UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Kurs 21.1. – Uvod u urbanističko planiranje: razrada radova za Global Schindler Award 2015 studentski konkurs

Modul 21 – Planiranje i obnova grada

Obaveštenje

Predmet:
Kurs 21.1. – Uvod u urbanističko planiranje

Konkurs: Global Schindler Award 2015

SPISAK STUDENATA KOJI MOGU UMESTO ISPITA RADITI NA DALJOJ RAZRADI RADOVA ZA Global Schindler Award 2015 STUDENTSKI KONKURS

Nakon zajedničkog pregledanja II kolokvijuma, odabrali smo studentske radove za koje smatramo da se mogu uz razradu dovesti do nivoa kvaliteta koji su reprezentitivni za naš predmet i školu, odnosno kojima se može na dostojan način učestvovati na konkursu.

Ovi studenti mogu (ali ne moraju) umesto standardnog ispita, koji se polaže u ispitnim rokovima i na kojem se može dobiti max 40 bodova, dalje razrađivati radove izrađene na predmetu, a u skladu sa konkursnim raspisom.

Nakon predaje konkursnih radova u konkursom zadatom roku I formatu, studenti će predmetnom nastavniku predati odštampane konkursne elaborate (plakate i tekstualne priloge). Elaborati će biti ocenjeni kao ispitni radovi u rasponu od 0-40 bodova.

Svi ostali registrovani studenti, mogu da pošalju svoj rad, ali nisu oslobođeni ispita. Među tim radovima ima veoma kvalitetenih, koji bi se adekvatnom razradom mogli učiniti dobrim konkursnim radovima.

Iako će predmeti nastavnik i asistenti ponuditi termine konsultacija za potrebe podrške razradi konkursnih radova, odgovornost za kvalitet, opremu rada i rokove nose studenti – učesnici na konkursu.

U skladu sa tim, molimo vas da se ponovo informišete o tim uslovima definisanim konkusrnim raspisom.

Studenti koji mogu da zamene ispit konkursnim radovima (razradom radova izrađenih u toku semestra i njihovim priređivanjem za konkurs) su:

UUP spisak studenata za Global Schindler Award 2015