савремених технологија у области осветљења и могућности које оне пружају, у смислу њиховог доприноса архитектури, урбаном амбијенту и панорамском изразу града. Разумевање енергетски ефикасних решења и њиховог значаја.

Након завршеног курса студенти ће бити оспособљени за сагледавање значаја мастерплана осветљења у функцији квалитета урбаног простора, за препознавање фактора квалитета који омогућавају креирање амбијената осветљењем, уз сагледавање простора на микро и макро нивоу. Разумевање могућности и ограничења савремених технологија, као и значаја уштеде енергије.

КУРИКУЛУМ: МАСТЕРПЛАН ОСВЕТЉЕЊА

201415_MASU_M2_7_IP_ADjukic_o

Курс МАСУ М2.7. – Изборни предмет 2:
МРЕЖА ПЕШАЧКИХ ПУТАЊА У ФУНКЦИЈИ УРБАНОГ РЕ-ДИЗАЈНА

Наставник:
др Александра Ђукић, ванредни професор

Настава је усмерена ка развијању знања и вештина у области урбанистичког пројектовања, са посебним освртом на непосредно пешачко окружење. Циљ наставе је надградња постојећих знања на предмету Обликовање градских простора, као и разумевање основних савремених метода и техника унапређења пешачког окружења. Студенти истражују релације између пешачког кретања, доживљаја непосредног окружења са аспекта пешака, архитектуре и урбаног дизајна и баве се редизајном конкретног простора на одабраном полигону.

КУРИКУЛУМ: МРЕЖА ПЕШАЧКИХ ПУТАЊА У ФУНКЦИЈИ УРБАНОГ РЕ-ДИЗАЈНА

201415_MASA-12040-09_o

Фото: др Ратка Чолић

Курс МАСУ М2.7. – Изборни предмет 2:
СТРАТЕГИЈА ИНТЕГРАЛНОГ УРБАНОГ РАЗВОЈА – НОВ ИНСТРУМЕНТ ПЛАНИРАЊА У ПРОЦЕСУ ИНТЕГРАЦИЈЕ У ЕУ

Наставник:
др Ратка Чолић, доцент

Овај модул развија код студената критички приступ за креирање стратегије интегралног урбаног развоја, заснован на прикупљању и анализи података, формулисању потреба, визије, циљева и начина реализације пројеката на примерима појединачних приоритетних зона интервенције (централна градска подручја са стагнацијом или опадањем економског раста, смањене атрактивности, угроженог идентитета; “brownfield” локације; подручја изложена проблемима заштите животне средине, климатских промена, неадекватних урбаних структура и др.). Студенти се упознају са темама специфичним и за локални контекст (одабрана локација) и за европске стратегије интегралног урбаног развоја (кроз примере из праксе).

КУРИКУЛУМ: СТРАТЕГИЈА ИНТЕГРАЛНОГ УРБАНОГ РАЗВОЈА – НОВ ИНСТРУМЕНТ ПЛАНИРАЊА У ПРОЦЕСУ ИНТЕГРАЦИЈЕ У ЕУ

Интерактивни портфолио MАСУ 2014/15 курсева

Све информације у вези са МАСУ 2014/15 курсевима:

Филтер