УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Задужбина Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића
Студентски трг 1, 11 000 Београд

Београд, 26.01.2017. године
03 Број: 67-356/1-17

На основу члана 6. Статута Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића број: 06-17568/14-12 oд 22.12.2011. године, Одбор Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића, на сeдници одржаној 26.01.2017. године донео је

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ
“НАГРАДЕ МИЛИВОЈА ЈОВАНОВИЋА И ЛУКЕ ЋЕЛОВИЋА”

Члан 1.
Расписује се Конкурс за доделу 30 (тридесет) „Награда Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића“ за стручне радове студената Универзитета у Београду из области правних и економских наука, за школску 2016/2017. годину. На Конкурс се могу пријавити студенти основних, завршних година студија факултета Универзитета у Београду који се у школској 2016/2017. години финансирају из буџета Републике Србије.

Члан 2.
Награда, у износу од 30.000,00 динара, доделиће се из средстава Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића.

Члан 3.
Пријава на конкурс мора бити подржана документацијом, коју чине:
• ПРИЈАВА (Образац бр. 1 – преузети (PDF) са интернет странице Универзитета www.bg.ac.rs -Конкурси Универзитета, или лично преузети код портира у згради Ректората, Студентски трг 1, 11 000 Београд,
• УВЕРЕЊЕ о упису школске 2016/2017. године у статусу буџетског студента,
• ФОТОКОПИЈА ЛИЧНЕ КАРТЕ,
• СТРУЧНИ РАД СТУДЕНТА који мора задовољити следеће критеријуме: 1) да је самостално урађен (не више од једног аутора), 2) достављен на српском језику уз 3) препоруку професора матичног и компетентног за ту област на Факултету на коме студент студира. Изузетно је важно да 4) студент достави потврду прикупљену на факултету , да је просао кроз software за проверу плагијаторства. 5) Рад треба да је достављен у електронској верзији, у PDF формату и 6) у штампаној верзији, у складу са 7) упутством за припрему рада. Мејл адреса на коју треба доставити рад је: popovm1@rect.bg.ac.rs

Члан 4.
Рок за подношење пријава је период од 27. јануара 2017. године до 27. фебруара 2017. године у 15.00 часова. Пријаве се подносе са назнаком за конкурс “НАГРАДЕ МИЛИВОЈА ЈОВАНОВИЋА И ЛУКЕ ЋЕЛОВИЋА”. Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета, (задужбине и фондови), позивом на телефонски број: +381-11-3207-426, и на интернет страници Универзитета www.bg.ac.rs – Конкурси Универзитета.

Члан 5.
Одбор Задужбине доноси одлуку о избору најбољих стручних радова и објављује је на интернет страници Универзитета www.bg.ac.rs на страници Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића. На одлуку о додели награда студент има право приговора Одбору Задужбине, у року од 8 дана од дана објављивања одлуке на интернет страници Универзитета у Београду www.bg.ac.rs , и на страници Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића.

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ
Проф. др Слађана Бенковић

Одлука о конкурсу за доделу Награде Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића Пријава на конкурс за доделу Награде Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића