УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Обавештење за студенте (09.02.2018)
Списак студената за МУАД-12050: Изборни предмет 4

број шифра______ Мастер академске студије Унутрашња архитектура 2017/18
I година – 2. семестар

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
14 МУАД-12050

Изборни предмет 4 – Професионални контекст

Предмети изборног блока:
1. МУАД-12050-01: Дизајн и професионални контекст
2. МУАД-12050-02: Графичка сигнализација
3. МУАД-12050-03: Графичка комуникација

Листа изборних пројеката:

201617_MUAD-12050-01-DIZAJN-I-PROFESIONALNI-KONTEKST_o

Цртеж: Игор Рајковић

МУАД-12050-01: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 4 – ПРОФЕСИОНАЛНИ КОНТЕКСТ:
ДИЗАЈН И ПРОФЕСИОНАЛНИ КОНТЕКСТ

Наставник:
арх. Игор Рајковић, доцент

Нова практична и теоретска знања ревидују, надограђују и унапређују постојеће пројектантске вештине. Акценат представља прецизно дефинисање пројектантског процеса који прати пројекат од идејне фазе до реализације. Оваквим приступом новостечена знања добијају употребну вредност. Предмет дефинише везу архитектуре унутрашњег простора и контекста у коме она настаје. Објашњењем те везе, успоставља се правилан однос према дизајну као процесу стварања који за циљ има разрешење контекстом постављених проблема.

КУРИКУЛУМ: ДИЗАЈН И ПРОФЕСИОНАЛНИ КОНТЕКСТ

201516_MUAD-12050-02-GRAFICKA-KOMUNIKACIJA

Цртеж: John Pawson

МУАД-12050-03: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 4 – ПРОФЕСИОНАЛНИ КОНТЕКСТ:
ГРАФИЧКА КОМУНИКАЦИЈА

Наставник:
др Ивана Ракоњац, доцент

Циљ наставе представља унапређење самосталног истраживачког рада студента кроз развој графичког изражавања у области архитектуре и дизајна. Током теоријског и практичног процеса извођења наставе, студенти се упознају са начинима формирања концепта визуелног идентитета простора, што представља и основни циљ предмета Графичка комуникација.

Тежиште рада је на савладавању начина изражавања кроз архитектонски пројекат у процесу дефинисања визуелног идентитета простора пројектованог на предмету СТУДИО М02 АД. Истраживањем различитих приступа презентовања дела у односу на концепт пројекта, студенти дефинишу ауторски израз у завршном елаборату који је оформљен у виду портфолија проjекта израђеног на Студију М02 АД.

КУРИКУЛУМ: ГРАФИЧКА КОМУНИКАЦИЈА