УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

201516_reklama-MAS_800x600_01_IU_sept

Студијски програми за које се конкурс расписује

Обавештавају се заинтересовани за упис на Мастер академске студије да ће се пријављивање кандидата у другом уписном року, за упис на прву годину студијског програма Мастер академске студије Интегрални урбанизам 2015/16. Универзитета у Београду – Архитектонског факултета обавити:

26. и 27. октобра 2015. године. од 10 до 12 сати, у соби 205 Архитектонског факултета.

Студијски програми за које се конкурс расписује

Мастер академске студије Интегрални урбанизам 2015/16

Део текста из ИНФОРМАТОРА 2015 - други уписни рок

Архитектонски факултет у Београду уписује у прву годину Мастер академских студија, на студијски програм Интегрални урбанизам 2015/16 укупно 3 студената који плаћају школарину.

Страни држављанин може се уписати под истим условима као и држављанин Републике Србије, у оквиру квоте предвиђене за упис.

Накнада за полагање пријемног испита износи 5.000,00 дин.

Годишња школарина, за студенте прве године студија који плаћају школарину, утврђена је у износу од 240.000,00 динара.

Годишња школарина за студенте стране држављане износи 3.000 евра.

Право на рангирање ради уписа на студијске програме стичу кандидати који су полагали одговарајући пријемни испит.

Право на упис стичу кандидати који се налазе на коначној ранг листи до броја који је конкурсом предвиђен за упис.

Ако се кандидат, који је остварио право на упис по конкурсу, не упише у предвиђеном року, Факултет ће уписати уместо њега следећег кандидата, према редоследу на Коначној ранг листи, у року утврђеном конкурсом.

1. У прву годину мастер академских студија Интегрални урбанизам може се уписати лице које је завршило акредитоване основне академске студије у Републици Србији и остварило најмање 180 ЕСПБ или стекло високо образовање према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, као и лице коме је страна високошколска исправа изједначена са првим степеном студија из области архитектуре или друге сродне области, и то:
– из поља техничко-технолошких наука;
– из поља друштвено-хуманистичких наука;
– из поља уметности;
– из поља природно-математичких наука;

2. интердисциплинарне, мултидисциплинарне и трандисциплинарне (ИМТ) студије.

Термински план - други уписни рок

 • Пријављивање кандидата обавиће се 26. и 27. октобра 2015. године. од 10 до 12 сати, у соби 205 архитектонског факултета.
 • Истицање прелиминарне ранг листе: УТОРАК, 27. ОКТОБАР 2015. у 18 сати.
 • Подношење жалбе Комисији за спровођење уписа на регуларност поступка утврђеног конкурсом, регуларност пријемног испита или своје место на прелиминарној ранг листи, може се извршити искључиво лично, у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе, у писаном облику, на обрасцу који ће кандидат добити приликом подношења жалбе: среда, 28. октобар 2015. од 09 до 15 сати и четвртак, 29. октобар 2015. од 09 до 11 сати у соби 215а.
 • Објављивање решења Комисије на поднету жалбу: четвртак, 29. октобар 2015. до 12 сати.
 • Подношење жалбе Декану на решење Комисије за спровођење уписа, може се извршити искључиво лично, у року од 24 сата од истека рока за доношење решења Комисије за спровођење уписа по жалби кандидата, у писаном облику, на обрасцу који ће кандидат добити приликом подношења жалбе: петак, 30. октобар 2015. од 09 до 12 сати у соби 215а.
 • Објављивање коначне одлуке Декана на поднету жалбу: петак, 30. октобар 2015. до 13 сати.
 • Објављивање коначне ранг листе на огласној табли и на вебсајту Факултета: петак, 30. октобар 2015. до 14 сати.

Упис кандидата - други уписни рок

 • Упис кандидата: петак, 30. октобар 2015. године од 14 до 15 сати. Кандидати који су стекли право на упис а не упишу се 30. октобра 2015. године, губе то право и Факултет ће на њихово место уписати кандидате према редоследу на Коначним ранг листама.
 • Прозивање за кандидате према редоследу на коначној ранг листи до попуњавања квоте за упис на свим студијским програмима: понедељак 02. новембар 2015. године у 10 сати испред собе 205.

Детаљне информације

Детаљне информације о условима, начину и поступку уписа у прву годину Мастер академских студија Интегрални урбанизам 2015/16. објављене су у ИНФОРМАТОРУ за други испитни рок:

ИНФОРМАТОР – други испитни рок: МАСУ 2015/16.