УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
kabinet-301_upis_THUMB

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо све кандидате да је, због техничких разлога, дошло до промене дела текста у ИНФОРМАТОР-у 2014 и то, део који се односи на поступак уписа кандидата на страни 3.

Напомињемо да ова промена не утиче на већ објављену динамику спровођења пријемног испита. Прецизне информације о процедури уписа кандидата ће бити објављене, на огласним таблама и на сајту Факултета, заједно са коначним ранг листама, у среду, 16.07.2014. године.

Комисија за спровођење уписа

Обавештавају се заинтересовани за студије архитектуре да ће пријемни испит за упис на прву годину студијских програма Основних академских и Интегрисаних академских студија 2014/15 Универзитету у Београду – Архитектонског факултета бити одржан у:

уторак, 08.07.2014. године у 10.00 часова.

Све потребне информације везане за пријемни испит се налазе у Информатору и у Упутству за упис које можете наћи овде:

НОВО   ИНФОРМАТОР 2014 УПУТСТВО ЗА УПИС 2014

Формулари потребни за упис моћи ће да се добију приликом пријаве кандидата на Архитектонском факултету.
Пријављивање кандидата обавиће се 02, 03, 04. и 05. јула 2014.године према распореду из Информатора.

Свим кандидатима желимо добродошлицу и много успеха!

Комисија за спровођење уписа

Део текста из ИНФОРМАТОР-а 2014

01. ОПШТИ УСЛОВИ
Архитектонски факултет у Београду, у прву годину на студијски програм Основних академских студија архитектуре, уписује 240 студената и то 160 студената који се финансирају из буџета и 80 студената који плаћају школарину.

Архитектонски факултет у Београду, у прву годину на студијски програм Интегрисаних академских студија архитектуре, уписује 64 студента и то 40 студената који се финансирају из буџета и 24 студента који плаћају школарину.

Страни држављанин може се уписати под истим условима као и држављанин Републике Србије, у оквиру квоте од 304 студента, која је предвиђена за упис.

На основу одредбе Конкурса за упис на Оосновне академске студије Универзитета у Београду, у прву годину на студијске програме Основних академских и Интегрисаних академских студија Архитектонског факултета, у другом конкурсном року, могу се уписати држављани Републике Србије који су претходно школовање завршили у иностранству и то 4 студента који се финансирају из буџета и 2 студента који плаћају школарину (2% преко броја утврђеног за упис), под условом да нису полагали пријемни испит у првом конкурсном року.

У прву годину на студијске програме Основних академских и Интегрисаних академских студија Архитектонског факултета може се уписати лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању.

Сви пријављени кандидати полажу јединствени пријемни испит за проверу склоности и способности за студије архитектуре (у даљем тексту: ПРИЈЕМНИ ИСПИТ).

Пријемни испит има класификациони карактер.

Редослед кандидата за упис у прву годину на студијске програме основних академских и интегрисаних академских студија Архитектонског факултета утврђује се на основу:

  1. Резултата постигнутог на пријемном испиту и
  2. Успеха постигнутог у средњој школи

Успех на пријемном испиту и успех у средњој школи вреднују се на следећи начин:

  • резултат пријемног испита вреднује се до 60 бодова.
  • успех у средњој школи вреднује се до 40 бодова.

Као успех кандидата у средњем образовању узима се у обзир збир просечних оцена за све предмете у I, II, III и IV разреду помножен са два.

Право на упис стичу кандидати који се налазе на коначној ранг листи до броја који је конкурсом предвиђен за упис.

Уколико је кандидат стекао право на рангирање на обе ранг листе и рангирао се у оквиру квоте за упис, има право да бира на који студијски програм ће се уписати и то у статусу према рангу на одговарајућој ранг листи.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се финансира из буџета Републике (буџетски студент) уколико се налази на ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и ако освоји најмање 51 бод.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се сам финансира (самофинансирајући студент) уколико се налази на ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената и ако освоји најмање 30 бодова.

Ако се кандидат, који је остварио право на упис по конкурсу, не упише у предвиђеном року, Факултет ће уписати уместо њега следећег кандидата, према редоследу на Коначној ранг листи, у року утврђеном конкурсом.

Накнада за полагање пријемног испита износи 5.000,00 дин.

Годишња школарина, за студенте прве године студија који плаћају школарину, утврђена је у износу од 240.000,00 динара.

Годишња школарина за студенте стране држављане износи 3.000 евра…

 

… Прочитајте опширније о условима, начину и поступку уписа у документу ИНФОРМАТОР 2014.