УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
u postupku akreditacije_02

Основне академске студије Архитектура 2014/15

Основне академске студије првог степена.
Трајање студија: 3 године 180 ЕСПБ

Основне академске студије архитектуре имају за циљ да студентима пруже основна теоријска и практична знања из области архитектуре, урбанизам, архитектонских технологија и архитектонског инжењерства и оспособе студенте за развој и примену научних, стручних и уметничких достигнућа у овим областима.

Стечени академски назив:
Инжењер архитектуре

… опширније

Интегрисане oсновне и мастер академске студије архитектуре 2014/15

Интегрисане академске студије првог и другог степена.
Трајање студија: 5 година300 ЕСПБ

Стицање професионалне квалификације, улазног основа за стицање овлашћења (лиценце) за самостално деловање у струци, за послове у области архитектонског и урбанистичког пројектовања, урбанистичког планирања и реализације архитектонских објеката.

Стицање квалификација за послове из подручја архитектуре и урбанизма у делатностима, едукације, културе, свих нивоа управе, заштите човекове околине и другим делатоностима. Стицање права на наставак образовања на специјалистичким и докторским академским студијама из области архитектуре или сродних научних и уметничких области.

Стечени академски назив:
Мастер дипломирани инжењер архитектуре

… опширније

Мастер академске студије Архитектура 2014/15

Мастер академске студије другог степена.
Трајање студија: 2 године120 ЕСПБ

Студије су структуиране као усмерене од првог семестра. Линије усмерења – модули су:

Архитектура (А),
Урбанизам (У),
Архитектонске технологије (АТ) и
Архитектонско конструктерство (АК).

Усмерења – модули су повезани заједничким предметима (обавезним и изборним) у прва 3 семестра.
По завршетку наставе студент стиче диплому Мастер инжењер архитектуре – са назнаком усмерења – А, У, АТ, АК.

Стицање професионалне квалификације, улазног основа за стицање овлашћења (лиценце) за самостално деловање у струци, за послове у областиархитектонског и урбанистичког пројектовања, урбанистичког и просторног планирања,реализације архитектонских објеката и архитектонског конструктерства, у зависности од усмерења.

Стицање квалификација за послове из подручја архитектуре и урбанизма у делатностима, едукације, културе, свих нивоа управе, заштите човекове околине и другим делатоностима. Стицање права на наставак образовања на специјалистичким и докторским студијама из области архитектуре или сродних научних и уметничких области.

Стечени академски назив:
Мастер инжењер архитектуре – Архитектура
Мастер инжењер архитектуре – Урбанизам
Мастер инжењер архитектуре – Архитектонске технологије
Мастер инжењер архитектуре – Архитектонско конструктерство

… опширније

Мастер академске студије Унутрашња архитектура 2014/15

Мастер академске студије другог степена.
Трајање студија: 2 година120 ЕСПБ

Стицање професионалне квалификације за послове у области архитектонског пројектовања унутрашњих простора и дизајна у архитектонском контексту као и реализације објеката унутрашње архитектуре, ентеријера и реализације објеката дизајна.

Стицање права на наставак образовања на специјалистичким и докторским академским студијама из области архитектуре или сродних научних и уметничких области.

Стечени академски назив:
Мастер инжењер унутрашње архитектуре

… опширније

Мастер академске студије – Интегрални урбанизам 2014/15

Мастер академске студије другог степена.
Трајање студија: 2 годинe120 ЕСПБ

Оспособљавање студената за развој и примену научних, стручних и уметничких достигнућа у области урбанизма.Стицање професионалне квалификације (улазног основа за лиценцу) за послове у области урбанистичког и просторног планирања и урбанистичког пројектовања.

Стицање права на наставак образовања на докторским академским студијама из области урбанизма или сродних научних и уметничких области.

Стечени академски назив:
Мастер инжењер урбанизма и регионалног развоја

… опширније

Специјалистичке академске студије – Пројектовање и наслеђе 2014/15

Специјалистичке академске студије.
Трајање студија: 1 година60 ЕСПБ

Образовање стручњака који поседују продубљено и комплексно знање неопходно за бављење проблемима пројектовања и грађења у наслеђу и заштите и презентације културног наслеђа, које подразумева владање принципима архитектонског и урбанистичког пројектовања.

Стечени академски назив:
Специјалиста инжењер архитектуре – пројектовање и грађење у наслеђу, Спец. инж. арх.

… опширније

Специјалистичке академске студије – Енергетски ефикасна и зелена архитектура 2014/15

Специјалистичке академске студије.
Трајање студија: 1 година – 60 ЕСПБ

Продубљивање знања неопходних за пројектовање, грађење и процену енергетски ефикасних и зелених зграда; стицање професионалне квалификације (улазног основа за лиценцу) за послове у домену израде елабората енергетске ефикасности и енергетске сертификације зграда; стицање професионалне квалификације као улазног основа за полагање испита и добијање звања LEED-G(reen) A(ssociate).

Стечени академски назив:
Специјалиста за енергетски ефикасну и зелену архитектуру

… опширније

Докторске академске студије – Архитектура и урбанизам 2014/15

Докторске академске студије.
Трајање студија: 3 године 180 ЕСПБ

Архитектонски факултет организује Докторске студије у циљу постизања научних способности и академских вештина, а пре свега:

  • образовања на трећем степену академских студија из области архитектуре и урбанизма;
  • оспособљавања кадрова за рад у високом образовању из области аритектуре и урбанизма;
  • унапређења научно-истраживачког, уметничко-истраживачког и стручног рада;
  • развоја критичког мишљења;
  • преношења знања на нове генерације из подручја аритектуре и урбанизма;
  • оспособљавања кадрова да самостално воде оригинална научна истраживања и развијају нове технологије.

Стечени академски назив:
Доктор техничких наука у области Архитектура и урбанизам

… опширније