УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Модул 21 – Планирање и обнова града

Обавештење

Предмет:
Курс 21.1. – Увод у урбанистичко планирање

Конкурс: Global Schindler Award 2015

СПИСАК СТУДЕНАТА КОЈИ МОГУ УМЕСТО ИСПИТА РАДИТИ НА ДАЉОЈ РАЗРАДИ РАДОВА ЗА Global Schindler Award 2015 СТУДЕНТСКИ КОНКУРС

Након заједничког прегледања II колоквијума, одабрали смо студентске радове за које сматрамо да се могу уз разраду довести до нивоа квалитета који су репрезентитивни за наш предмет и школу, односно којима се може на достојан начин учествовати на конкурсу.

Ови студенти могу (али не морају) уместо стандардног испита, који се полаже у испитним роковима и на којем се може добити маx 40 бодова, даље разрађивати радове израђене на предмету, а у складу са конкурсним расписом.

Након предаје конкурсних радова у конкурсом задатом року I формату, студенти ће предметном наставнику предати одштампане конкурсне елаборате (плакате и текстуалне прилоге). Елаборати ће бити оцењени као испитни радови у распону од 0-40 бодова.

Сви остали регистровани студенти, могу да пошаљу свој рад, али нису ослобођени испита. Међу тим радовима има веома квалитетених, који би се адекватном разрадом могли учинити добрим конкурсним радовима.

Иако ће предмети наставник и асистенти понудити термине консултација за потребе подршке разради конкурсних радова, одговорност за квалитет, опрему рада и рокове носе студенти – учесници на конкурсу.

У складу са тим, молимо вас да се поново информишете о тим условима дефинисаним конкусрним расписом.

Студенти који могу да замене испит конкурсним радовима (разрадом радова израђених у току семестра и њиховим приређивањем за конкурс) су:

УУП списак студената за Global Schindler Award 2015