УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Намештање изложбе мастер завршних радова 2017/18. у галерији Аула – 01.03.2019. | Фото: М.Булатовић

У Галерији Аула Архитектонског факултета у понедељак, 04. марта 2019. године, у 12.00 часова биће отворена велика изложба завршних мастер радова школске 2017/18.

Изложени студентски радови, одабрани од стране менторских комисија, представљају најуспешније дипломске пројекте припадајућих студио пројеката Мастер академских студија Архитектура 2017/18 (Модули: Архитектура, Урбанизам, Архитектонско конструктерство, Архитектонске технологије), Мастер академских студија Унутрашња архитектура 2017/18 и Мастер академских студија Интегрални урбанизам 2017/18.

Завршни део студијског програма Мастер академских студија Архитектура састоји се из три целине: Мастер тезе, Мастер пројекта и Мастер завршног рада. Радом на тези, пројекту и завршном раду, кроз процес формулације, конципирања и развоја пројекта, студент самостално повезује сва стечена знања и вештине, влада процесом истраживања, концептуализације, пројектовања и материјализације сложених архитектонско-урбанистичких целина.

Мастер теза представља самостално истраживање, које подразумева истраживање контекста и обраду свих специфичних аспеката задатка, успостављање програмске структуре и тезе пројекта, јасно дефинсање пројектног задатака и теме пројекта на основу којих се може приступити изради пројекта уз увид у савремене тенденције у архитектури, као и критички  однос према локалном окружењу и контексту уопште.

201718_MASTER-ZAVRSNI-RAD-namestanje_04

201718_MASTER-ZAVRSNI-RAD-namestanje_02

Намештање изложбе мастер завршних радова 2017/18. у галерији Аула – 01.03.2019. | Фото: М.Булатовић

Мастер пројекат представља рад са јасно препознатљивим истраживачким компонентом: истраживање кроз дефинисање основних питања истраживања кроз пројекат, истраживање и развијање пројектантских метода сагласних тези као аналитичких и генеричких студија у простору са јавном провером концепта.

Мастер завршни рад заокружује синтезни мастер студио пројекат у ком студент на самосталном завршном раду показује степен савладаних знања и вештина са Мастер студијског програма, као одговора на предходно постављену тезу. Састоји се из јавно изложених графичких прилога, модела завршног пројекта и мастер свеске која обухвата три јасне целине: тезу, истраживање кроз пројекат са аналитичким и генеричким студијама и образложењем синтезног концепта и завршног пројекта.

201718_MASTER-ZAVRSNI-RAD-namestanje_01

Намештање изложбе мастер завршних радова 2017/18. у галерији Аула – 01.03.2019. | Фото: М.Булатовић

Изложба ће бити отворена до 04. априла 2019. године.

Учесници изложбе мастер завршних радова 2017/18 у галерији Аула:
Мастер академских студија Архитектура 2017/18

Модул: Архитектура (МАСА)
Леа Павловић (проф. мр Милан Вујовић, ментор) – рад номинован за Inspireli Awards 2018 (категорија – Architecture) +
Филип Јочић, (проф. мр Милан Вујовић, ментор) +
Марта Николић (проф. арх. Зоран Лазовић, ментор) +
Ана Петровић (проф. арх. Владимир Лојаница, ментор) – рад номинован за Награду Привредне коморе Београда за најбоље дипломске радове 2017/2018 +
Милица Зорић (проф. арх. Владимир Лојаница, ментор) +
Вида Недељковић (проф. Дејан Миљковић, ментор) – рад номинован за Награду града Београда за стваралаштво младих у области науке и уметности +
Бојан Бачевић (проф. Дејан Миљковић, ментор) +
Милица Груичић (в.проф. др Драгана Васиљевић Томић, ментор) – рад номинован за The RIBA President’s Medals Student Awards 2018 +
Стефан Кршанин (в.проф. др Драгана Васиљевић Томић, ментор) +
Кристина Савковић (в. професор арх. Горан Војводић, ментор) – рад номинован за Награду Фондације сестре Булајић за 2017/2018 годину +
Вања Спасојевић (в.проф. арх. Горан Војводић, ментор) +
Федор Јурић (в.проф. арх. Александру Вуја, ментор) +
Драган Петровић (в.проф. арх. Александру Вуја, ментор) +
Милена Андрић (в. проф. арх. Милан Ђурић, ментор) – рад номинован за The RIBA President’s Medals Student Awards 2018
Ненад Стијовић (в. проф. арх. Милан Ђурић, ментор) +
Стефан Даниловић (в. проф. арх. Милан Ђурић, ментор) +
Филип Прица (в.проф. др Владимир Миленковић) – рад номинован за Inspireli Awards 2018 (категорија – Applied design in architecture) +
Петар Јаковљевић (в.проф. др Владимир Миленковић) +
Зорана Павловић (в. проф. арх. Дејан Милетић, ментор) +
Димитрије Пузовић (в. проф. арх. Дејан Милетић, ментор) +
Јован Филиповић (проф. арх. Борислав Петровић, ментор) +
Марија Благојевић (проф. арх. Борислав Петровић, ментор) +
Бојана Сићовић (проф. арх. Иван Рашковић, ментор) – рад номинован за Young Talent Architecture Award European Union Prize for Contemporary Architecture Mies van der Rohe Award 2017-2018 +
Анђелина Броцић (проф. арх. Иван Рашковић, ментор) +
Невена Новчић (в.проф. арх. Весна Цагић Милошевић, ментор) +
Јелена Ковачевић (доц. др Александар Виденовић, ментор) +
Филип Михајловић (доц. др Александар Виденовић, ментор) +
Сара Антов (доц. др Ђорђе Стојановић, ментор) +
Јована Михаиловић (в. проф. арх Небојша Фотирић, ментор) – рад номинован за Young Talent Architecture Award European Union Prize for Contemporary Architecture Mies van der Rohe Award 2017-2018 +
Мирко Миловановић (доц. арх Небојша Фотирић, ментор).


