УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, БЕОГРАД
  • en
  • sr

AF_hodnik_2015

На основу члана 38. став 1. и члана 72. Статута Архитектонског факултета у Београду (“СЛ. Билтен АФ ” бр . 105/15- пречишћен текст) и одлуке Наставно-научног већа бр. 01-808/2-3 од 13.07.2016. године Архитектонски факултет у Београду, а у складу са Општим условима конкурса за упис на основне и интегрисане академске студије Универзитета у Београду за школску 2016/17. годину (http://bg.ac.rs/sr/upis/osnovne.php), обавештава заинтересоване студенте:

Студенти других високошколских установа, који су остварили најмање 60 ЕСПБ бодова на уписаном студијском програму академских студија архитектуре, могу се уписати на студијске програме основних и интергисаних академских студија архитектуре на Архитектонском факултету у Београду у школској 2016/2017, до броја утврђеног одлуком Наставно – научног већа и то:

  • на другу годину студијског програма основних и интегрисаних академских студија архитектура ако су остварили најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском програму на који су уписани,
  • на трећу годину основних академских студија архитектура ако су остварили услов за упис на трећу годину на матичној високошколској установи са које прелазе, као и могућност да на основу признатих испита испуњавају услове дефинисане студијским програмом Архитектонског факултета у Београду за упис.

Захтеви за упис се подносе на Архитектонском факултету у Београду (2. спрат – соба 205) у другом уписном року 01, 02, 03. и 05.09.2016. године, у термину од 10-12 сати.

Уз пријаву кандидати подносе следећу документацију:

  1. Потврду о положеним испитима са укупним бројем остварених ЕСПБ са Факултета на који је кандидат тренутно уписан;
  2. Потврда о оствареном услову за упис у наредну годину студија са Факултета на који је кандидат тренутно уписан;
  3. Оверену фотокопију индекса;
  4. Студијски програм по коме је студент студирао на другој високошколској установи;
  5. Писани захтев за упис са доказом о уплати надокнаде за пријаву за прелаз, у висини од 15.000,00 динара на жиро рачун Архитектонскиг факултета бр. 840-1436666 -34, позив на број 501 и
  6. Захтев за признавање испита

За додатне информације обратити се Студентској служби Архитектонског факултета у Београду на e-mail адресу: studentskasluzba@arh.bg.ac.rs

Декан Архитектонског факултета
Проф. др Владан Ђокић


Општи услови конкурса за упис на основне и интегрисане академске студије Универзитета у Београду за школску 2016/17. годину

Документ: Обавештење за прелаз студената са других факултета Формулар: Захтев за признавање испита (одштампати обострано!)