УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

dorssier-negotin-900x920

Learning Economies. Modelling Community-Led Local Development for the Sustainable Economic Trajectories оf the Negotin аnd Zlatibor Regions

Пројекат је део међународне билатералне сарадње Италије и Србије која се спроводи кроз „Извршни програм за научну и технолошку сарадњу између Италије и Србије“ за 2016 – 2018. годину од стране Министарства Иностраних послова и међународне сарадње, генерални директорат за промоцију земље (економија, култура и наука ) Републике Италије и Министарства образовања, науке и технолошког развоја Републике Србије. Представља „Заједнички истраживачки пројекат од посебног значаја” (“Progetti di Grande Rilevanza” ai sensi della 1.401/90) у оквиру области „Безбедна, чиста и ефикасна енергија – развој и заштита животне средине“ и делом је финансиран од стране Министарства спољних послова и међународне сарадње Италије (MAECI).

Циљ овог истраживачког пројекта је идентификација и конструисање модела интервенција у трајекторијама регионалног развоја који се заснива на концепту локалног развоја вођеног од стране локалне заједнице (Community Led Local Development – CLLD). Модел ће садржати физибилити студију за имплементацију проактивне веб-платформе чија је сврха подршка локалном развоју кроз промовисање природних, културних и економских потенцијала територије, као и кроз информисање, едукацију и омогућавање сарадње између фирми, заједница и управа на националном и међународном нивоу.

Партнери у овом пројекту су: Fondazione Di Vittorio (FDV, ex IRES – Istituto Ricerche Economiche e Sociali) из Рима, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет, Università Di Roma La Sapienza (Facoltà di Architettura), Università di Alghero (Facoltà di Architettura), Универзитет у Београду – Филозофски факултет, Институт за архитектуру и урбанизам Србије (ИАУС), Riserva Naturale dei Monti Navegna e Cervia.

Руководилац пројекта „Learning Economies. Modelling Community-Led Local Development for the Sustainable Economic Trajectories оf the Negotin аnd Zlatibor Regions“ и научник одговоран за сарадњу од стране Италијанског партнера је dr Elena Battaglini, а научник одговоран за сарадњу од стране Србије и руководилац пројекта на Архитектонском факултету је др Јелена Живковић, ванредни професор.

Истраживачи на пројекту су:
• Fondazione Di Vittorio: dr Elena Battaglini, dr Pasquale Pignatale
• Универзитет у Београду – Архитектонски факултет: др Зоран Ђукановић, др Владан Ђокић, др Јелена Живковић, др Ксенија Лаловић + др Јасминка Цвејић (Шумарски факултет)
• University of Rome La Sapienza – Faculty of Architecture: dr Francesca Giofrè
• University of Sassari – Alghero School of Architecture: dr Arnaldo Cecchini, dr Giuseppe Onni
• Универзитет у Београду – Филозофски факултет: др Марија Бабовић
• Институт за архитектуру и урбанизам Србије (ИАУС): др Марина Ненковић-Ризнић, др Никола Крунић


Повезани текстови:
Пројект “Learning Economies”: Радионица са стејкхолдерима на Архитектонском факултету у Београду, 2017.
Пројект “Learning Economies”: Састанак радне групе и методолошка радионица у Риму, 2016.
Презентација пројекта, радионица, округли сто и иницијални радни састанак: Learning Economies


Logo_Ufficiale_MAECI