УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

IFAU 2019

Модернизација и глобализација

Изазови и могућности у архитектури, урбанизму, културној баштини

Тирана, 21-23. Новембар 2019. године

ИЗМЕНЕ ВАЖНИХ ДАТУМА И РОКОВА:

Подношење апстракта за радове и постере 21. јула 2019. године

Обавештење о прихватању апстракта 10. септембар 2019. године

Рано плаћање регистрационих такси 13. септембар 2019.

Подношење завршних радова и постера истраживања 10. октобар 2019.

Обавештење о прихватању завршних радова и постера 25. октобар 2019. године

Крајњи рок за регистрацију 28. октобар 2019. године

Плаћање регистрационих такси 28. октобар 2019. године

Датуми одржавања форума 21. и 23. новембар 2019. године

Подношење радова за публикацију 20. децембар 2019. године

Захваљујућу уложеним напорима и одличним резултатима које је наш Факултет остварио у досадашњој сарадњи са организаторима IFAU 2019 – 3rd International Forum on Architecture and Urbanism (IFAU 2019), наш Универзитет у Београду је промовисан у Партнера Форума. Из тог разлога, сви аутори, прихваћених абстракта и финалних радова, који долазе са Београдског Универзитета, плаћају 60% предвиђене котизације у односу на општу конференцијску котизацију.

Молимо Вас да проверите регистрацију и котизацију за конференцију IFAU 2019 на: https://fau.edu.al/conference-fees-2/

Презентације писаних радова

Сениор* пре 28. јула 2019.године 150 евра
Јуниор* пре 28. јула 2019.године 100 евра
Сениор* 20 .септембар 2019.године 250 евра
Јуниор* 20 .септембар 2019.године 150 евра

 

Презентације постера (отворене и студентима)

Сениор* пре 28. јула 2019.године 100 евра
Јуниор* пре 28. јула 2019.године 80 евра
Сениор* 20 .септембар 2019.године 150 евра
Јуниор* 20 .септембар 2019.године 100 евра
Студенти без котизације

 

Посебна котизација**  60% од укупне котизације

 

Котизација за пратећу особу до 28. јула 2019. године 40 евра
Котизација за пратећу особу до 20. септембра 2019. године 80 евра

 

*Сениорима се сматрају универзитетски професори, чланови јавних установа у иностранству (ван Албаније) свих узраста, и научни радници старији од 40 година – молимо да доставите доказ о старости (копија личне карте или пасоша).

** Посебна котизација тиче се плаћања накнаде за учешће истраживача из партнерских институција и дегинисано је посебним нивоом накнаде од 60% цене пуне котизације (приликом регистрације за Конференцију додајте сертификат парнтерске институције – у овом случају сертификат Универзитета у Београду, или Универзитета у Београду – Архитектонског факултета).

Након првог издања IFAU 2017 – Међународног форума о архитектури и урбанизмуорганизованог у Тирани, Албанија и другог издања IFAU 2018реанизованог у Пескари, Италија, Политехнички универзитет у Тирани – Факултет за архитектуру и урбанизам (FAU) организује треће издање:

IFAU 2019 – Међународни форум о архитектури и урбанизмуу Тирани, Албанија, од 21. до 23. новембра 2019. године, на тему „Модернизација и глобализација“.

IFAU 2019 – Трећи међународни форум о архитектури и урбанизму има за циљ да окупи водеће академске научнике, истраживаче и истраживачеу настави, да размене и поделе своја искуства и резултате истраживања о свим аспектима архитектуре, урбанизма и културног наслеђа у трендовима модернизације и глобализације XXI векa. Нуди се врхунски интердисциплинарни форум за истраживаче, практичаре инаставнике да презентују и дискутују о најновијим иновацијама, трендовима и проблемима, наилазећим практичним изазовима и решењима усвојеним за модернизацију и глобализацију у градовима у транзицији.

Треће издање проширује видике уводећи низ преклапајућих визија које обухватају недавно институционализовану Јадранско-ЈонскуЕврорегију, сада проширену на регион Балкана и Југоисточне Европе. Форум ће се фокусирати на архитектуру, урбанизам и културно наслеђе који се налазе у контекстима и територијама које откривају своје тенденције ка модернизацији и глобализацији.

Модернизација и глобализација у архитектури, урбанизму и баштини пружајушансу за вишеструку анализу која се заснива на међусобном разумевању архитеката и урбаниста који раде како у развијеним земљама тако и у земљама у развоју.

Глобализација је широк концепт не само у погледу разноликости региона, култура и актера, већ и због различитости аналитичких приступа који се могу користити за његово проучавање. Током протекле деценије, појмови глобализације су потиснули познате дискурсе модернизације.

