УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Ministero-degli-Affari-Esteri-e-della-Cooperazione-Internazionale

ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ
СТИПЕНДИЈЕ ИТАЛИЈАНСКЕ ВЛАДЕ ЗА СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ И ИТАЛИЈАНЕ КОЈИ ЖИВЕ У ИНОСТРАНСТВУ
ШКОЛСКА 2017/2018. ГОДИНА

У складу са одредбама Закона 288/55 и следећим изменама и допунама, као и у циљу имплементације билатералних културних уговора и повезаним Извршним програмима, као и мултилатералним уговорима, међувладиним Уговорима и посебним Конвенцијама за подршку Специјалним Пројектима Интернационализације са Универзитетима, Институтима за истраживање и Центрима за високо уметничко образовање у Италији, Министарство спољних послова и међународне сарадње (у даљем тексту МСПМС) додељује стипендије за студирање у Италији како страним држављанима, тако и Италијанима који живе у иностранству (у даљем тексту ИЖИ) за школску 2017/2018. годину.

Циљ ових стипендија јесте неговање интернационалне културне сарадње, ширење знања италијанског језика, културе и науке, као и промоција италијанског економског и технолошког система у свету.

Стипендије се нуде за извођење студија, обука и пројеката истраживања на Италијанском институту за високо образовање (државне институције или институције правно признате од стране релевантних државних власти).

Списак оваквих институција доступан је на веб сајту Министарства образовања, универзитета и истраживања (МОУИ) – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. http://www.istruzione.it/web/universita/home

МСПМС такође додељује Стипендије за такозване ”Посебне пројекте” (видети томе посвећени део на следећој адреси: http://www.esteri.it/mae/en/ministero/servizi/stranieri/opportunita/progetti-speciali/). Стипендије за ове ”Посебне пројекте” предмет су посебног позива за пријаву.

Списак страних држава чији држављани и ИЖИ могу аплицирати за ове стипендије налази се на страници ”Стипендије за стране држављане и Италијане који живе у иностранству”: http://www.esteri.it/mae/en/ministero/servizi/stranieri/opportunita/borsestudio_stranieri.html

2. Критеријуми избора

За информације о поступцима које треба испоштовати, молимо Вас да консултујете Упутства за кандидате на следећој веб страници: http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/opportunita/borsestudio_stranieri.html

Пријаву могу поднети само они кандидати који задовољавају следеће услове до истека рока овог позива за пријаве.

Пријаве поднете од стране оних који не задовољавају потребне услове аутоматски ће бити искључене из процеса одабира.

Италијански држављани запошљени у канцеларијама Јавне администрације, као и чланови њихових породица, иако тренутно живе у иностранству, не могу добити ИЖИ стипендије.

2.1 Академске квалификације
Страни студенти или ИЖИ се могу пријавити уколико испуњавају академске квалификације потребне за упис на изабрану институцију.

2.2 Старосно ограничење
Могу се пријавити кандидати старости између 18 и 36 година на дан истека рока овог позива за пријаву. За оне кандидате који се пријављују за PhD програм (програм доктората) максимална старосна граница је 33 године на дан истека рока овог позива за пријаву. Кандидати се могу пријавити за курсеве обуке/обнављања за наставнике италијанског језика, уколико имају између 18 и 45 година на дан истека рока овог позива.

2.3 Језичке вештине и ниво познавања језика
Кандидати морају приложити сертификат који доказује ниво њиховог познавања италијанског језика, почев од нивоа Б2 Заједничког европског оквира за језике (ЦЕФР): (https://www.linguaitaliana.esteri.it/data/lingua/corsi/pdf/tabella_certificazioni.pdf).

Знање италијанског језика није обавезно за упис на факултетске студије које се потпуно изводе на енглеском језику.

Само је за студије италијанског језика и културе потребно приложити сертификат који доказује ниво познавања језика, почев од нивоа А2 Заједничког европског оквира за језике (ЦЕФР): (https://www.linguaitaliana.esteri.it/data/lingua/corsi/pdf/tabella_certificazioni.pdf).

3. Студије за које је могуће пријавити се за стипендију

3.1 Стипендије у трајању од 6 (шест) или 9 (девет) месеци
Стипендије у трајању од 6 (шест) или 9 (девет) месеци, почевши најраније 1. новембра 2017. године, додељују се за следеће студије:

а) Универзитетске студије другог степена (петогодишња диплома/Мастер Науке) (Laurea specialistica/Laurea Magistrale 2° ciclo) – Упис на прву годину универзитетских студија другог степена/ Мастер Науке захтева диплому основних студија или еквивалентну диплому првог степена у земљи порекла. За пријем на наредне године, кандидат мора положити све испите са претходне године.

б) Студије Мастер дипломе (први и други степен) – За упис на студије Мастер дипломе, кандидат мора да испуњава академске квалификације прописане од стране изабраног Универзитета.

ц) Докторске студије За упис на докторске студије, кандидат мора да испуњава академске квалификације прописане од стране изабраног Универзитета.

д) Специјалистичке школе (Scuole di Specializzazione) – За пријем у Специјалистичку школу, кандидат кандидат мора да испуњава академске квалификације прописане од стране изабране школе. Стипендије се не додељују за курсеве медицинских Специјалистичких школа (видети Законодавни декрет бр. 257 издат 8. августа, 1991. године).

