УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
број шифра______ Мастер академске студије Архитектура 2016/17
I година – 2. семестар

МОДУЛ АРХИТЕКТУРА
А16 МАСА-А12013

СТУДИО М02А – Радионица

Циљ предмета

Основе рада на курсевима Мастер академских студија постављене су кроз равнотежу избора Студија М01-А (М05), М02-А и М03-А (М07) који покривају различитост савременог и иновативног приступа материји архитектонско-урбанистичког пројектовања.

Рад у студију окружен је широким стручним интересовањима архитектуре, урбанизма и технологија као и сазнањима других научних дисциплина. Сва средства се удружују како би се формирала сложена интелектуална целина која апсорбује разумевање потреба савременог друштва. Обрадом све сложенијих архитектонских задатака подстиче се интегрално размишљање кроз практичан и теоријиски одговор студената на комплексност урбаног окружења.

Листа изборних пројеката:

201617_MASA-A12011-01-STUDIO-M02A-RADIONICA-VUJA_o

Тихомир Дичић – Медијатека, Косанчићев венац, Београд

СТУДИО М02А – РАДИОНИЦА:
АРХИТЕКТОНСКИ МОДЕЛ

Наставник:
арх. Александру Вуја, ванредни професор

Циљ наставе је упознавање студената са архитектонским моделом као средством истраживања пројектантске идеје. Теоријска настава излаже начине коришћења модела у пројектантском процесу кроз преглед типова и приступа изради архитектонских модела као физичке презентације пројектантске идеје. Практична настава се састоји од рада на моделу, макети, сопственог студентског пројекта модула М02 и идентификовања експерименталног, концептуалног и презентационог карактера архитектонског модела.

КУРИКУЛУМ: АРХИТЕКТОНСКИ МОДЕЛ

201415_A11013-01_07_IZLOZBA_U_1_NA_1_o

Фото © Павле Стаменовић

СТУДИО М02А – РАДИОНИЦА:
ИЗЛОЖБА У 1 НА 1

Наставник:
арх. Небојша Фотирић, доцент

Наставне активности које се спроводе кроз радионицу су у вези са наставом на семинару У 1 на 1: Архитектура употребног предмета. Студенти ће кроз радионицу конципирати и спровести изложбу прототипа употребног предмета који су претходно креирали током семестра.

КУРИКУЛУМ: ИЗЛОЖБА У 1 НА 1

201617_MASA-A12011-01-STUDIO-M02A-RADIONICA-MAKSIMOVIC_o

Мурал групе NeverCrew, Mikser House, Београд

СТУДИО М02А – РАДИОНИЦА:
КРЕАТИВНО МАПИРАЊЕ ГРАДА

Наставник:
др Милан Максимовић, доцент

Општи циљ радионице је истраживање просторних и обликовних потенцијала одређеног градског блока или градске целине. У посебном погледу, циљ је да се формира визуелна мапа графичких прилога којима се испитују потенцијали локације предвиђене за рад у оквиру предметa Студио м02а – Пројекат. Производ рада представља мапа графичких прилога на А3 формату.

КУРИКУЛУМ: КРЕАТИВНО МАПИРАЊЕ ГРАДА

201617_MASA-A12011-01-STUDIO-M02A-RADIONICA-VIDENOVIC_o

Партер: Будимпешта, Мађарска | Фото: др Александар Виденовић

СТУДИО М02А – РАДИОНИЦА:
ПАРТЕР (ЧЕТИРИ ЕЛЕМЕНТА) – СЛОБОДНЕ ПОВРШИНЕ У АКТИВИРАЊУ ПРОСТОРА ГРАДСКИХ БЛОКОВА

Наставник:
мр Александар Виденовић, доцент

Савладавање вештина пројектовања и брзог креативног реаговања на тему израде идејног решења уређења партерних површина. Задатак локацијски и проблемски прати тему Студио – Пројекта М02а: “DORTYOL (Четири пута) – Активирање просторног потенцијала градског блока”. Циљ је савремено уређење комуникација и места окупљања унутар предметног блока, у духу савремених тенденција коришћења јавних градских површина. Подразумева се задовољавање функција које треба да садрже оазе релаксације, уз обезбеђивање логичних праваца кретања и атрактивних места задржавања или окупљања корисника. Задатак је у распону од идеје на нивоу градског блока, до дизајна урбаног мобилијара.

КУРИКУЛУМ: ПАРТЕР (ЧЕТИРИ ЕЛЕМЕНТА) – СЛОБОДНЕ ПОВРШИНЕ У АКТИВИРАЊУ ПРОСТОРА ГРАДСКИХ БЛОКОВА

201617_MASA-A12011-01-STUDIO-M02A-PROJEKAT-ABADIC_o

Фото: Зоран Абадић – Den Haag NL, 2012 08 17

СТУДИО М02А – РАДИОНИЦА:
СРЕДСТВО

Наставник:
арх. Зоран Абадић, доцент

Циљ радионице је дефинисање средства везе и израда физичког модела којим се представља и афирмише контакт два града у односу на задатком одабрано место и/или пројектован карактер и/или остварену форму. Радионицом се увежбава вештина апстраховања кроз директност намере.

КУРИКУЛУМ: СРЕДСТВО

201617_MASA-A12013-01-STUDIO-M02A-RADIONICA-DJURIC_o

Извор илустрације: Digitalni modeli terena

СТУДИО М02А – РАДИОНИЦА:
СТРУКТУРАЛНИ МОДЕЛ

Наставник:
арх. Милан Ђурић, ванредни професор

Циљ наставе је упознавање студената са структуралним архитектонским моделом као средством истраживања пројектантске идеје.

КУРИКУЛУМ: СТРУКТУРАЛНИ МОДЕЛ