УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
2015_SMART-CITIES_workshop

Међународна радионица
ПАМЕТНИ И КРЕАТИВНИ ГРАДОВИ ЗА ДРУШТВО ЗАСНОВАНО НА ЗНАЊУ
Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
05-09. новембар 2015.

Радионица је јединствена прилика да се покрену нове идеје, нове технологије и нове енергије. Инспирисана је визијом да активира потенцијале Београда и да представи позитивне иницијативе које имају за циљ да подстакну економски, еколошки и друштвено одрживи развој градова у региона.
Радионица ће за истим столом окупити представнике академске заједнице, стратеге, експерте из праксе и студенте.

Анализа и тестирање потенцијала за интегрални урбани развој, укључујући „меке и тврде“ мере у циљу решавања проблема данашњице, али и уз разматрање будућих очекивања и потреба града. Урбани развој данас захтева много флексибилније приступе. Планирање мора бити оријентисано ка практичној примени адаптивног управљања и планирања интегрисаног просторног развоја. У контексту свеукупне економске кризе суочавамо се са многим изазовима, укључујући детаљну анализу урбане инфраструктуре, јавних површина и зелених површина.

У том контексту, пост-социјалистичком периоду у централној и источној Европи карактеристична је потреба за превазилажењем криза ових простора као дела урбане средине земаља Централне и Источне Европе, где је планирање у другој половини двадесетог века имало јаку идеолошку компоненту. Чини се да је више представљало од идеализованих манифест система, него што је било производ реалне процене потреба друштва и реалистичких пројекција будућности. Већина градова су захваћени процесом техничке револуције који је динамичан и често збуњујући. То доводи до неуравнотеженог и неодрживог развоја градова.

Специфичност оквирних услова за регенерацију урбаног простора у земљама у транзицији и нових чланица ЕУ, постали су значајан изазов за њихове системе просторног планирања у више димензија- инструментално, методолошки и филозофски. У условима брзих трансформација у економском и друштвеном систему, у фази транзиције из индустријског у друштво базирано на знању, у комбинацији са ефектима глобалне конкуренције и укупне економске кризе, чини се да је унутрашња способност структуре насеља да настави процес природних трансформација смањена и не може се наставити без спољне интервенције.

Учесници

– Slovak University Of Technology
– University Of Tartu
– ETH Zürich
– Универзитет у Београду – Архитектонски факултет

Организација

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет уз подршку
Urban-Think Tank Chair of Architecture and Urban Design, ETH Zurich

Области истраживања

Еколошки оријентисане методологије за развој паметних градова
Интегрални приступ пројектовању и изградњи у контексту развоја паметних градова
Принципи одрживог пројектовања и планирања у контексту употребе нових материјала и технологија грађења
Утицај климатских промена на планирање и пројектовање паметних градова

Циљеви

– Укупни циљеви истраживања јесу да обезбеди смернице за доношење стратешких одлука на политичким и административним нивоима за систематску имплементацију иновативних приступа у урбани дизајн
– Очување културног идентитета, као и концепт постојећег модерног града, његове корисничке групе, естетика и филозофија, потенцијали за очување физичке структуре, али и препознавање начина за поновно програмирање као део континуираног и одрживог процеса планирања

Програм

Четвртак, 05.11.2015._______________

Aмфитеатар, Архитектонски факултет Универзитета у Београду__
16.00 – 17.00
ОТВАРАЊЕ

16.00 – 16.30
УПОЗНАВАЊЕ
16.30 – 17.00
РЕЧ ДОБРОДОШЛИЦЕ
проф. др Владан Ђокић, декан Архитектонског факултета Универзитета у Београду
Pauline Menthonnex Gacaferri, Chargée d’affaires, Амбасада Швајцарске

17.00 – 19.00
Предавања о Београду

17.00 – 18.00
Милутин Фолић (Град Београд)
BELGRADE -TODAY
18.00 – 19.00
Жаклина Глигоријевић (Урбанистички завод Београда)
BELGRADE – SMART CHALLENGES

Петак, 06.11.2015._______________

Скупштина града Београда и Брод Златно срце__
11.00 – 14.00
ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈА – БЕОГРАДСКО ПРИОБАЉЕ
Обилазак локација бродом омогућава да у непосредном визуелном прегледу развојних потенцијала и изазова развоја приобаља, отпочне дискусија о могућим стратешким правцима развоја.
БЕОГРАДСКО ПРИОБАЉЕ (Ксенија Лаловић)

15.00 – 18.00
ОКРУГЛИ СТО: БЕОГРАДСКО ПРИОБАЉЕ – ПОТЕНЦИЈАЛИ
(Скупштина града Београда)
дискусије са локалним професионалцима и експертима (Владан Ђокић, Ана Никезић, Жаклина Глигоријевић, Милутин Фолић, Весна Цагић Милошевић, Јелене Живковић, Ксенија Лаловић, Иван Рашковић, Ана Радивојевић, Стеван Марошан, Александар Бобић, Maros Finka, Maarika Lukk, Dejan Popović, Svea Heinemann, модератор: Haris Piplas)

Субота, 07.11.2015._______________

Библиотека Архитектонског факултета Универзитета у Београду__
09.00 – 10.00
Верица Крстић (УБ – Архитектонски факултет)
„Smart (cities) cooperation”

10.00 – 15.00
РАДИОНИЦА / рад по групама (6 локација):
SWOT анализа, визионирање, дефинисање стратешких
циљева развоја

ПАУЗА

18.00 – 21.00
ГОСТУЈУЋА ПРЕДАВАЊА

18.00 – 19.00
Levan Nadibaidze (former Mayor’s office, City of New York)
„Mayor Bloomberg’s PlaNYC: a greener, greater, more resilient New York”
19.00 – 20.00
Gulnara Roll (Head, Housing and Land Management Unit Forests, Land and Housing Division United Nations Economic Commission for Europe)
20.00 – 21.00
Svea Heinemann (TU Berlin Smart City Platform (tbc))
„Title: Urban Interplay: Knowledge-based Tools for Cities and Citizens”

Недеља, 08.11.2015._______________

Библиотека Архитектонског факултета Универзитета у Београду__
10.00 – 13.00
ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ГОСТИЈУ – CITY CASE STUDIES – Presenting
work in progress

10.00 – 11.00
Dejan Popovic (Slovak University Of Technology)
11.00 – 12.00
Maarika Lukk, analyst (University Of Tartu)
„The Past, Present and Future of a Post Soviet Panel Housing
District: the Case of Annelinn, Tartu, Estonia”
12.00 – 13.00
Haris Piplas, Research and Teaching Fellow (ETH Zürich)
„Reactivate Sarajevo: Infrastructure and culture for the urban
re-programmation”

ПАУЗА

17.00 – 20.00
РАДИОНИЦА

Понедељак, 09.11.2015._______________

Галерија Артгет, Културни центар Београда__
10.00 – 13.00
РАДИОНИЦА: ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ДИСКУСИЈА