УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Избор у звање ванредног професора: др Александра Ненадовић, дипл.инж.арх.

Избор наставника и сарадника

27/5/2024

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

УлБулевар краља Александра 73/II,

обавештава све заинтересоване да се  Реферат бр. 02-11/1-14 од 23.05.2024.г. и Сажетак реферата бр. 02-11/1-14.1 од 23.05.2024.г. Комисије  за избор наставника за ужу научну област:  Архитектонско конструктерство и конструктивни системи стављају на увид јавности. Комисија предлаже да се др Александра Ненадовић, дипл.инж.арх., изабере у звање ванредног професора, на Департману за архитектонске технологијеза наведену област. Реферат бр. 02-11/1-14 од 23.05.2024.г. и Сажетак реферата бр. 02-11/1-14.1 од 23.05.2024.г. налазе се на веб-страници Факултета  www.arh.bg.ac.rs и доступни су  јавности петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

Сажетак Комисијe за избор у звање ванредног професора: др Александра Ненадовић, дипл.инж.арх.

Реферат Комисијe за избор у звање ванредног професора: др Александра Ненадовић, дипл.инж.арх.