УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул 13 – Статика конструкција 2 Date: 12/10/2013 Кључне речи:

Модул 13 – Статика конструкција 2

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ 13 – Статика конструкција 2:  Курс 13.2. – Конструктивне карактеристике примењених материјала

ГОДИНА СТУДИЈА:
II година – 4. семестар Основних академских студија Архитектура – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 3 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:
Према распореду за 2013/14.

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА:
Према терминском плану за 2013/14.

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:
Седме, једанаесте и четрнаесте недеље семестра.

НАСТАВНИК:
др Милан Глишић, редовни професор

САРАДНИЦИ У НАСТАВИ:
мр Саша Ђорђевић, асистент
мр Дејан Васовић, асистент
мр Љиљана Арсић Паљић, асистент
мр Александра Ненадовић, асистент
арх. Јефто Терзовић, асистент
арх. Миодраг Грбић, асистент

БРОЈ КАБИНЕТА: 247

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):
По договору са студентима.

ТЕЛЕФОН: +381 11

ЕМАИЛ:
glisic.milan@gmail.com

Упутство

ЦИЉЕВИ И ПРИСТУП НАСТАВИ:
Упознавање студената са елементима пројектовања, конструисања и димензионисања армирано бетонских, металних и дрвених конструкција архитектонских објеката.

ОПШТИ КРИТЕРИЈУМИ:
ОК8. Разумевање конструктивних система, грађевинске и конструкторске проблематике релевантне за архитектонско пројектовање.
Дипломац ће имати разумевање о:

  • ОК 8.1. Истраживању, критичкој процени и избору оптималног конструктивног склопа, као и решењима материјализације објеката у складу са архитектонским пројектом;
  • ОК 8.3. Физичким особинама и карактеристикама конструктивних грађевинских материјала, компонената и система, као и утицајима ових одлука на животну средину.

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:
Својства бетона и челика за армирање;
Основне поставке теорије граничних стања;
Центрично оптерећени АБ елементи;
Димензионисање АБ пресека оптерећених моментима савијања;
Димензионисање АБ пресека у фази малог и великог ексцентрицитета,
Напонска стања главних косих затежућих напона код АБ пресека,
Основни појмови о тлу – порекло, класификација, структура, физичке особине, механичке особине, гранични и дозвољени притисци, распростирање притиска по дубини, активни земљишни притисак, пасивни отпор тла;
Основни типови темеља – тракасти темељ, темељна контра греда, темељна контра плоча, темељи самци;
Конструктивне појединости темеља – међусобна повезаност, темељење на истој и различитим котама, заштита арматуре темеља, минимална дубина фундирања;
Својства металних конструкција и позиционирање елемената металне конструкције;
Центрично оптерећени метални елементи;
Димензионисање металних пресека оптерећених моментима савијања;
Својства дрвених конструкција и позиционирање елемената металне конструкције;
Центрично оптерећени дрвени елементи;
Димензионисање дрвених пресека оптерећених моментима савијања.

Интерактивни портфолио ОАСА 2013/14 курсева - II година

Све информације у вези са ОАСА 2013/14 курсевима – II година:

Филтер