УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Спомен плоча, Спомен подручје Доња Градина, Република Српска | Фото © Sava Navigo

Међународни конкурс за израду идејног урбанистичко-архитектонског решења Меморијалног центра у Спомен-подручју Доња Градина

Министарство просвете и културе Републике Српске је на Порталу јавних набавки БиХ, расписало Међународни конкурс за израду идејног урбанистичко-архитектонског решења Меморијалног центра у Спомен-подручју Доња Градина. Рок за предају радова на овај конкурс, који је отворен свим заинтересованим физичким и правним лицима, је среда, 24. јануар 2018. године, до 12 часова.

Простор Спомен-подручја Доња Градина је једно од стратишта система јасеновачких логора који су се простирали у ширем појасу уз реку Саву. У оквиру решења меморијалног центра планира се реализација следећих објеката и садржаја:
• Прилазни плато (трг)
• Макета
• Музеј, административни и образовно-истраживачки центар са техничким блоком
• Плато (трг) за комеморације и манифестације
• Верски објекти Срба, Јевреја и Рома
• Споменик жртвама и споменик настрадалој деци

Сви конкурсни радови без обзира да ли се шаљу лично или поштом морају стићи на адресу уговорног органа до 24. јануара 2018. године до 12.00 сати.

Радови се могу предати путем поште или лично. Радови који се предају лично код уговорног органа, предају се на адреси уговорног органа: Министарство просвјете и културе, Трг Републике Српске бр. 1, канцеларија бр. 38, спрат II.

Награде:
Укупни наградни фонд износи : 25.000,00 КМ
Уколико пристигли радови одговарају пропозицијама, односно условима конкурса и задовољавају програмске услове уговорни орган може доделити награду, и извршити до два откупа радова у нето износу, према следећој расподели:
• I НАГРАДА у износу од 15.000,00 КМ
• Два откупа по 5.000,00 КМ


Повезани текстови:
Резултати конкурса компаније Stattwerk за идејно решење балканског еко-центра на Зеленом венцу
Резултати конкурса: Архитектонски конкурс за реконструкцију зграде музеја на археолошком налазишту Медијана
Конкурс: идејно решење Спомен-oбележја погинулим борцима југословенске војске у отаџбини и невиним жртвама II свјетског рата са подручја Требиња
Резултати конкурса: Урбанистичко-архитектонски конкурс за Атлетски центар Љубљана
Урбанистичко – архитектонски конкурс за шире подручје Хиподрома, ГО Чукарица
Урбанистичко-архитектонски конкурс за део Макишког поља


Конкурсна комисија:
1. проф. др Радивоје Динуловић, дипл.инж.арх. – председник конкурсне комисије (жирија);
2. проф. Иван Рашковић, дипл.инж.арх. – заменик председника;
3. Епископ мр Јован Ћулибрк – члан;
4. Проф. мр Бранко Павић, академски сликар – члан;
5. проф. Владимир Лојаница , дипл.инж.арх. – члан;
6. доц. др Дијана Симоновић, дипл.инж.арх. – члан;
7. доц. др Горан Латиновић, дипл. историчар – члан;
8. проф. др Драган Булатовић, историчар умјетности – члан; и
9. Марија Вилхелм Дејановић, дипл.инж.пејз.арх. – члан.

Известиоци:
1. Радојка Ножица, дипл.инж.арх. и
2. Владимир Грабеж, дипл.инж.арх.

Секретар Конкурсне комисије:
• Весна Јанковић, дипл.правник

2017_Donja-Gradina_01

Фото © Спомен-подручјe Доња Градина

Тендерску документацију, са свим неопходним информацијама и спецификацијама везаним за конкурс, учесници могу подићи:
• личним преузимањем у просторијама Министарства просвете и културе РС, Трг Републике Српске 1, у канцеларији број 37, IV спрат, сваког радног дана од 09 до 15 часова.
• путем препоручене пошиљке са повратницом
• путем електронске поште (е-пошта)

Учесници конкурс могу преузети, односно тендерска документација им се може послати, уколико су приложили потврду о уплати у износу од 30,00 КМ на рачун Јавних прихода Републике Српске 562-099-00000556-87 НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука, сврха дознаке – Уплата за тендерску документацију за израду идејног урбанистичко-архитектонског решења Меморијалног центра у Спомен-подручју Доња Градина, врста прихода 722511, буџетска организација 0813001, уз обавезно прилагање доказа да су исту платили.

Када учесници упуте захтев за достављање тендерске документације, уговорни орган отпрема тендерску документацију одмах, а најкасније у року од 3 дана од дана пријема захтева.

Сви заинтересовани кандидати имају право увида у тендерску документацију пре њеног откупа. Министарство просвете и културе Републике Српске ће, на писмени захтев, омогућити увид у тендерску документацију на начин за који се определи кандидат (лично, препорученом поштом или електронски). Увид је могуће извршити у просторијама Министарства просвете и културе, у канцеларији 37, IV спрат, сваког радног дана од 09 до 15 часова или достављањем електронском поштом у заштићеном непромењеном облику. Увид у тендерску документацију се не сматра откупом тендерске документације.

Доња Градина: Тендерска документација и програм конкурса

Контакт особа за преузимање, односно увид у тендерску документацију је:
Весна Јанковић (тел. +387 (0)51 338 461; e-mail: mp@mp.vladars.net)

Инструкција за уплате из иностранства:
Name of Beneficiary: MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.DEV.RN.TREZORA
Beneficiary’s address: TRG REPUBLIKE SRPSKE 1, BA-78000 BANJALUKA
Bank of Beneficiary: Unicredit Bank AD Banja Luka, Marije Bursac 7, BA-78000 Banjaluka
SWIFT: BLBABA22
Beneficiary’s acc. number: BA39 5517 9048 0118 3851