УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • Избор: др Јефто Терзовић, дипл.инж.арх. – измена Сажетка Реферата Комисије

  By Архитектонски факултет on 13/09/2017
  Универзитет у Београду - Архитектонски факултет, ул. Булевар краља Александра 73/II, обавештава све заинтересоване да се Сажетак бр. 02-11/1-37 од 12.09.2017. године, Реферата Комисије за избор наставника бр. 02-11/1-19 од 30.06.2017. године, за ужу научну, односно уметничку област: Архитектонско конструктерство, на Департману за архитектектонске технологије, ставља на увид јавности. Сажетак Реферата Комисије се налази у просторијама библиотеке Факултета (II спрат, соба 210) и доступан је јавности петнаест дана од дана објављивања овог огласа.
 • Избор: др Јефто Терзовић, дипл.инж.арх.

  By Архитектонски факултет on 13/07/2017
  Универзитет у Београду - Архитектонски факултет, ул. Булевар краља Александра 73/II, обавештава све заинтересоване да се Реферат и Сажетак Комисије за избор наставника за ужу научну, односно уметничку област: Архитектонско конструктерство, ставља на увид јавности. Комисија предлаже да се др Јефто Терзовић, дипл.инж.арх, изабере у звање доцента, на Департману за архитектектонске технологије, за наведену област. Реферат и Сажетак Комисије се налазе у просторијама библиотеке Факултета (II спрат, соба 210) и доступни су јавности петнаест дана од дана објављивања овог огласа.
 • Приступно предавање 23.06.2017 (одложено на 26.06.2017): МЕТАЛНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ – савремена и неконвенционална примена од разраде концепта до детаља

  By Архитектонски факултет on 14/06/2017
  Приступно предавање ће се одржати на Архитектонском факултету, у петак 23. јуна 2017. године, у сали 200, са почетком у 14.15 часова. Кандидати ће држати приступно предавање у трајању од једног школског часа (минимално трајање предавања је 30, а максимално 45 минута) и то по следећем редоследу: кандидат др Саша Ђорђевић у 14.15 часова, кандидат др Јефто Терзовић у 15.15 часова.
 • Одбрана докторске дисертације: Јефто Терзовић, дипл.инж.арх.

  By Архитектонски факултет on 12/07/2016
  Универзитет у Београду - Архитектонски факултет обавештава све заинтересоване да ће Јефто Терзовић, дипл.инж.арх. бранити докторску дисертацију: ”Пројектовање сеизмички отпорних архитектонских објеката коришћењем панела од конструкционог стакла или поликарбоната", у среду 13.07.2016. године у 10.00 сати, у сали 254 Архитектонског факултета, Београд, Булевар краља Александра 73, други спрат.