УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

1

Директор РГЗ-а мр Борко Драшковић и декан Архитектонског факултета проф. др Владан Ђокић потписали су Споразум о сарадњи између две институције. Састанку су присуствовали и проф. др Ксенија Лаловић и асистент маст.инж.арх. Филип Петровић, а разговарало се о могућностима за проширење сарадње са другим факултетима у чијем су делокругу просторни подаци у циљу стварања академске мреже за мултидициплинарно коришћење геопросторних података.

Академска мрежа за коришћење геопросторних података имала би за циљ да пружи подршку за доношење одлука за развој еПростора и паметних градова коришћењем савремених алата и дигиталних метода. Академска мрежа имала би задатак да својим радом одговори на потребе привреде и допринесе одрживом развоју.

2

Архитектонски факултет и Републички геодетски завод заједно ће ући у реализацију пројекта са којим ће конкурисати за награду у области урбане приступачости ZERO 2021 коју додељује ЕSSL фондација под покровитељством Уједињених нација. Пројекат„Према приступачним градовима у Србији – инфраструктурна платформа занована на ГИС-у за урбане просторе“  би био наставак успешног пројекта „Стручна подршка развоја концепта – дизајн за све у Србији“,за који је Архитектонски факултет већ добио награду ZERO 2020.

Сарадња са РГЗ-ом обухватиће интеграцију резултата пројекта са подацима на ГеоСрбији и мапирање физичке приступачности објеката и површина јавне намене особама са инвалидитетом. Посебан акценат биће на формирању ,,Приступачних коридора” – делова града где ће сваки део урбанистичко архитектонског окружења бити прилагођен свима по принципу Дизајна за све. Такав пионирски подухват биће могућ кроз стратешку сарадњу ове две институције и удруживање ресурса, а све на бази дигиталних платформи и методологије која је већ дала резултате.

Такође, споразумом о сарадњи ове две институције унапредиће свој рад, кроз дељење ресурса, боље податке и дигитализацију рада, као и међусобном усавршавању кадра и омогућавању младим стручњацима боље усмеравање и лакше запошљавање.

3

Вест о потписивању споразума је објављена и на сајту РГЗ-а

https://rgz.gov.rs/vesti/4092/vest/prvi-sporazum-o-saradnji-u-pravcu-formiranja-akademske-mre%C5%BEe-za-kori%C5%A1%C4%87enje-geoprostornih-podataka