УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Брошура: Мастер академске студије - Интегрални урбанизам

MASIU

Врста и ниво студија

Мастер академске студије другог степена.
Трајање студија: 2 година120 ЕСПБ

Студијски програм се остварује у оквиру следећих образовно-научних, односно образовно–уметничких поља:

  • Техничко-технолошке науке;
  • Друштвено-хуманистичке науке;
  • Уметност.

Циљеви студијског програма

Значај и релевантност урбанизма као дисциплине у свету расте, а интегрални приступ постаје окосница начина размишљања и деловања у простору. Пред будућим студентима је изазов савладавања проблема и одговора на просторна, техничка, социјална и друга питања значајна за урбано и просторно планирање и урбани дизајн. Стога студијски програм Интегрални урбанизам има за циљ да будуће урбанисте и урбане дизајнере обучи вештинама за креирање нових решења за ефективну, ефикасну и естетски задовољавајућу организацију и експлоатацију урбане средине у динамичном социо-економском и културном окружењу са великим последицама по процес урбанизације.

У овим околностима циљеви студијског програма Интегрални урбанизам су да:

  • пружи образовање и квалификације за нов професионални профил, за који до сада није постојао посебни наставни програм, иако је друштвена потреба за њим евидентна,
  • успостави суштинску и формалну везу са европским принципима и начинима образовања за професију урбаниста, уводећи савремене теоретске и практичне приступе и методе рада, као и актуелне теме/области које су већ предмет студирања у високообразовним институцијама у Европи и свету,
  • обједини и интегрише уже стручне и научне области непоходне за формирање квалификованог кадра за послове у домену урбанизма и просторног планирања,
  • пружи одговарајућу основу за даље професионално и/или научно усавршавање.

Исход процеса учења

Студије другог степена су академског карактера. Настава садржи теме из поља техничко-технолошких и друштвено-хуманистичких наука и уметности. Исход процеса учења је стицање адекватних знања, вештина и компетенција, као и професионалне квалификације која омогућава самостално и одговорно бављење урбанистичком струком, а у складу са националном и регулативом ЕУ.

Стечени академски назив

Мастер инжењер урбанизма

Услови за упис на студијски програм

На прву годину Мастер академских студија – Интегрални урбанизам се уписује укупно 32 студента. Услов за упис на прву годину Мастер академских студија – Интегрални урбанизам су завршене Основне академске студије архитектуре, или других сродних области, као на пример просторно планирање, туризам, економија, социологија, право, пејзажна архитектура, дизајн, саобраћај, грађевина, менаџмент, и остварено најмање 180 ЕСПБ бодова. Други степен академских студија могуће је уписати као наставак Основних студија (први степен), након завршених Мастер студија из других области, или након одређеног периода праксе.

Овде можете видети приказ карактеристика и структуре програма

Мастер академске студије Интегрални урбанизам

Руководилац: Ванредни професор др Урош Радосављевић

Студијски програм

Више информација о студијском програму Мастер академскe студијe Интегрални урбанизам можете наћи овде:

Услови за упис студената на студијски програм МАС Интегрални урбанизам

 

АКРЕДИТАЦИЈА 2023

МАСИУ – Стандарди (2023) МАСИУ – Блок табела студијског програма (2023) МАСИУ – Распоред предмета по семестрима (2023) МАСИУ – Изборна настава – (2023) МАСИУ – Књига предмета – (2023) МАСИУ – Одлука и уверење о акредитацији – (2023)

АКРЕДИТАЦИЈА 2016

МАСИУ – Књига предмета (2016) МАСИУ – Распоред предмета по семестрима – I година (2016) МАСИУ – Распоред предмета по семестрима – II година (2016) МАСИУ – ОДЛУКА И УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ – (2016)

АКРЕДИТАЦИЈА 2011

МАСУ  – Студијски програм (2011) МАСУ- Распоред предмета по семестрима (2011) МАСУ – Курикулуми студијског програма (2011) МАСУ – Стандард 1. Структура студијског програма(2011) МАСУ – Стандард 2. Сврха студијског програма (2011) МАСУ – Стандард 3. Циљеви студијског програма (2011) МАСУ – ОДЛУКА И УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ (2011)

© [2013 - 2018] Универзитет у Београду - Архитектонски Факултет | University of Belgrade - Faculty of Architecture