УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
Client: Модул М8 - Изборни модул Date: 18/12/2013

Модул М8 – Изборни модул

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ М8 – Изборни модул: Курс М8.1. – Изборни предмет 1 – Графичка идентификација

ГОДИНА СТУДИЈА:
I година – 1. семестар Мастер академских студија Архитектура – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 3 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:
Према распореду за јесењи семестар 2013/14.

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА:
Према терминском плану за јесењи семестар 2013/14.

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:
6. и 10. раднe недеље.

НАСТАВНИК:
мр Душан М. Станисављевић, ванредни професор

САРАДНИК У НАСТАВИ:
арх. Владимир Ковач, асистент

БРОЈ КАБИНЕТА: 341

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):
Према распореду истакнутом на огласној табли Кабинета.

ТЕЛЕФОН: +381 11 3218718

ЕМАИЛ:
visual341@arh.bg.ac.rs
мр Душан М. Станисављевић: abcd@arh.bg.ac.rs
арх. Владимир Ковач: kovachshach@yahoo.com

Упутство

ЦИЉЕВИ И ПРИСТУП НАСТАВИ:
Циљ курса Графичка идентификација је да се студенти кроз теоријски и практичан рад оспособе за самостално креирање и примену основних елемената графичке идентификације. Током једносеместралног курса, студенти ће овладати елементарним знањима и вештинама израде графичког знака у форми иницијала, монограма, логотипа, пиктограма или симбола, и његовој примени у савременим облицима визуелних комуникација.

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:

 • Типологија графичког знака
 • Анализа графичког знака
 • Креирање графичког знака
 • Стандардизација графичког знака
 • Апликација знака

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:
Теоријски део:

 • Ex cathedra и интерактивна предавања
 • Анализа, дискусија, валоризација

Практични део:

 • Креација
 • Апликација
 • Презентација

Документи

Више информација о курсу можете наћи овде:

КУРИКУЛУМ: Курс М8.1. – Графичка идентификација

Интерактивни портфолио MАСА 2013/14 курсева

Све информације у вези са МАСА 2013/14 курсевима:

Филтер