УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул М8 - Изборни модул Date: 17/12/2013 Кључне речи:

Модул М8 – Изборни модул

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ М8 – Изборни модул: Курс М8.3. – Изборни предмет 3 – Архитектура позоришта

ГОДИНА СТУДИЈА:
II година – 3. семестар Мастер академских студија Архитектура – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 3 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:
Према распореду за јесењи семестар 2013/14.

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА:
Према терминском плану за јесењи семестар 2013/14.

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:

НАСТАВНИК:
др Гордана Милошевић-Јевтић, доцент

САРАДНИК У НАСТАВИ:
др Рената Јадрешин-Милић, асистент

БРОЈ КАБИНЕТА: 232

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):

ТЕЛЕФОН: +381 11

ЕМАИЛ:

Упутство

ЦИЉЕВИ И ПРИСТУП НАСТАВИ:
Позоришне игре су пратилац социјалних и политичких трансформација у друштву. Поникле из паганских веровања садржавале су у различитом историјском контексту образовни, забављачки, религијски, а често и политизовани карактер. У складу са развојним путем позоришних игара формира се простор за њихово извођење. Циљ изборног предмета Архитектура позоришта је упознавање студената завршних студија архитектуре са историјом развоја архитектонских принципа у пројектовању театра и сценског простора кроз континуитет и дисконтинуитет у развоју облика и примењене конструкције. Културолошки феномен позоришта биће разматран и кроз место и положај у граду,организовање фестивала и перформанса и савремени концепт разбијеног сценског простора.

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:
Хронолошки развој позоришних игара, сценског простора и театра. Предавања су подељена на театре и позоришне игре у античкој Грчкој и Риму, културолошки прекид паганских представа и успостављање литургијског позоришта, обнову класичних идеала у ренесанси. Посебно ће бити разматрано Шекспирово позориште и Глоб театар, као и кратак историјат српског позоришта и његово место у развоју европског театра. После сваке хронолошки обрађене целине предвиђене су вежбе (укупно 4) у којима студенти бирају одређени простор у граду, концепт сцене и представу.

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:
Настава (предавања и вежбе) се обавезно одвијају кроз комбинацију више разноврсних облика рада, као што су предавања еx-катедра, интерактивни облици наставе, анализа случајева, индивидуални и групни пројекти, истраживачки пројекти, презентације, есеји, семинарски радови итд.

Интерактивни портфолио MАСА 2013/14 курсева

Све информације у вези са МАСА 2013/14 курсевима:

Филтер