UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

IFAU 2019

Modernizacija i globalizacija

Izazovi i mogućnosti u arhitekturi, urbanizmu, kulturnoj baštini

Tirana, 21-23. Novembar 2019. godine

IZMENE VAŽNIH DATUMA I ROKOVA:

Podnošenje apstrakta za radove i postere 21. jula 2019. godine

Obaveštenje o prihvatanju apstrakta 10. septembar 2019. godine

Rano plaćanje registracionih taksi 13. septembar 2019.

Podnošenje završnih radova i postera istraživanja 10. oktobar 2019.

Obaveštenje o prihvatanju završnih radova i postera 25. oktobar 2019. godine

Krajnji rok za registraciju 28. oktobar 2019. godine

Plaćanje registracionih taksi 28. oktobar 2019. godine

Datumi održavanja foruma 21. i 23. novembar 2019. godine

Podnošenje radova za publikaciju 20. decembar 2019. godine

Zahvaljujuću uloženim naporima i odličnim rezultatima koje je naš Fakultet ostvario u dosadašnjoj saradnji sa organizatorima IFAU 2019 – 3rd International Forum on Architecture and Urbanism (IFAU 2019), naš Univerzitet u Beogradu je promovisan u Partnera Foruma. Iz tog razloga, svi autori, prihvaćenih abstrakta i finalnih radova, koji dolaze sa Beogradskog Univerziteta, plaćaju 60% predviđene kotizacije u odnosu na opštu konferencijsku kotizaciju.

Molimo Vas da proverite registraciju i kotizaciju za konferenciju IFAU 2019 na: https://fau.edu.al/conference-fees-2/

Prezentacije pisanih radova

Senior* pre 28. jula 2019.godine 150 evra
Junior* pre 28. jula 2019.godine 100 evra
Senior* 20 .septembar 2019.godine 250 evra
Junior* 20 .septembar 2019.godine 150 evra

 

Prezentacije postera (otvorene i studentima)

Senior* pre 28. jula 2019.godine 100 evra
Junior* pre 28. jula 2019.godine 80 evra
Senior* 20 .septembar 2019.godine 150 evra
Junior* 20 .septembar 2019.godine 100 evra
Studenti bez kotizacije

 

Posebna kotizacija**  60% od ukupne kotizacije

 

Kotizacija za prateću osobu do 28. jula 2019. godine 40 evra
Kotizacija za prateću osobu do 20. septembra 2019. godine 80 evra

 

*Seniorima se smatraju univerzitetski profesori, članovi javnih ustanova u inostranstvu (van Albanije) svih uzrasta, i naučni radnici stariji od 40 godina – molimo da dostavite dokaz o starosti (kopija lične karte ili pasoša).

** Posebna kotizacija tiče se plaćanja naknade za učešće istraživača iz partnerskih institucija i deginisano je posebnim nivoom naknade od 60% cene pune kotizacije (prilikom registracije za Konferenciju dodajte sertifikat parnterske institucije – u ovom slučaju sertifikat Univerziteta u Beogradu, ili Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta).

Nakon prvog izdanja IFAU 2017 – Međunarodnog foruma o arhitekturi i urbanizmuorganizovanog u Tirani, Albanija i drugog izdanja IFAU 2018reanizovanog u Peskari, Italija, Politehnički univerzitet u Tirani – Fakultet za arhitekturu i urbanizam (FAU) organizuje treće izdanje:

IFAU 2019 – Međunarodni forum o arhitekturi i urbanizmuu Tirani, Albanija, od 21. do 23. novembra 2019. godine, na temu „Modernizacija i globalizacija“.

IFAU 2019 – Treći međunarodni forum o arhitekturi i urbanizmu ima za cilj da okupi vodeće akademske naučnike, istraživače i istraživačeu nastavi, da razmene i podele svoja iskustva i rezultate istraživanja o svim aspektima arhitekture, urbanizma i kulturnog nasleđa u trendovima modernizacije i globalizacije XXI veka. Nudi se vrhunski interdisciplinarni forum za istraživače, praktičare inastavnike da prezentuju i diskutuju o najnovijim inovacijama, trendovima i problemima, nailazećim praktičnim izazovima i rešenjima usvojenim za modernizaciju i globalizaciju u gradovima u tranziciji.

Treće izdanje proširuje vidike uvodeći niz preklapajućih vizija koje obuhvataju nedavno institucionalizovanu Jadransko-JonskuEvroregiju, sada proširenu na region Balkana i Jugoistočne Evrope. Forum će se fokusirati na arhitekturu, urbanizam i kulturno nasleđe koji se nalaze u kontekstima i teritorijama koje otkrivaju svoje tendencije ka modernizaciji i globalizaciji.

Modernizacija i globalizacija u arhitekturi, urbanizmu i baštini pružajušansu za višestruku analizu koja se zasniva na međusobnom razumevanju arhitekata i urbanista koji rade kako u razvijenim zemljama tako i zemljama u razvoju.