Модернизацију и глобализацију сматрамо процесом које природно повезује прошлост, садашњост и будућност – као мост између прошлости и будућности. Актуелни догађаји, као што је криза заштите културног наслеђа, илуструју да се дискусија не би требала ограничити самона одређене географске регије или уско дефинисане методе анализе, већ у ширем и дубљем спектруисраживања.

Истраживање представљено на овом форуму обухвата потребу да се покрију различити аспекти и димензије модернизације и глобализације у архитектури, урбанизму и културном наслеђу, како би се виделе и њене локалне и њене глобалне манифестације. Из наше перспективе, студије глобализације подразумијевају истраживања која нису ограничена само на најпопуларније сфере глобализације, већ укључују и истраживање глобалних проблема као што су одрживи развој, културно наслеђе и тако даље. Укратко, карактеристичан карактер Модернизације и Глобализације је да доноси велика међународна и мултикултурна тематска питања повезана са архитектуром, урбанизмом и културним наслеђем, укључујући и њихов утицај на одређене културно-географске регионе.

Модернизација и глобализација територија и градова у транзицији је предмет овог Форума.

Кроз доприносе колега и научника из различитих међународних универзитета намера је истражити различите интерпретације контекста, проучити процесе модернизације и глобализације на територијама и градовима у транзицији, дефинисати стратегије за урбану трансформацију и суочити се с питањима која се тичу еколошке и архитектонске одрживости,све уоквиреноактуелном и савременом визијом читавог Јадранско-Јонског и Балканског региона. Култура и снага идеја сматрају се основним средствима за изградњу мостова између знања и откривања, у новом односу између архитектуре, урбанизма и културног наслеђа, кључних за тумачење процеса трансформације територија и градова.

Форум ће бити структуриран као ПОЗИВ ЗА РАДОВЕ / ПОЗИВ ЗА ПОСТЕРЕ који ће бити рецензирани од стране тима истакнутих професора са универзитета промотера.

Сви прихваћени радови и постери биће представљени током ФОРУМА ипубликовани у рецензираном издањуса ИСБН бројем.

Аутори прихваћених радова и плаката ће платити рану регистрациону таксу до 30. јуна 2019. годинеи редовне регистрационе таксе до 28. септембра2019., у складу са доле наведеним индикацијама.

Теме

 • ГЛОБАЛНЕ / ЛОКАЛНЕ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ
 • МОДЕРНИЗАМ XX СТОЉЕЋА И ПИТАЊЕ КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ 
 • ФЕНОМЕНИ РЕ-ГЕНЕРАЦИЈЕ, РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ, РЕЦИКЛИРАЊА, ПОНОВНЕ УПОТРЕБЕ
 • МОДЕРНИЗАЦИЈА / ГЛОБАЛИЗАЦИЈА УРБАНОГ ПЛАНИРАЊА/ДИЗАЈНА И ПЕЈЗАЖА
 • МОДЕРНО СТАНОВАЊЕ
 • МОДЕРНО ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ДНЕВНИ ЖИВОТ / УНИВЕРЗАЛНИ ДИЗАЈН
 • КОРИШЋЕЊЕ БУДУЋИХ ТЕХНОЛОГИЈА
 • ОДРЖИВОСТ У ЕРИ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ / ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ
 •  

Датуми и место

IFAU 2019 – Међународни форум о архитектури и урбанизму – модернизација и глобализација ће се одржати у Тирани (Албанија) на Политехничком универзитету у Тирани – Факултету за архитектуру и урбанизам (FAU) од 21. до 23. новембра 2019. године.

Важни датуми и рокови

30. јун 2019.

Подношење абстракта за радове и постере

20. јул 2019.

Обавештење о прихватању абстракта

25. јул 2019.

Рано плаћање регистрационих такси

5. септембар 2019.

Подношење завршног рада / постера

25. септембар 2019.

Обавештење о прихватању завршног рада / постера

28. септембар 2019.

Плаћање регистрационих такси

21-23. новембар 2019.

Датуми одржавања форума

20. децембар 2019.

Подношење радова за публикацију

Језици

Енглески и италијански језик.

Подаци од интереса

ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАРИ су доступни у секцијиDOWNLOAD овог веб сајта:https://fau.edu.al/deadlines-submissions-2/

Преузмите IFAU’19_paper / poster_abstract template на: https://fau.edu.al/wp-content/uploads/2019/04/IFAU19_Abstract_template.doc

ПРИЈАВА АБСТРАКТА на: 2019.ifau@gmail.com

Контакти

Све информације могу се наћи на:https://fau.edu.al/home-1-2/

Све упите потребно је послати на:2019.ifau@gmail.com

IFAU 2019-SECOND CALL