УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
број шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2016/17
I година – 1. семестар

МОДУЛ АРХИТЕКТУРА
А8 МАСА-А11013

СТУДИО М01А – Радионица

Листа изборних радионица:

201617_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-VUJA

Rolex Learning Center, Лозана, Швајцарска | Фото © Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa / S A N A A

СТУДИО М01А – РАДИОНИЦА:
АРХИТЕКТОНСКИ МОДЕЛИ

Наставник:
арх. Александру Вуја, ванредни професор

Циљ наставе је упознавање студената са архитектонским моделом као средством истраживања пројектантске идеје. Теоријска настава излаже начине коришћења модела у пројектантском процесу кроз преглед типова и приступа изради архитектонских модела као физичке презентације пројектантске идеје.

КУРИКУЛУМ: АРХИТЕКТОНСКИ МОДЕЛИ

201617_MASA-A11013-01-STUDIO-M01A-RADIONICA-DJURIC

BANDALOOP плесачица | Фото © Thomas Cavanagh

СТУДИО М01А – РАДИОНИЦА:
ДИГИТАЛНО / АНАЛОГНО

Наставник:
арх. Милан Ђурић, ванредни професор

Израдити серију макета којима се документује поступак трансформације на линији дигитално – аналогно. Трансформацију осмислити у односу на тему пројекта који се ради у Студију М01А.

КУРИКУЛУМ: ДИГИТАЛНО / АНАЛОГНО

201617_MASA-A11013-01-STUDIO-M01A-RADIONICA-VOJVODIC

Цртеж © John Pawson

СТУДИО М01А – РАДИОНИЦА:
КУЛТУРА ГРАФИЧКОГ ИЗРАЖАВАЊА – КОМУНИКАЦИЈА ПРОЈЕКТОМ

Наставник:
арх. Горан Војводић, ванредни професор

Циљ радионице представља унапређење самосталног истраживачког рада студента кроз развој графичког изражавања у области архитектуре и презентовања архитектонског дела. Тежиште задатка представља осмишљавање концепта графичке презентације где се кроз ограничени број елемената афирмише идеја пројекта.

КУРИКУЛУМ: КУЛТУРА ГРАФИЧКОГ ИЗРАЖАВАЊА – КОМУНИКАЦИЈА ПРОЈЕКТОМ

СТУДИО М01А – РАДИОНИЦА:
МЕДИЈ И ПРОЈЕКАТ

Наставник:
арх. Весна Цагић Милошевић, ванредни професор

Развијање способности за представљање сложених тематских елемената пројекта, кроз истраживање и избор одговарајуће графичке интерпретације, усклађене са концептом пројектанског решења и циљем презентације пројекта.

КУРИКУЛУМ: МЕДИЈ И ПРОЈЕКАТ

201617_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-STOJANOVIC

Cedric Price на насловној страни часописа Architectural Design, 1970. | Извор

СТУДИО М01А – РАДИОНИЦА:
СЕДРИК ПРАЈС И АРХИТЕКТУРА ПРОМЕНЕ

Наставник:
др Ђорђе Стојановић, доцент

Радионица је конципирана као део Студио Пројекта са тематским оквиром „Школа без учионица“ и тежи да приближи Прајсову ауторску позицију савременим проблемима културе и образовања, а затим и да анализом његових пројеката са аспекта просторне мобилности формирају алате који им могу помоћи у изради сопствених пројеката.

Више инфoрмација: http://blog.4ofseven.com/

КУРИКУЛУМ: СЕДРИК ПРАЈС И АРХИТЕКТУРА ПРОМЕНЕ

СТУДИО М01А – РАДИОНИЦА:
ТИТАНИК / ЛЕДЕНИ БРЕГ

Наставник:
др Владимир Миленковић, ванредни професор

Инсталирати геометријски оквир једног (реалног, имагинарног, тематизованог) просторног садржаја у други (реални, имагинарни, тематизовани) просторни садржај сале 217, АФ Београд.

КУРИКУЛУМ: ТИТАНИК / ЛЕДЕНИ БРЕГ

201516_MASA-A11013-01-STUDIO-M01A-RADIONICA-VIDENOVIC

Kopaszi – gat, Будимпешта | Фото © Contemporary Architecture in Hungary, TERC, 2015.

СТУДИО М01А – РАДИОНИЦА:
УРЕЂЕЊЕ ПАРТЕРНИХ ПОВРШИНА У ПРИОБАЉУ

Наставник:
др Александар Виденовић, доцент

Савладавање вештина пројектовања и брзог креативног реаговања на задату тему израде идејног решења уређења партерних површина и мобилијара, пешачких праваца, места окупљања у амбијенту приобаља. Тема задатка локацијски и проблемски прати тему Студио – пројекта: “Визиторско – истраживачка станица у резервату природе Засавица”.

КУРИКУЛУМ: УРЕЂЕЊЕ ПАРТЕРНИХ ПОВРШИНА У ПРИОБАЉУ