УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Модул 23 – Стручна пракса, екскурзија или летња радионица

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ:
Стицање практичних искуства кроз похађање једне од летњих радионица или обављање једне или више екскурзија, које Факултет организује (укупно 5 дана – 40 сати).

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА:
Нема.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ 23 – Стручна пракса, екскурзија или летња радионица: Курс 23.2. – Стручна екскурзија или радионица, 2 ЕСПБ

ГОДИНА СТУДИЈА:
III година – 5. и 6. семестар Основних академских студија Архитектура – 2015/16.

201516_23.2_R_M.Nenadovic

Курс 23.2. – Стручна екскурзија или радионица:
BEST DESIGN WEEK – ADVANCED COURSE

Наставник:
арх. Милош Ненадовић, доцент

Стицање знања и искуства у 3Д моделовању и дигиталном анимирању, као виду пројектовања. Рад се обавља на курсу Best Design Week-a у виду предавања и радионица у сарадњи са предавачима. Радионица се одвија у првој недељи јуна 28.05. – 04.06.2016. По завршетку радионице учесници добијају сертификате о положеном курсу, којим потврђују познавање основа моделовања и анимирања 3Д окружења, у програму 3ds Max.

КУРИКУЛУМ: BEST DESIGN WEEK – ADVANCED COURSE

201516_23.2_R_M.Nenadovic

Курс 23.2. – Стручна екскурзија или радионица:
BEST DESIGN WEEK – WEB DESIGN COURSE

Наставник:
арх. Милош Ненадовић, доцент

Стицање знања и искуства у креирању и дизајнирању веб страница. Рад се обавља на курсу “Best Design Week-a у виду предавања и радионица у сарадњи са предавачима. Радионица се одвија у првој недељи јуна 28.05. – 04.06.2016. По завршетку радионице учесници добијају сертификате о положеном курсу, којим потврђују познавање основа дизајнирања и програмирања.

КУРИКУЛУМ: BEST DESIGN WEEK – WEB DESIGN COURSE

kurs_thumb_grey

Курс 23.2. – Стручна екскурзија или радионица:
БУЂЕЊЕ ЗЕМУНА

Наставник:
др Урош Радосављевић, ван. професор

Циљ радионице је провера програмско-просторних могућности регенерације јавних простора Земуна кроз употребу инстант архитектуре помоћу фотографије, филма и колажа. Савремени приступ регенерацији подразумева да се кроз радионице фотографије и филма мапирају проблеми локалне заједнице, док се кроз колаже сагледавају и нове могућности развоја и унапређења места. Основна сврха радионице је да се оживе јавни простори Земуна, активирањем младих и њихових идеја за унапређење културне понуде садржаја.

КУРИКУЛУМ: БУЂЕЊЕ ЗЕМУНА

201516_23.2_Strucna_ekskurzija_01

World Expo 2015 – Једна од првих фотографија Волфганг Батресовог (Wolfgang Buttress) павиљона Уједињеног краљевства за Светску изложбу 2015. у Милану која се појавила откривајући да је његова структура скоро завршена | Фото © Hufton + Crow

Курс 23.2. – Стручна екскурзија или радионица:
TASTE ARCHITECTURE. FEEL DETAIL. 001

Наставник:
арх. Драган Марчетић, доцент

Подстицање креативности, аналитичности и критичког става у изучавању архитектонских детаља на примерима павиљона Светске изложбе ЕКСПО 2015. године у Милану, Италија.

КУРИКУЛУМ: TASTE ARCHITECTURE. FEEL DETAIL. 001 ФОРМУЛАР: TASTE ARCHITECTURE. FEEL DETAIL. 001  

201516_23.2_Strucna_ekskurzija_02

Музеј фондације Прада, Милано, Италија: детаљ сокле, стаклене фасаде, степеништа и партера односно детаљ споја шест материјала. Архитект: ОМА – Рем Кулхас, Крис ван Дин, Федерико Помпињоли (Rem Koolhaas, Chris van Duijn, Federico Pompignoli). Објекат изведен 2015. године. | Фото © Драган Марчетић

Курс 23.2. – Стручна екскурзија или радионица:
TASTE ARCHITECTURE. FEEL DETAIL. 002

Наставник:
арх. Драган Марчетић, доцент

Подстицање креативности, аналитичности и критичког става у изучавању архитектонских детаља на примерима објеката савремене архитектуре које обухвата пролећна Стручна екскурзија школске 2015/16. године.

КУРИКУЛУМ: TASTE ARCHITECTURE. FEEL DETAIL. 002 ФОРМУЛАР: TASTE ARCHITECTURE. FEEL DETAIL. 002  

201415_OASA_23.2_MNenadovic_o

Курс 23.2. – Стручна екскурзија или радионица:
УОЧАВАЊЕ И ПРЕПОЗНАВАЊЕ КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ГРАДСКИХ АМБИЈЕНАТА

Наставник:
арх. Милош Ненадовић, доцент

Задатак радионице је да се кроз визуелну идентификацију изабраних градских амбијената, потеза или уличних фронтова, уоче и дефинишу особине које их чине карактеристичним за Београд. Потребно је препознати њихову специфичност и анализом одабране локације доћи до одговора како је кроз период од њеног настанка па до данас постала део менталне мапе града.

УОЧАВАЊЕ И ПРЕПОЗНАВАЊЕ КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ГРАДСКИХ АМБИЈЕНАТА