Модул: Урбанизам (МАСА-У)
Круна Живковић (проф. др Владан Ђокић, ментор) +
Ивана Корица (проф. др Владан Ђокић, ментор) +
Невена Обрадовић (проф. др Ева Ваништа Лазаревић, ментор) +
Милица Марковић (проф. др Ева Ваништа Лазаревић, ментор).


Модул: Архитектонске технологије (МАСА-АТ)
Бојан Вукановић (проф. др Бранислав Жегарац) +
Самра Јовановић (проф. др Лидија Ђокић, ментор) +
Катарина Обрадиновић (проф. др Лидија Ђокић, ментор) +
Драган Вуковић (доц. др Будимир Судимац, ментор) +
Богдан Иваниш (доц. др Будимир Судимац, ментор).


Модул: Архитектонско конструктерство (МАСА-АК)
Огњен Граовац (редовни професор у пензији др Миодраг Несторовић, ментор) – рад номинован за Inspireli Awards 2018 (категорија – Applied design in architecture) +
Мина Есов (редовни професор у пензији др Миодраг Несторовић, ментор) +
Исидора Илић (в.проф. др Ненад Шекуларац, ментор) – рад номинован за The RIBA Student Awards 2018 – у категорији мастер тезе +
Исидора Раденковић (в.проф. др Ненад Шекуларац, ментор).


Мастер академских студија Интегрални урбанизам 2017/18:
Милица Лазаревић (в. проф. др Александра Ђукић, ментор) +
Ивана Савић (в. проф. др Александра Ђукић, ментор) +
Урош Марковић (в. проф. др Урош Радосављевић, ментор) +
Александра Илић (в. проф. др Урош Радосављевић, ментор) +
Мила Стојановић (в. проф. др Бисерка Митровић, ментор) +
Ана-Марија Коркановић (в. проф. др Ксенија Лаловић, ментор) +
Младен Костадиновић (доц. др Данијела Миловановић Родић, ментор) +
Милица Раковић (доц. др Данијела Миловановић Родић, ментор) +
Невена Мандић (доц. др Ратка Чолић, ментор) +
Маргита Вајовић (доц. др Ратка Чолић, ментор) +
Милица Ђурђевић (доц. др Ратка Чолић, ментор) .


Мастер академских студија Унутрашња архитектура 2017/18:
Марта Мркобрада (доц. др Милена Кордић, ментор) – рад номинован за Inspireli Awards 2018 (категорија – Interior design) +
Милана Миланковић (доц. др Милена Кордић, ментор) +
Андреја Милановић (доц. др Милена Кордић, ментор) +
Ивона Ремерет (доц. др Милан Максимовић, ментор) +
Тамара Дуловић (доц. др Милан Максимовић, ментор) +
Јелена Манојловић (доц. арх. Драган Стаменовић), ментор) – рад номинован за Inspireli Awards 2018 (категорија – Interior design).

Јавна одбрана мастер завршних радова 2017/18. у јулу 2018. године:
Facebook album: Otvorena vrata škole: izloženi svi Master završni radovi

36698239_1721043154653325_4239381077635891200_o