е) Истраживање под академском супервизијом (Progetti di Studio in Co-tutela) – Ова врста стипендије се може доделити за истраживачки пројекат изведен у оквиру Националног италијанског већа за истраживање (Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR), Вишег института за здравље (Istituto Superiore di Sanità – ISS) или других Државних универзитета, музеја и архива. У циљу пријављивања за ову врсту стипендије, кандидат мора да приложи свој истраживачки пројекат, као и име и контакт информације (имејл и број телефона) Супервизора/Тутора пројекта, као и писмо прихватања Институције домаћина.

ф) Студије вишег образовања у уметности, музици и плесу (АФАМ); Scuola Internazionale di Liuteria di Cremona; Scuola di Alta Formazione e Studio (SAF) of the Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro (ISCR); Scuola Nazionale di Cinema. – За пријем на Студије вишег образовања у уметности, музици и плесу (АФАМ) и у Scuola Internazionale di Liuteria di Cremona, кандидати морају да имају Диплому средње школе, или еквивалентну Диплому валидну за пријем на државне или правно признате Академије лепих уметности, Конзерваторијума музичких школа. Списак АФАМ школа се може начи на веб страници Министарства образовања, универзирета и истраживања (МОУИ): http://www.afam.miur.it/argomenti/istituzioni.aspx; – За пријем на Scuola di Alta Formazione e Studio (SAF) која припада Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro (ISCR) и Scuola Nazionale di Cinema, кандидати морају имати диплому средње школе. Упис је условљен полагањем пријемног испита. Одговорност је кандиадата да се информише о распореду пријемних испита и осталих захтева.


3.2 Стипендије у трајању од 3 (три) месеца
Стипендије у трајању од 3 (три) месеца, почевши најраније 1. новембра, 2017. године додељују се за следеће студије:

г) Студије италијанског језика и културе
За студије италијанског језика и културе, кандидати морају приложити сертификат који доказује ниво ниховог познавња језика почевши од нивоа А2 Заједничког европског оквира за језике (ЦЕФР): (https://www.linguaitaliana.esteri.it/data/lingua/corsi/pdf/tabella_certificazioni.pdf).


3.3 Стипендије у трајању од 1 (једног) месеца
Стипендије у трајању од 1 (једног) месеца, почевши најраније 1. новембра, 2017. године додељују се за следеће Студије:

х) Студије обуке/обнављања за наставнике италијанског језика
За ову врсту стипендије, кандидати морају бити наставници италијанског језика, са документованим искуством у земљи порекла. Кандидати из држава Европске Уније се могу пријавити само за пост-дипломске студије (Докторске програме, Специјалистичке школе, Истраживања под академском супервизијом), као и студије италијанског језика и студије за наставнике италијанског језика.

4. Обнављања стипендија

4.1 Кандидати се могу пријавити за похађање студија једног степена (Основне студије) за школску 2017/2018. годину, само уколико им је додељена МСПМС Стипендија школске 2016/2017. године и уколико упишу најмање четврту годину основних студија једног степена школске 2017/2018. године. Обнављање стипендије одобрава се само оним кандидатима који приложе доказ да су положили све испите предвиђене за сваку школску годину.

4.2 Кандидати којима је додељена МСПМС Стипендија школске 2016/2017. године могу се пријавити да наставе или допуне вишегодишње студије (Основне студије, Специјализације, Мастер студије, Докторске програме). Свако обнављање стипендије је дозвољено само кандидатима који приложе доказ о положеним свим испитима предвиђеним за школску годину.

5. Неподобност за избор

МСПМС Стипендије се не додељују за похађање студија првог степена (“тријенале”) или једногодишњих студија, осим за обнављања (видети Члан 4.1).

МСПМС Стипендије се не додељују за студије у страним институцијама (универзитети, академије, библиотеке, школе било које врсте) са седиштем у Италији, као ни за неакредитоване приватне лабораторије и центре за истраживања, нити индивидуалне студије или индивидуалне истраживачке пројекте.

6. Достављање пријава

Пријаве се шаљу само електронским путем, приступајући “Portale borse online” на вебсајту МСПМС: http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/opportunita/borsestudio_stranieri.html након регистрације приступајући регистрационом формулару уз помоћ корисничког имена и шифре.

Свако обнављање или наставак примања стипендије одобрава се само уколико кандидати доставе доказе о томе да су положили све испите предвиђене за школску годину.

Све он-лајн пријаве морају бити достављене до поноћи (по италијанском времену) 10. маја 2017. године.

Пријаве достављене по истеку овог рока неће бити разматране.

Опширније о стипендијама

О свему (нпр. поступак одабира и додела стипендија, објава ранг-листе, процене заслуга, плаћање уписа и трошкови школарине, здравствено и медицинско осигурање, плаћање школарине и слично) опширније можете прочитати у распису конкурса за стипендије или на вебсајту:

Universitaly (http://www.universitaly.it/index.php/)
који садржи све неопходне информације о италијанским универзитетима, као и вебсајт:

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/.

Распис конкурса за стипендије италијанске владе за стране држављане у школској 2017/18.

Ministero-degli-Affari-Esteri-e-della-Cooperazione-Internazionale_01