Globalizacija je širok koncept ne samo u pogledu raznolikosti regiona, kultura i aktera, već i zbog različitosti analitičkih pristupa koji se mogu koristiti za njegovo proučavanje. Tokom protekle decenije, pojmovi globalizacije su potisnuli poznate diskurse modernizacije.

Modernizaciju i globalizaciju smatramo procesom koje prirodno povezuje prošlost, sadašnjost i budućnost – kao most između prošlosti i budućnosti. Aktuelni događaji, kao što je kriza zaštite kulturnog nasleđa, ilustruju da se diskusija ne bi trebala ograničiti samona određene geografske regije ili usko definisane metode analize, već u širem i dubljem spektruisraživanja.

Istraživanje predstavljeno na ovom forumu obuhvata potrebu da se pokriju različiti aspekti i dimenzije modernizacije i globalizacije u arhitekturi, urbanizmu i kulturnom nasleđu, kako bi se videle i njene lokalne i njene globalne manifestacije. Iz naše perspektive, studije globalizacije podrazumijevaju istraživanja koja nisu ograničena samo na najpopularnije sfere globalizacije, već uključuju i istraživanje globalnih problema kao što su održivi razvoj, kulturno nasleđe i tako dalje. Ukratko, karakterističan karakter Modernizacije i Globalizacije je da donosi velika međunarodna i multikulturna tematska pitanja povezana sa arhitekturom, urbanizmom i kulturnim nasleđem, uključujući i njihov uticaj na određene kulturno-geografske regione.

Modernizacija i globalizacija teritorija i gradova u tranziciji je predmet ovog Foruma.

Kroz doprinose kolega i naučnika iz različitih međunarodnih univerziteta namera je istražiti različite interpretacije konteksta, proučiti procese modernizacije i globalizacije na teritorijama i gradovima u tranziciji, definisati strategije za urbanu transformaciju i suočiti se s pitanjima koja se tiču ekološke i arhitektonske održivosti,sve uokvirenoaktuelnom i savremenom vizijom čitavog Jadransko-Jonskog i Balkanskog regiona. Kultura i snaga ideja smatraju se osnovnim sredstvima za izgradnju mostova između znanja i otkrivanja, u novom odnosu između arhitekture, urbanizma i kulturnog nasleđa, ključnih za tumačenje procesa transformacije teritorija i gradova.

Forum će biti strukturiran kao POZIV ZA RADOVE / POZIV ZA POSTERE koji će biti recenzirani od strane tima istaknutih profesora sa univerziteta promotera.

Svi prihvaćeni radovi i posteri biće predstavljeni tokom FORUMA ipublikovani u recenziranom izdanjusa ISBN brojem.

Autori prihvaćenih radova i plakata će platiti ranu registracionu taksu do 30. juna 2019. godinei redovne registracione takse do 28. septembra2019., u skladu sa dole navedenim indikacijama.

Teme

 • GLOBALNE / LOKALNE MODERNIZACIJE
 • MODERNIZAM XX STOLJEĆA I PITANJE KULTURNE BAŠTINE 
 • FENOMENI RE-GENERACIJE, REVITALIZACIJE, RECIKLIRANJA, PONOVNE UPOTREBE
 • MODERNIZACIJA / GLOBALIZACIJA URBANOG PLANIRANJA/DIZAJNA I PEJZAŽA
 • MODERNO STANOVANJE
 • MODERNO PROJEKTOVANJE I DNEVNI ŽIVOT / UNIVERZALNI DIZAJN
 • KORIŠĆENJE BUDUĆIH TEHNOLOGIJA
 • ODRŽIVOST U ERI MODERNIZACIJE / GLOBALIZACIJE
 •  

Datumi i mesto

IFAU 2019 – Međunarodni forum o arhitekturi i urbanizmu – modernizacija i globalizacija će se održati u Tirani (Albanija) na Politehničkom univerzitetu u Tirani – Fakultetu za arhitekturu i urbanizam (FAU) od 21. do 23. novembra 2019. godine.

Važni datumi i rokovi

30. jun 2019.

Podnošenje abstrakta za radove i postere

20. jul 2019.

Obaveštenje o prihvatanju abstrakta

25. jul 2019.

Rano plaćanje registracionih taksi

5. septembar 2019.

Podnošenje završnog rada / postera

25. septembar 2019.

Obaveštenje o prihvatanju završnog rada / postera

28. septembar 2019.

Plaćanje registracionih taksi

21-23. novembar 2019.

Datumi održavanja foruma

20. decembar 2019.

Podnošenje radova za publikaciju

Jezici

Engleski i italijanski jezik.

Podaci od interesa

PRIJAVNI FORMULARI su dostupni u sekcijiDOWNLOAD ovog veb sajta:https://fau.edu.al/deadlines-submissions-2/

Preuzmite IFAU’19_paper / poster_abstract template na: https://fau.edu.al/wp-content/uploads/2019/04/IFAU19_Abstract_template.doc

PRIJAVA ABSTRAKTA na: 2019.ifau@gmail.com

Kontakti

Sve informacije mogu se naći na:https://fau.edu.al/home-1-2/

Sve upite potrebno je poslati na:2019.ifau@gmail.com

IFAU 2019-SECOND CALL