УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул М8 - Изборни модул Date: 18/12/2013 Кључне речи:

Модул М8 – Изборни модул

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ М8 – Изборни модул: Курс М8.3. – Изборни предмет 3 – Текстура градских простора

ГОДИНА СТУДИЈА:
II година – 3. семестар Мастер академских студија Архитектура – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 3 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:
Према распореду за јесењи семестар 2013/14.

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА:
Према терминском плану за јесењи семестар 2013/14.

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:
Према достављеном програму.

НАСТАВНИК:
мр Драгана Базик, редовни професор

САРАДНИК У НАСТАВИ:

БРОЈ КАБИНЕТА: 342а

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):
Понедељак, 12:00-14:00 часова.

ТЕЛЕФОН: +381 11 3218719

ЕМАИЛ:
dbazik@gmail.com

Упутство

ЦИЉЕВИ И ПРИСТУП НАСТАВИ:
Циљ курса је стицање и осмишљавање вештине трансформисања текстуре градских простора унутар формиране физичке структуре града, а у складу с променама савременог доба у оквиру: климатских утицаја, примене ИЦТехнологије, чињенице да више од 50% светске популације живи у градовима, као и све израженијим променама старосне структуре становништва у градовима Европе.

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:
Курс обухвата истраживање визуелне и физичке текстуре градских простора као променљивог оквира динамичне градске сцене чијом се трансформацијом може остварити унапређење квалитета живљења у граду. Тежиште курса је у препознавању елемената физичке текстуре градских простора и њихових обележја, постављању питања и почетку трагања за одговорима у домену наше професије.

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:
Настава се одвија кроз интерактивна и мултимедијална предавања (дебата, електронски форум, група, или блог) и упућивање на обраду релевантне литературе, као и кроз креативно учешће, активну интерпретацију и апликацију разматраних теоријских поставки.

Документи

Више информација о курсу можете наћи овде:

НОВО КУРИКУЛУМ: Курс М8.3. – Текстура градских простора

Интерактивни портфолио MАСА 2013/14 курсева

Све информације у вези са МАСА 2013/14 курсевима:

Филтер