УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул М8 - Изборни модул Date: 21/01/2014 Кључне речи:

Модул М8 – Изборни модул

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ М8 – Изборни модул: Курс М8.3. – Изборни предмет 3 – ГРАД БУДУЋНОСТИ

ГОДИНА СТУДИЈА:
II година – 3. семестар Мастер академских студија Архитектура – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 3 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:
Према распореду за јесењи семестар 2013/14.

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА:
Према терминском плану за јесењи семестар 2013/14.

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:
Осма и петнаеста недеља наставе

НАСТАВНИК:
др Миодраг Ралевић, редовни професор

САРАДНИЦИ У НАСТАВИ:
др Татјана Мрђеновић, асистент
арх. Сања Симеунчевић Радуловић, асистент

БРОЈ КАБИНЕТА: 246

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):
Биће накнадно утврђено у договору са студентима

ТЕЛЕФОН: +381 11 3218746

ЕМАИЛ:
miodrag.ralevic@arh.bg.ac.rs
tmrdjenovic@arh.bg.ac.rs
tmrdjenovic@gmail.com

Упутство

ЦИЉЕВИ И ПРИСТУП НАСТАВИ:
Практична примена стечених знања током студија кроз моделовање имагинарног града будућности на моделу – макети коју израђују студенти уз помоћ наставника. Раде се покушаји компоновања елемената или целина већ постојећих – примењених идеја, теоретских модела или идеја добијених на часу коришћењем различитих техника и путева конципирања, моделовања и пројецирања (развоја) ГРАДА БУДУЋНОСТИ, непосредној,
блиској или далекој…

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:
Настава се састоји од четири области (IV БЛОКовских целина), где је предвиђено да се студент примарно веже за један аспект посматрања града будућности и исти разрађује у првом делу теоретски, а у другом практично, имплементацијом на макети – на тај начин сукобљавајући мишљење са другим студентима, односно аспектима.

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:
Настава се обавезно одвија кроз комбинацију више разноврсних облика рада, као шту су предавања ex-катедра, интерактивни облици наставе, анализа случајева, индивидуални и групни пројекти, истраживачки пројекти, презентације, израда макете, а све у циљу да се омогући мулти-аспектно упознавање за проблематско откривање града будућности и ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ОБЛИК припреме за ДИЗАЈНИРАЊЕ ГРАДОВА ЗА БУДУЋНОСТ.
• Мулти-аспектни приступ би се ОСТВАРИО кроз укључивање и гостовање признатих експерата из различитих области, првенствено из урбанистичко-архитектонске делатности, уметничко-дизајнерске, филозофско-социјалне, пословно-менаџментске, продукционо-технолошке, економско-маркетиншке, информатичко-медијске….

Интерактивни портфолио MАСА 2013/14 курсева

Све информације у вези са МАСА 2013/14 курсевима:

Филтер