UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
2015_SMART-CITIES_workshop

Međunarodna radionica
PAMETNI I KREATIVNI GRADOVI ZA DRUŠTVO ZASNOVANO NA ZNANJU
Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
05-09. novembar 2015.

Radionica je jedinstvena prilika da se pokrenu nove ideje, nove tehnologije i nove energije. Inspirisana je vizijom da aktivira potencijale Beograda i da predstavi pozitivne inicijative koje imaju za cilj da podstaknu ekonomski, ekološki i društveno održivi razvoj gradova u regiona.
Radionica će za istim stolom okupiti predstavnike akademske zajednice, stratege, eksperte iz prakse i studente.

Analiza i testiranje potencijala za integralni urbani razvoj, uključujući „meke i tvrde“ mere u cilju rešavanja problema današnjice, ali i uz razmatranje budućih očekivanja i potreba grada. Urbani razvoj danas zahteva mnogo fleksibilnije pristupe. Planiranje mora biti orijentisano ka praktičnoj primeni adaptivnog upravljanja i planiranja integrisanog prostornog razvoja. U kontekstu sveukupne ekonomske krize suočavamo se sa mnogim izazovima, uključujući detaljnu analizu urbane infrastrukture, javnih površina i zelenih površina.

U tom kontekstu, post-socijalističkom periodu u centralnoj i istočnoj Evropi karakteristična je potreba za prevazilaženjem kriza ovih prostora kao dela urbane sredine zemalja Centralne i Istočne Evrope, gde je planiranje u drugoj polovini dvadesetog veka imalo jaku ideološku komponentu. Čini se da je više predstavljalo od idealizovanih manifest sistema, nego što je bilo proizvod realne procene potreba društva i realističkih projekcija budućnosti. Većina gradova su zahvaćeni procesom tehničke revolucije koji je dinamičan i često zbunjujući. To dovodi do neuravnoteženog i neodrživog razvoja gradova.

Specifičnost okvirnih uslova za regeneraciju urbanog prostora u zemljama u tranziciji i novih članica EU, postali su značajan izazov za njihove sisteme prostornog planiranja u više dimenzija- instrumentalno, metodološki i filozofski. U uslovima brzih transformacija u ekonomskom i društvenom sistemu, u fazi tranzicije iz industrijskog u društvo bazirano na znanju, u kombinaciji sa efektima globalne konkurencije i ukupne ekonomske krize, čini se da je unutrašnja sposobnost strukture naselja da nastavi proces prirodnih transformacija smanjena i ne može se nastaviti bez spoljne intervencije.

Učesnici

– Slovak University Of Technology
– University Of Tartu
– ETH Zürich
– Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet

Organizacija

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet uz podršku
Urban-Think Tank Chair of Architecture and Urban Design, ETH Zurich

Oblasti istraživanja

Ekološki orijentisane metodologije za razvoj pametnih gradova
Integralni pristup projektovanju i izgradnji u kontekstu razvoja pametnih gradova
Principi održivog projektovanja i planiranja u kontekstu upotrebe novih materijala i tehnologija građenja
Uticaj klimatskih promena na planiranje i projektovanje pametnih gradova

Ciljevi

– Ukupni ciljevi istraživanja jesu da obezbedi smernice za donošenje strateških odluka na političkim i administrativnim nivoima za sistematsku implementaciju inovativnih pristupa u urbani dizajn
– Očuvanje kulturnog identiteta, kao i koncept postojećeg modernog grada, njegove korisničke grupe, estetika i filozofija, potencijali za očuvanje fizičke strukture, ali i prepoznavanje načina za ponovno programiranje kao deo kontinuiranog i održivog procesa planiranja

Program

Četvrtak, 05.11.2015._______________

Amfiteatar, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu__
16.00 – 17.00
OTVARANJE

16.00 – 16.30
UPOZNAVANJE
16.30 – 17.00
REČ DOBRODOŠLICE
prof. dr Vladan Đokić, dekan Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Pauline Menthonnex Gacaferri, Chargée d’affaires, Ambasada Švajcarske

17.00 – 19.00
Predavanja o Beogradu

17.00 – 18.00
Milutin Folić (Grad Beograd)
BELGRADE -TODAY
18.00 – 19.00
Žaklina Gligorijević (Urbanistički zavod Beograda)
BELGRADE – SMART CHALLENGES

Petak, 06.11.2015._______________

Skupština grada Beograda i Brod Zlatno srce__
11.00 – 14.00
OBILAZAK LOKACIJA – BEOGRADSKO PRIOBALJE
Obilazak lokacija brodom omogućava da u neposrednom vizuelnom pregledu razvojnih potencijala i izazova razvoja priobalja, otpočne diskusija o mogućim strateškim pravcima razvoja.
BEOGRADSKO PRIOBALJE (Ksenija Lalović)

15.00 – 18.00
OKRUGLI STO: BEOGRADSKO PRIOBALJE – POTENCIJALI
(Skupština grada Beograda)
diskusije sa lokalnim profesionalcima i ekspertima (Vladan Đokić, Ana Nikezić, Žaklina Gligorijević, Milutin Folić, Vesna Cagić Milošević, Jelene Živković, Ksenija Lalović, Ivan Rašković, Ana Radivojević, Stevan Marošan, Aleksandar Bobić, Maros Finka, Maarika Lukk, Dejan Popović, Svea Heinemann, moderator: Haris Piplas)

Subota, 07.11.2015._______________

Biblioteka Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu__
09.00 – 10.00
Verica Krstić (UB – Arhitektonski fakultet)
„Smart (cities) cooperation”

10.00 – 15.00
RADIONICA / rad po grupama (6 lokacija):
SWOT analiza, vizioniranje, definisanje strateških
ciljeva razvoja

PAUZA

18.00 – 21.00
GOSTUJUĆA PREDAVANJA

18.00 – 19.00
Levan Nadibaidze (former Mayor’s office, City of New York)
„Mayor Bloomberg’s PlaNYC: a greener, greater, more resilient New York”
19.00 – 20.00
Gulnara Roll (Head, Housing and Land Management Unit Forests, Land and Housing Division United Nations Economic Commission for Europe)
20.00 – 21.00
Svea Heinemann (TU Berlin Smart City Platform (tbc))
„Title: Urban Interplay: Knowledge-based Tools for Cities and Citizens”

Nedelja, 08.11.2015._______________

Biblioteka Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu__
10.00 – 13.00
PREZENTACIJE GOSTIJU – CITY CASE STUDIES – Presenting
work in progress

10.00 – 11.00
Dejan Popovic (Slovak University Of Technology)
11.00 – 12.00
Maarika Lukk, analyst (University Of Tartu)
„The Past, Present and Future of a Post Soviet Panel Housing
District: the Case of Annelinn, Tartu, Estonia”
12.00 – 13.00
Haris Piplas, Research and Teaching Fellow (ETH Zürich)
„Reactivate Sarajevo: Infrastructure and culture for the urban
re-programmation”

PAUZA

17.00 – 20.00
RADIONICA

Ponedeljak, 09.11.2015._______________

Galerija Artget, Kulturni centar Beograda__
10.00 – 13.00
RADIONICA: PREZENTACIJA I DISKUSIJA